,

پروپوزال آگاهی دانشجویان دندانپزشکی نسبت به ضایعات پیش بدخیم و بدخیم دهان

پروپوزال آماده رشته دندانپزشکی با فرمت ورد که کاملا علمی نگارش یافته و تمامی قسمت های اصلی یک پروپوزال را دارا می باشد.   10 صفحه فرمت ورد و قابل ویرایش رشته دندان پزشکی 13000 تومان

,

پروپوزال رعایت بهداشت جیوه از دیدگاه دندانپزشکان

پروپوزال آماده رشته دندانپزشکی با فرمت ورد که کاملا علمی نگارش یافته و تمامی قسمت های اصلی یک پروپوزال را دارا می باشد.   10 صفحه فرمت ورد و قابل ویرایش رشته دندان پزشکی 13000 تومان

,

پروپوزال تعیین سطح سرمی IL-33 در بیماران دیابتیک مبتلا به پریودنتال

پروپوزال پرشده رشته دندانپزشکی با فرمت ورد و قابل ویرایش که کاملا علمی و دانشگاهی می باشد و نیار به ویرایش مجدد ندارد.   10 صفحه فرمت ورد 12100 تومان

,

پروپوزال آماده پزشکی-فرهنگ ایمنی بیمار…

شامل: بيان مساله تحقيق سوالات و / يا فرضيات پژوهش هدف کلي طرح اهداف اختصاصي تعريف واژه هاي تخصصي نوع مطالعه جامعه مورد مطالعه (معيارهاي ورود و خروج ذکر شوند) حجم نمونه و روش محاسبه آن روش نمونه گيري(نحوه تخصيص تصادفي و همسانسازي در صورت لزوم ذکر شود) روش و ابزار جمع آوري داده ها […]

,

پروپوزال پزشکی با عنوان بررسی سلامت عمومی روان در دانشجویان…

شامل: بيان مساله تحقيق سوالات و / يا فرضيات پژوهش هدف کلي طرح اهداف اختصاصي تعريف واژه هاي تخصصي نوع مطالعه جامعه مورد مطالعه (معيارهاي ورود و خروج ذکر شوند) حجم نمونه و روش محاسبه آن روش نمونه گيري(نحوه تخصيص تصادفي و همسانسازي در صورت لزوم ذکر شود) روش و ابزار جمع آوري داده ها […]

,

پروپوزال پزشکی بررسی علت های بستری شدن بیماران عفونی شده…

شامل: بيان مساله تحقيق سوالات و / يا فرضيات پژوهش هدف کلي طرح اهداف اختصاصي تعريف واژه هاي تخصصي نوع مطالعه جامعه مورد مطالعه (معيارهاي ورود و خروج ذکر شوند) حجم نمونه و روش محاسبه آن روش نمونه گيري(نحوه تخصيص تصادفي و همسانسازي در صورت لزوم ذکر شود) روش و ابزار جمع آوري داده ها […]

,

پروپوزال حقوق-وظایف زن و مرد در تحکیم بنیاد خانواده

سوالات بیان مسأله پیشینه تحقیق اهداف فرضیات جنبه نوآوری روش تحقیق منابع   11 صفحه فرمت ورد 35000 تومان  

,

پروپوزال حقوق با موضوع خسارات قابل مطالبه

سوالات بیان مسأله پیشینه تحقیق اهداف فرضیات جنبه نوآوری روش تحقیق منابع   14 صفحه فرمت ورد 35000 تومان

,

پروپوزال رشته حقوق-اخلاق پزشکی

بیان مسأله پیشینه تحقیق سوالات فرضیات اهداف جنبه نوآوری روش تحقیق منابع   9 صفحه فرمت ورد 35000 تومان

,

پروپوزال اقسام اراضی رشته حقوق

سوالات بیان مسأله پیشینه تحقیق اهداف فرضیات جنبه نوآوری روش تحقیق منابع   9 صفحه رشته حقوق فرمت ورد 35000 تومان