دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

خداست که معبودى جز او نیست ؛ زنده و برپادارنده است ؛ نه خوابى سبک او را فرو مى‌گیرد و نه خوابى گران ؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ، از آنِ اوست . کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى‌داند . و به چیزى از علم او ، جز به آنچه بخواهد ، احاطه نمى‌یابند. کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته ، و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست ، و اوست والاى بزرگ. در دین هیچ اجبارى نیست. و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزى استوار، که آن را گسستن نیست ، چنگ زده است. و خداوند شنواى داناست. خداوند سرور کسانى است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى به در مى‌برد. ولى‌ کسانى که کفر ورزیده‌اند، سرورانشان همان عصیانگران = طاغوتند ، که آنان را از روشنایى به سوى تاریکی ها به در مى‌برند. آنان اهل آتشند که خود ، در آن جاودانند

 

فهرست مطالب

 • فناوري اطلاعات 1
 • شبكه‌هاي كامپيوتري و اداره‌ مالياتي 4
 • شبكة‌ كامپيوتري وارد خانه‌ها مي‌شود 6
 • انقلاب شبكه 7
 • گزينه‌ها 10
 • فراتر از كامپيوتر شخصي 12
 • مقايسة شبكه‌ها 12
 • بيسيم 802.11g/n 13
 • سيمي: خط تلفن (Home PNA) 13
 • ضعفها 13
 • سيمي: برقي 14
 • ضعفها 14
 • قطعات شبكه 14
 • انواع شبكه‌ها 17
 • اترنت Ethernet 22
 • جاي مسيرياب (ROUTER) در شبكه 23
 • انتخاب يك شبكة سيمي 24
 • شبكه‌هاي كابلي 25
 • شبكه‌سازي با استفاده از خطوط تلفن 27
 • شبكه‌سازي با سيم‌كشي برق منزل 28
 • اتصالات سيمي 30
 • يك شبكة دو كامپيوتري بسازيد 30
 • سيم‌كشي 31
 • برقراري اتصالات 32
 • استفادة ‌اشتراكي از چاپگر 35
 • پيكر‌بندي ويندوز 98 در اين شبكه 37
 • يك شبكة‌ كامپيوتري با سيم بر پا كنيد 38
 • سرعت 42
 • برقرار كردن اتصالات 43
 • درست كردن از طريق بايوس(Bios ) 44
 • برنامه network setup wizard 46
 • ارتقاي شبكة ‌سيمي 51
 • پيكربندي ويندوز 98 در اين شبكه 54
 • چگونه يك شبكة بي‌سيم بر پا كنيم؟ 55
 • فهرست لوازم شبكة بي‌سيم 56
 • كدام 802.11؟ 59
 • سخت‌افزار 63
 • برقراري اتصالات 65
 • استفاده اشتراكي از فايلها و چاپگرها 70
 • ارتقا دادن شبكة بي‌سيم 71
 • پيكربندي ويندوز 98 بر روي اين شبكه 73
 • برپاسازي WEP براي شبكه‌هاي بي‌سيم 74
 • WEP را بر پا كنيد 78
 • به شبكة ‌خود وصل شويد 80
 • محافظ قويتري انتخاب كنيد 82
 • خانهداري شبكه 82
 • 10 مرحلة آسان تعويض منبع تغذيه 83
 • بعضي از رابطهاي متداول در منبع تغذيه‌ها 86
 • خارج‌سازي و تعويض منبع تغذيه 87

90 صفحه

9700ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !