آبان ۲۱, ۱۳۹۱ - admin

تکنولوژی NET.

این پایان نامه مشتمل بر 144 صفحه  و 5 بخش می باشد.

عنوان:پایان نامه تجزیه و تحلیل تکنولوژی NET.

 

پيشگفتار
ما بسوي تغيير ديگري در سكو (Platfrom) پيش مي رويم. درست همانطور كه Dos به Windows تحول پيدا كرد، تكنولوژي .NET نيز تحول ديگراست كه كاربران كامپيوتر لزوم يادگيري آنرا بطور آشكار احساس مي كنند.
دات نت هم يك استراتژي حرفه اي و تجاري براي شركت مايكروسافت است و هم مجموعه اي از برنامه هاي قابل اجرا و پشتيباني است،براي هر آنچه كه بعنوان خدمات وب (Web Services) شناخته مي شوند.
دات نت تلاش مي‏كند تا در نهايت يك محدوده اجرايي براي تمام زبانها ارائه دهد. تا عمل متقابل (interoperate) به هم پيوسته اي با يك سيستم نوع متداول و كتابخانه كلاس پايه داشته باشند به همراه اين Platfrom جديد،  مايكروسافت يك زبان برنامه نويسي براي بهره گيري از تكنولوژي .NET طراحي و پياده سازي نموده كه C# نام دارد برخي از مطالب و مثالهايي كه  در اين مجموعه تحقيقي ارائه شده در مورد اين زبان است.
بر خلافت زبان Visual Basic، مايكروسافت هر دو زبان C# و CLS را به سازمان استانداردهاي ECMA ارائه داده است تا از پذيرش Platfrom و زبان برنامه نويسي C# مطمئن شود. با استفاده از استانداردهاي عمومي بعنوان زير بناي .NET اين شركت اطمينان دارد كه قدرت و ميزان پذيرش اين زبان باعث مي‏شود كه فراتر از زبانها و سيستمهاي صرفاً تجاري گام بردارد.
اين مجموعه تحقيقي كه بعنوان پايان نامه دانشجويي پایان نامه تجزیه و تحلیل تکنولوژی NET.ارائه شده است. مبتني برهفت بخش است كه شش بخش از آن شامل اطلاعات نسبتاً اجمالي در مورد .NET و به زبان فارسي مي باشد كه عبارتند از:
-.NET Platform
-زبان ميانه (IL)
-زبان عمومي (CLR)
-توسعه فرمهايي ويندوز با Visual Studio.NET
-اساس ASP.NET
-خدمات وب (Web Dervices)
و بخش آخر اين مجموعه نيز شامل اطلاعات تفضيلي در مورد .NET و به زبان انگليسي مي باشد. در خاتمه لازم مي دانم از كمكها و راهنمايي هاي استاد راهنماي اينجانب، جناب آقاي مهندس سيد مسگري تشكر و سپاسگذاري نمايم.

مقدمه اي براي مديريت حافظه .NET
مديريت حافظه زمان اجراي NET همانند يك سيستم GC (جمع آوري آشغال) مي باشد. برنامه نويسان قديمي در روزهاي اوج زبان Lisp دچار كابوس مي شدند، روزهايي وجود داشت كه انتظار براي رسيدن به جمع كننده آشغال (garbage – collector) يك تجربه سخت بود زيرا اين كار فقط در روزهاي سه شنبه انجام مي شد. برنامه نويسان C++، مديريت حافظه اي داشتند كه به آنها يادآوري مي كرد كه از دست دادن نظارت بر تخصيص حافظه ها و حذف ها كار درستي نيست.
سيستم مديريت حافظه NET، تخصيص منابع حافظه را به شكل ديگري انجام مي دهد. يك بلوك حافظه، به آشغال هاي جمع آوري شده يا كپه (heap) اداره شد، اختصاص دارد كه سابقه (ركورد) همه موضوعات ارجاع داده شده به آن را حفظ مي كند. فقط زماني كه آن مرجع ها ترخيص مي شوند، موضوع از بين مي رود. بدين وسيله، برنامه نويس از مسئوليت مديريت حافظه خلاص مي شود. شما ديگر مجبور نيستيد كه پاكسازي حافظه را به خاطر بسپاريد، بلكه فقط بايد استفاده از آن را متوقف نماييد. همچنين يك كلاس (رده) ديگر نبايد از شمارش هاي مرجع ‌آگاه باشد بلكه فقط زمان حذف خود را مي داند. براي تكه تكه شدن كمتر كپه، GC موضوعات را جابجا مي كند تا فضاهاي خالي و استفاده شده اي كه در ذخيره گاه حافظه اداره شده قرار دارند را يكپارچه نمايد.
اين امر مانع از نشست هاي (leaks) حافظه مي شود و باعث پيشرفت كارآيي سيستم هاي خادمي كه به شدت فشرده شده اند، مي گردد. همچنين كپه اداره شده بايد اطمينان يابد كه دستيابي هاي ناامن ]نظير سرريزش ها و صدمات بافر (ميانگاه) [ نمي توانند داده هاي مربوط به ساير اجراي برنامه هاي روي همان سيستم را اصلاح كنند. اين امر كل سيستم عامل را ايمن تر و مطمئن تر خواهد كرد. سيستم هاي جمع آوري كننده آشغال، به نامؤثر و كند بودن معروف هستند. ولي ميكروسافت به مرحله اي رسيده است كه كاركرد واقعي جمع آوري آشغال در NET را تضمين مي كند. اين برنامه داراي سرعت بسيار زيادي است و تأثير عميقي در بارگذاري مهم CPU نخواهد داشت. معمولاً در يك برنامه ويندوز 2000 (مبتني بر ماشين)، GC (جمع كننده آشغال) فقط به حدود 1000/1 از كل زمان پردازنده نياز دارد.
در نهايت براي برنامه نويساني كه به استفاده از اشاره گرهاي موجود در بلوك هاي حافظه نياز دارند وسيله اي در سيستم وجود دارد كه كد (رمز) و حافظه نا امن يا اداره نشده نااميده مي شود مي شود. اين به صورتي است كه شما مي توانيد ساختارهاي قديمي خود يا برنامه هاي كاربردي قبلي كه مبتني بر C++ هستند به موازات ويژگي هاي NET استفاده كنيد.

 

بان ميانه (IL) ميكروسافت 18
مقدمه اي براي مديريت حافظه .NET 18
سيستم هاي نوع چارچوب NET 20
چگونه موضوعات، خود را تعريف مي كنند 22
ابزارها 25
اسمبلي ها، سيستم بسته بندي NET 26
برنامه نويسي با صفات 27
امنيت (security) 27
مرور كلي 28
ساده سازي توسعه 28
پشتيباني ابزار 29
پشتيباني زبان چند گانه 30
آماده سازي آسانتر مي شود 31
جدا سازي نرم افزار 32
وارسي و امنيت نوع 32
امنيت 33
رابطه CLR و NET 34
جزئيات CLR 34
در شكل 3-2-1 35
توليد كد زمان نصب 36
انواع داده هاي پشتيباني شده توسط CLR 37
نام نوع 37
توضيح 37
نام نوع 38
توضيح 38
كد و  داده هاي اداره شده 39
رمز اداره نشده و دستيابي به داده ها 41
COM Interop از طريق CLR 42
احضار سكو (P/ Invoke) از CLR 44
IJW (اين فقط عمل مي كند) 45
كلاس هاي جمع آوري آشغال 47
پشتيباني از اشكال زدايي 47
خلاصه 47
بخش A : ناحيه اصلي ويرايش 49
پروژه ها 51
وابستگي هاي پروژه 53
نماي كلاس 54
نماي منبع 54
جستجو گر ماكرو 55
راهنماي دستي 55
جعبه ابزار 57
سرور اكسپلورر 58
تكاليف 60
جزئيات خروجي 61
ايندكس (نمايه) و نتايج جستجو 63
پنجره هاي اشكال زدا 63
مرور گر Propertt 64
راهنماي پويا 67
برنامه هاي اشكال زدايي 68
الفباي تصويري نقطه توقف 69
تنظيمات نقطه توقف پيشرفته 71
نقطه هاي توقف شرطي 71
هنگام مكث رمز، چه بايد كرد؟ 72
ضميمه شدن اشكال زدا به يك فرآيند 73
اشكال زدايي JIT 74
كلاس هاي مديريت منابع NET 78
متن منبع رشته اي 80
منابع تصويري 82
استفاده از ليست هاي تصويري (Tmage Lists) 83
دسترسي برنامه اي به منابع 86
نوشتن و  خواندن پرونده هاي RESX XML 87
وب جديد 88
اساس ASP . NET 89
افزودن موارد اصلي 92
امتحان ايده ها 94
خلاصه 98
ProxyFactoty 104
مشتري فرم هاي ويندوز 105
ايجاد خدمات رسان 109
ايجاد مقيد سازي كلاينت (مشتري) 110
صفت هاي XML 111
خلاصه 114
زبان ميانه (IL) ميكروسافت 122
مقدمه اي براي مديريت حافظه .NET 122
سيستم هاي نوع چارچوب NET 124
چگونه موضوعات، خود را تعريف مي كنند 126
ابزارها 129
برنامه نويسي با صفات 131
مرور كلي 132
ساده سازي توسعه 132
پشتيباني ابزار 133
پشتيباني زبان چند گانه 134
آماده سازي آسانتر مي شود 135
جدا سازي نرم افزار 136
امنيت 137
توليد كد زمان نصب 140
نام نوع 141
توضيح 141
نام نوع 142
توضيح 142
جدول 1-2-1، 142
كد و  داده هاي اداره شده 143
رمز اداره نشده و دستيابي به داده ها 145
COM Interop از طريق CLR 146
احضار سكو (P/ Invoke) از CLR 148
IJW (اين فقط عمل مي كند) 149
كلاس هاي جمع آوري آشغال 151
پشتيباني از اشكال زدايي 151
خلاصه 151
پروژه ها 155
وابستگي هاي پروژه 157
نماي كلاس 158
نماي منبع 158
جستجو گر ماكرو 159
راهنماي دستي 159
جعبه ابزار 161
سرور اكسپلورر 162
تكاليف 164
جزئيات خروجي 165
ايندكس (نمايه) و نتايج جستجو 167
پنجره هاي اشكال زدا 167
راهنماي پويا 171
برنامه هاي اشكال زدايي 172
الفباي تصويري نقطه توقف 173
تنظيمات نقطه توقف پيشرفته 174
نقطه هاي توقف شرطي 175
هنگام مكث رمز، چه بايد كرد؟ 176
ضميمه شدن اشكال زدا به يك فرآيند 177
اشكال زدايي JIT 178
كلاس هاي مديريت منابع NET 181
ايجاد منافع متني 183
متن منبع رشته اي 184
منابع تصويري 186
دسترسي برنامه اي به منابع 190
نوشتن و  خواندن پرونده هاي RESX XML 191
وب جديد 192
Hello ASP . NET 193
افزودن موارد اصلي 196
امتحان ايده ها 197
خلاصه 202
ايجاد يك كلاس وكيل (Proxy) 206
ProxyFactoty 208
ايجاد خدمات رسان 213
ايجاد مقيد سازي كلاينت (مشتري) 214
صفت هاي XML 215
خلاصه 218

 

این پایان نامه مشتمل بر 220 صفحه  و 5 بخش می باشد.

 

قیمت 12000 تومان

پایان نامه کامپیوتر Hello ASP . NET 193 / اسمبلي ها / بان ميانه / برنامه نويسي با صفات / پایان نامه / پایان نامه کامپیوتر / تکنولوژی NET. / تکنولوژی دات نت / سرور اكسپلورر / مديريت حافظه .NET 18 / مقيد سازي كلاينت / مكث رمز / نوشتن و خواندن پرونده هاي RESX XML 191 /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *