دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

خلاصه اجرايي
راهنماي امنيت فناروي اطلاعات، راهنمايي كاربردي جهت فهم و اجراي گامهاي دستيابي به امنيت در كاربردهاي حوزه فناوري اطلاعات در منزل و محل كار شما است. گرچه اين پروژه بهترين و نوين ترين راهكارها را در زمينه فناوري اطلاعات ارائه مي دهد، اما در اصل بري خوانندگان كشورهاي در حال توسعه نوشته شده است. اين پروژه علاوه بر ارائه خلاصه اي از تهديدات فيزيكي و الكترونيكي موجود در حوزه امنيت فناوري اطلاعات، به راهكارهاي مديريتي ، محيط هاي ضابطه مند و الگوهاي مشاركت سازماندهي همكار مي پردازد كه در حال حاضر در بازارهاي، دولتهاي، موسسات حرفه اي و سازمانهاي بين المللي وجود دارند.  سازگارسازي فناوري اطلاعات و ارتباطات در حال افزايش است
اين پروژه در ابتدا مروري بر رشد بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) دارد. اين رشد و ارتقا كاربران عادي ICT را در بر ميگيرد و از افزايش تعداد شبكه هاي خانگي و رشد سازمانهاي كوچك و متوسط (SMES) كه براي پشتيباني از بازارهايي كه به شدت به توسعه فناوري و بكارگيري آن در سراسر جهان وابسته اند كتكي به منابع رايانه اي مي باشند- مي توان به آن پي برد.
 • فهرست مطالب
 • عنوان                                                                                                                                                               صفحه
 • پيشگفتار ……………………………………………………………………………………………………………. 2
 • خلاصه اجرايي …………………………………………………………………………………………………… 5
 • بخش اول
 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 9
 • فصل 1: امنيت اطلاعات چيست؟…………………………………………………………………………. 10
 • فصل 2: انواع حملات ……………………………………………………………………………………….. 26
 • فصل 3: سرويس هاي امنيت اطلاعات …………………………………………………………………. 42
 • فصل 4 : سياست گذاري …………………………………………………………………………………….. 55
 • فصل 5: روند بهينه در امينت اطلاعات ………………………………………………………………….. 91
 • نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………… 114
 • بخش دوم
 • فصل 1: امنيت رايانه و داده ها ……………………………………………………………………………… 119
 • فصل 2: امنيت سيستم عامل و نرم افزارهاي كاربردي ……………………………………………… 140
 • فصل 3: نرم افزارهاي مخرب ……………………………………………………………………………… 150
 • فصل 4: امنيت خدمات شبكه ……………………………………………………………………………… 163
 • نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………… 191
 • پيوست آشنايي با كد و رمزگذاري ……………………………………………………………………….. 193
 • منابع ………………………………………………………………………………………………………………….205

 

205صفحه

12000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !