آوریل 3, 2013 - admin

پیاده سازی سیستم جستجو توسط الگوریتم BackTracking در هوش مصنوعی

چکیده: هدف‌ از اين‌ مقاله‌ آشنائي‌ با هوش‌ مصنوعي‌ به‌ عنوان‌ سمبل‌ ونماد دوران‌ فراصنعتي‌ و نقش‌ و كاربرد آن‌ در صنايع‌ و مؤسسات‌توليدي‌ مي‌باشد. بدين‌ منظور، اين‌ موضوع‌ در قالب‌ دو مقاله‌ جداگانه‌و يا دو بخش‌ ارائه‌ مي‌شود. در بخشهای ابتدایی این پایان نامه هوش‌ مصنوعي‌ موردمطالعه‌ قرار مي‌گيرد و سئوالاتي‌ نظير اين‌ كه‌ هوش‌ مصنوعي‌چيست‌؟ تفاوت‌ هوش‌مصنوعي‌ و هوش‌ طبيعي‌ (انساني‌) درچيست‌؟ شاخه‌هاي‌ عمده‌ هوش‌ مصنوعي‌ كدامند؟ و نهايتأ، اجزاي‌هوش‌ مصنوعي‌ نيز تشريح‌ مي‌شود. در بخش‌ های آتی ‌،كاربردهاي‌ هوش‌ مصنوعي‌در صنايع‌ و مؤسسات‌توليدي‌، بخصوص‌ در زمينه‌سيستم‌هاي‌ خبره‌ وآدمواره‌ها مورد مطالعه‌ وتجزيه‌ و تحليل‌ قرارمي‌گيرد.

فهرست مطالب:
چــکــیده 2
مقدمه 5
تاریخچه 6
الگوریتم چیست 8
فصل اول:   الگوریتم ها در هوش مصنوعی 9
تعریف سیستماتیک الگوریتم 10
ارزیابی کارایی الگوریتـمها 10
آنالیـزالگوریتمها 13
مرتب سازی لانه کبوتری 18
مرتب سازی مبنا (Radix Sort) 19
فصل دوم: برگشتپذیری و الگوریتمهای بازگشتی در هوش مصنوعی 21
معادلات بازگشتی 23
معادلهی شاخص یا مفسر یا سرشتنمایی 23
23
برج هانوی 27
فصل سوم: الگوریتمهای حریصانه (Greedy Algorithms) 37
الگوریتم هافمن(Huffman Algorithm) 39
الگوریتمهای درخت پوشای مینیمال(Minimum Spanning Tree-MST): 41
الگوریتم prim 43
الگوریتم دایکسترا (Dijkstra) 44
مسئلهی زمانبندی (Scheduling) 46
زمانبندی مهلت دار(Schedding with deadlines) 47
مسئله کوله پشتی(knapsack problem) 49
فصل چهارم: تکنیک تقسیم و حل (Divide and Conquer Technique) 52
جستجوی باینری 53
فصل پنجم: برنامه نویسی پویا برای الگوریتهای جستجو 59
سری جهانی(The world series) 62
پیاده سازی بصورت D&C 62
الگوریتم مسیریابی فلوید(Floyd) 64
ضرب زنجیرهای ماتریسها (Matrix-Chain-Multiplication) 66
فروشنده دوره گرد 74
بزرگترین زیر رشته مشترک بین دو رشته (LCS) 77
مسئله یافتن دورهای همیلتون 83
فصل هفتم: انشعاب و تهدید (Branch and Bound) 87
فصل هشتم:  تحلیلی دقیقتر به تکنیک Back Tracking 92
الگوریتم Heuristic 99
الگوریتم Best – First Search 101
فصل نهم:  تاریخچه و تعاریف سیستم‌های خبره 102
بعضی از تعاریف سیستم های خبره 104
تاریخچه سیستم های خبره 105
فصل دهم:  شناخت ساختار هوش مصنوعی 107
فصل یازدهم:  زمینه های هوش مصنوعی 115
فصل دوازدهم:  تکنیکها و زبانهای هوش مصنوعی 118
تكنيك ها وزبانهاي برنامه نويسي هوش مصنوعي 119
برنامه‌‌نويسي منطقي درProlog 140
فصل سیزدهم:  نيازهاي ساختارهاي سطح نشانه اي برنامه هاي  هوش مصنوعی 153
افقهای هوش مصنوعی 179
منابع‌ و مأخذ 182

 

190 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه کامپیوتر backtracking / Floyd / Huffman Algorithm / knapsack problem / Minimum Spanning Tree-MST / الگوریتم Best – First Search / الگوریتم Heuristic / الگوریتم درخت پوشای / الگوریتم مسیریابی فلوید / الگوریتم هافمن / برج هانوی / برنامه هوش مصنوعی / پایان نامه کامپیوتر / تاریخچه هوش مصنوعی / سیستم جستجو / سیستم جستجو توسط الگوریتم backtracking / هوش مصنوعی /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *