دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

این فایل حاوی 34 صفحه درباره استراتژی برون سپاری است که در سال 91 تهیه و فصول زیر را داراست:
فصل اول: تعاریف و کلیات
فصل دوم: مراحل و عوامل برون سپاري
فصل سوم: اخذ تصمیم برون سپاري
فصل چهارم: اجزاء و ابعاد استراتژي برون سپاري
فرمت: pdf و قابل کپی

 

8000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !