دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

مجموعه کاملی از سوالات دروس مختلف پایه اول راهنمایی، شامل دروس زبان- تاریخ- جغرافیا- عربی-دینی- ریاضی- علوم و حرفه و فن

شامل  30 فایل با فرمت word

سوالات زبان پایه اول راهنمایی

سوالات تاریخ پایه اول راهنمایی

سوالات جغرافیا پایه اول راهنمایی

سوالات عربی پایه اول راهنمایی

سوالات دینی پایه اول راهنمایی

سوالات ریاضی پایه اول راهنمایی

سوالات علوم پایه اول راهنمایی

سوالات حرفه و فن پایه اول راهنمایی

این سوالات برای دانش آموزان پایه اول راهنمایی جهت آشنایی با سوالات امتحانی و آمادگی بیشتر همچنین برای معلمان جهت کمک در طرح سوالات امتحانی مناسب می باشد.

 

30 فایل word

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !