دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

مجموعه کاملی از سوالات دروس مختلف پایه دوم راهنمایی، شامل دروس زبان- تاریخ- جغرافیا- عربی-دینی- ریاضی- علوم و حرفه و فن

شامل  41 فایل با فرمت word

سوالات زبان پایه دوم راهنمایی

سوالات تاریخ پایه  دوم راهنمایی

سوالات جغرافیا پایه دوم راهنمایی

سوالات عربی پایه دوم راهنمایی

سوالات دینی پایه دوم راهنمایی

سوالات ریاضی پایه دوم راهنمایی

سوالات علوم پایه دوم راهنمایی

سوالات حرفه و فن پایه دوم راهنمایی

این سوالات برای دانش آموزان پایه دوم راهنمایی جهت آشنایی با سوالات امتحانی و آمادگی بیشتر همچنین برای معلمان جهت کمک در طرح سوالات امتحانی مناسب می باشد.

 

41 فایل با فرمتword

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !