, ,

آشكارسازي كور حضور اطلاعات محرمانه پنهان در تصاوير JPEG

 

چکيده: هدف از اين مقاله، ارائه آشكارساز كوري براي تشخيص تصاوير JPEG حاوي پيام محرمانه (تصوير آلوده) از تصاوير بدون پيام محرمانه (تصوير پاك) است. اين آشكارساز با استفاده از دسته بندي كننده رگرسيون خطي و با بكارگيري ويژگي هايي كه بر پايه خواص SVD از تصاوير آلوده و پاك استخراج شده اند قادر است با دقت و سرعت مناسبي حضور اطلاعات در تصوير JPEG را تشخيص دهد. نحوه عملكرد آشكارساز پيشنهادي براي شكستن الگوريتم هاي استگانوگرافي PQ، F5، Outguess و MBS در مقايسه با روش هاي موجود آشكارسازي مورد بررسي قرار گرفته است.


کليدواژگان:
آشكارسازي كور ، استگانوگرافي ، تجزيه مقدار واحد (SVD) ، (JPEG)

12 صفحه

سال 1391

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *