دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

خلاصه مقاله: امروزه با پيشرفت و گسترش رايانه ها و شبكه هاي جهاني تامين امنيت و تضمين عدم دسترسي غيرمجاز به اطلاعات محرمانه افراد و سازمان هاي مختلف بيشتر از پيش احساس مي شود از اين رو در اين مقاله سعي شده است تا معرفي مختصري از روش پنهان سازي اطلاعات استگانوگرافي ارائه كرده و زمينه هاي مختلف آن را بيان كنيم. در نوشتن اين مقاله سعي شده است از حجم مسائل فني كاسته و برحجم مطالب كاربردي بيفزاييم بنابراين ابتدا استگانوگرافي را تعريف كرده سپس تفاوت ان با رمزنگاري را بيان مي نماييم و در انتها روشهاي استفاده از اين تكنيك را در امنيت مطالعات كه شامل استفاده در متن تصوير صدا و چاپگر است توضيح ميدهيم پس از خواندن اين مقاله خواننده به دنياي ديجيتال اطرافش و به فايلهاي موجود در اين دنياي ديجيتال به گونه اي ديگر نگاه خواهد كرد.

كلمات كليدي:

استگانوگرافي، استگانولايزيز، استگو، ديجيتال واترماركينگ، تبديل موجك

4صفحه

1390

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !