,

افزايش ظرفيت استگانوگرافي در فايلهاي صوتي با استفاده از روش ذخيره غيريكنواخت در ضرايب موجك مترقي

خلاصه مقاله:

دراين مقاله يك روش نوين نهان نگاري صوت كه اطلاعات را در ضرايب تبديل موجك LWT مخفي مي كند ارائه شده است دراين روش ابتدا فايل صوتي مورد نظر به اندازه 64 تايي فريم بندي ميش ود 64 نمونه در هر فريم سپس به سيگنال صوتي تبديل موجك LWT اعمال ميگردد د رمراحل بعدي و به منظور افزايش شباهت نتايج بهاستانه شنوايي انسان تبديل موجك در رده هاي بالا تر و بالطبع زيرباندهاي بيشتر اعمال ميش ود سپس در زيرزباندهاي مذكور استانه شنوايي محاسبه شده توالي داده جانشين بيتهاي كم ارزشتر در هر ضريب مي شوند. سپس با اعمال عكس تبديل موجك سيگنال صوتي حاوي اطلاعات مخفي، بازسازي شده و قابل بهره برداري مي باشد نتايج تجربي از ظرفيت بالاي پنهان نگاري بازيابيكامل اطلاعات مخفي شده و كيفيت سيگنال صوتي حاوي اطلاعات حكايت مي كند.

كلمات كليدي:

پنهان نگاري اطلاعات در صوت، تبديل موجك مترقي، بسته موجك، استانه شنوايي، نهان نگاري موجك سازگار

1389

5 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *