دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

با ظهور اینترنت از سال 1990 تاکنون امکان انجام تراکنش در همه جا فراهم شده، اینترنت دنیای محاسبات و تراکنش را دچار تغییرات زیادی کرده است. مفهوم تراکنش از تراکنش موازی به سمت تراکنش توزیع شده و تراکنش شبکه ای و جدیدا هم به سمت ترا کنش ابری رفته است. اما ایده تراکنش ابری مدت کمی است که پدید آمده و زمینه ای جدید در علم کامپیوتر است. تراکنش ابری میتواند به شکل محیط تراکنشی تعریف شود که درآن تراکنش درحوزه ی برون سپاری شده قرار میگرد و در زمان نیاز به قدرت یا منابع تراکنشی مانند پایگاه داده یا ایمیل ها میتوان با اینترنت به آنها دسترسی داشت. تراکنش ابری مفهومی جدید در فناوری اطلاعات است که تراکنش و داده ها را از انحصار یارانه شخصی یا رومیزی خارج کرده و به مراکز داده بزرگ می برد. مزیت اصلی محاسبات ابری، این است که مشتریان الزامی به پرداخت هزینه زیرساختها، راه اندازی و نیروی انسانی مورد نیاز برای ایجاد چنین زیرساختی و نگهداری آن ندارند. دراین مقاله، ماروی چیزهایی که این امکان را ایجاد می کنند و اینکه طراحی معماری تراکنش ابری چیست و کاربردهای آن بحث می کنیم.

این مقاله ترجمه شده از سوی خانم طیبه رحیمیان برای سایت  ارسال شده است.

10 صفحه

IEEE-2013

8000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !