تیر ۲۰, ۱۳۹۲ - admin

ترجمه تحقیق تغییر اشکال سریع و مجزای انحرافی-Fast Discrete Curvelet Transforms

خلاصه:
اين مقاله 2 روش اجرايي ديجيتالي جديد وابسته رياضيات، مشهور به (نسل دوم تغيير اشكال انحرافي) ]10 و 12[ در دو و سه بعدي، را تشريح مي‌كند. اولين تغيير شكل ديجيتالي بر اساس تغيير اشكال چها گانه سريع در فضاي نا برابر (USFFT) اجرا مي‌شود در حاليكه روش دو بر اساس پيچيدن نمونه هاي چهار گانه ويژه انتخاب شده صورت مي‌گيرد. دو روش اجرائيي الزاما بخاطر فرآيند شبكه فضائي كه براي تعبير انحرافات در هر مقدار و زاويه بكار مي‌روند ماه يكديگر متفاوت مي‌كنند. هر دو تغيير شكل ديجيتالي جدولي از ضرايب انحناي ديجيتالي كه فهرست عوامل مقياس نيز ضميمه آنهاست را ارائه مي‌كنند، همچنين عوامل جهت يابي و عامل مكانيت فضائيي را نيز به پيوست دارند. هر دو روش اجرائي در مورد اجراي فلاپهاي O(n2log n) براي n با n با ترتيب cartesian، سرعت زيادي خواهد داشت، بعلاوه آنها قابل معكوس شدن بوده و الگوريتم معكوس و سريعي درباره آنها با تركيب و پيچيدگي يكساني وجود دارد.  تغيير اشكال ديجيتالي ما بر اساس روشهاي اجرا شده پيشين اثبات شده- بر اساس نسل اول انحرافات با اين فرض كه ازنظر مفهومي‌ساده تر، سريعتر و افزايش بسيار كمتري نيز دارند. نرم افزار curvelob كه هر دو روش اجرائي را انجام مي‌دهد
كلمات كليدي:
تغيير اشكال انحنائي دوم (2D) و سوم (3D)، تغيير اشكال سريع چهار گانه، تغيير اشكال چهار گانه سريع غير همسان، تقسيم سازي سطح صاف، درجه بندي، برش ديجيتالي، فيلتر كردن، پيچيدن.
دانسته ها:
E.C بطور همه جانبه توسط موسسه علوم ملي (DMS) 40698-01 (FRG) و توسط وزرات نيرو DE- FGO3-02ER مود حمايت واقع مي‌شود. L.Y. نيز به وسيله وزارت نيرو مورد حمايت قرار مي‌گيرد. ما قصد داريم تا از Felix Herrmann, Eric verschuur براي فراهم سازي تصاوير وابسته و زمين لرزه، تشكر و قدر داني نمائيم.

 

 • فهرست مطالب
 • خلاصه: 4
 • دانسته ها: 5
 • 1- مقدمه 6
 • 1-1 تحليل چند گانه كلاسيك: 6
 • 2-1 چرا يك منحني مجزا تغيير شكل مي‌دهد؟ 7
 • فرمول 9
 • 5-1 آزمايش منحني ها 14
 • 1-زمان ادامه دار تغيير اشكال منحني ها…. 14
 • 3-تغيير اشكال منحني ديجيتالي 17
 • 1-3 كرونيزيشن ديجيتالي 18
 • 2-3 تغيير شكل منحني ديجيتالي در قبال FFT غير همسان فضائي 20
 • 3-2 تغيير شكل منحني ديجيتال پيچ ها: 22
 • 4. FDCT در قبال USFFT 25
 • 1-4 قطبيعت داخلي: 25
 • 2-4 ارائه Riesz و شبكه هاي دو گانه 26
 • 3-4 تغيير اشكال افزوده شده: 29
 • 4-4 تغيير شكل معكوس 29
 • 5- تغيير اشكال چهار گانه سريع در بدون برابر فضائي: 30
 • 1-5 الگوريتم 31
 • 5-2 تحليلهاي خطاها: 31
 • 3-5 مقدار USFFT اضافه شده: 32
 • 4-5 ماتريكس Gram 33
 • 6- كاربرد FDCT در قبال، جريانات پيچيده 34
 • 1-6 ارائه دهنده هاي Riesz 34
 • 2-6 روش تماس و معكوس: 36
 • 7- توابع 38
 • 1-7 منحني ها در بهترين وضعيت مقياسي 38
 • 2-7 ويندوزهاي مربوط به نقاط اتصالي بين محورها 41
 • 2-7 ساير تقاطهاي جريان دار 42
 • 4-7 ابعاد مهمتر و بالاتر 44
 • منابع 45

 

50 صفحه

ورد + پی دی اف

ترجمه مقالات عمران برش دییجیتال / ترجمه تحقیق / ترجمه مقاله عمران / تغییر اشکال انحرافی / تغییر اشکال سریع / تغییر شکل دیجیتالی / مقاله ترجمه / مقاله ترجمه شده /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *