اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۲ - admin

فناوري نوين گياه پالايي تكنيكي موثر براي حذف فلزات سنگين از خاك هاي آلوده (مطالعه موردي مقايسه گياهان فرا انباشت كننده معدن آهنگران)

خلاصه مقاله: با پيشرفت و توسعه فناوري و افزايش جمعيت، گسترش آلودگي در مناطق مختلف جهان به ويژه مناطق صنعتي، معدني و كشاورزي رشد چشمگيري داشته است. خاك به عنوان يكي از منابع دير تجديد شونده نقش مهمي در چرخه عناصر آلي و معدني ايفا مي كند و به عنوان يك محيط پويا، حيات موجودات را ميسر مي سازد. آلودگي عناصر شيميايي يكي از عوامل اصلي تخريب محيط زيست محسوب مي گردد. در ميان آلاينده هاي شيميايي، فلزات سنگين به لحاظ تاثيرهاي اكولوژيكي، بيولوژيكي و بهداشتي از اهميت ويژه اي برخوردارند. بهره گيري از گياهان براي استخراج فلزات سنگين از خاك روشي نو و اميدبخش براي بهسازي خاك هاي آلوده مي باشد و اصطلاحا گياه بهسازي ناميده مي شود. اين روش درجا و با كمترين دست خوردگي خاك قابل انجام است و به دليل طبيعي بودن با محيط زيست سازگار بوده و اثرات جانبي خاصي ندارد. در اين روش از گياهان فرا انباشته كننده كه قادر به تحمل غلظت هاي بسيار بالاي عناصر فلزي مي باشند استفاده مي شود.دراين مقاله نمونه هاي گياهي كامل (ريشه و اندام هوايي) حداقل با سه تكرار از معدن آهنگران برداشت شده و به آزمايشگاه منتقل شدند. براي اندازه گيري فلزات سنگين از روش عصاره گيري خاكستر خشك استفاده شد. بدين ترتيب كه 2 گرم از هرنمونه گياه به درون بوته هاي چيني انتقال داده شد. نمونه ها در كوره الكتريكي در دماي 550 درجه سانتي گراد به مدت 2 ساعت قرار گرفت. پس از آن 5 ميلي ليتر اسيد كلريدريك 2 نرمال به نمونه ها اضافه شد. محلول مورد نظر كمي روي اجاق برقي گرم شد. سپس به كمك آب مقطر جوش و با استفاده از كاغذ صافي واتمن شماره 42 به درون بالن ژوژه هاي 50 ميلي ليتري صاف شد. غلظت فلزات سنگين مورد مطالعه نمونه هاي گياهي در عصاره مورد نظر توسط دستگاه اسپكتروفتومتري جذب اتمي مدل GBC-Awanta ساخت كشور استراليا قرائت گرديد. گياهان نمونه برداري شده از محل هاي آلوده مناطق مورد مطالعه به طور مجزا به دو قسمت ريشه و اندام هوايي تفكيك شده، خشك و آسياب شده و بوسيله دستگاه اسپكتروفتومتري جذب اتمي غلظت فلزات سرب، روي، مس، منگنز و آهن در آنها قرائت گرديد

كلمات كليدي:

فلزات سنگين، گياه پالايي، معدن آهنگران.

19 صفحه

1390

مقالات علمی پژوهشی / مقاله تکنیک حذف فلزات سنگین / حذف فلزات سنگین / دستگاه اسپكتروفتومتري / روش حذف فلزات سنگین از خاک / فلزات سنگین / گیاه پالایی چیست / گیاه پالایی روی / گیاه پالایی سرب / گیاه پالایی فلزات سنگین / گیاه پالایی مس / گیاه پالایی منگنز / معدن آهنگران / مقاله گیاه پالایی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *