دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

خداست که معبودى جز او نیست ؛ زنده و برپادارنده است ؛ نه خوابى سبک او را فرو مى‌گیرد و نه خوابى گران ؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ، از آنِ اوست . کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى‌داند . و به چیزى از علم او ، جز به آنچه بخواهد ، احاطه نمى‌یابند. کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته ، و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست ، و اوست والاى بزرگ. در دین هیچ اجبارى نیست. و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزى استوار، که آن را گسستن نیست ، چنگ زده است. و خداوند شنواى داناست. خداوند سرور کسانى است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى به در مى‌برد. ولى‌ کسانى که کفر ورزیده‌اند، سرورانشان همان عصیانگران = طاغوتند ، که آنان را از روشنایى به سوى تاریکی ها به در مى‌برند. آنان اهل آتشند که خود ، در آن جاودانند

خلاصه مقاله:

استگانوگرافي هنر مخفي كردن يك پيام در يك كانال يا معبر ارتباطي است بطوري كه نوع خاصي از اطلاعات مورد نظر در ساير انواع اطلاعات نهفته ميشود.حاملهاي متعددي براي اين موضوع همچون متن , موسيقي و ويديو , تصويروغيره قابل طرح است ليكن تصاوير ديجيتال به دليل كثرت استفاده آنها در حوزه اينترنت از عموميت قابل تاملي برخوردار هستند . براي عمليات نهان نگاري در تصاوير نيز روشهاي متعددي ابداع شده است كه شامل كار در حوزه فضايي و يا فركانس ميباشد و هر يك داراي مزايا و معايب خاص خويش بوده و كاربرد ويژه اي را دارا ميباشد. در اين مقاله مرور اجمالي بر نهان نگاري تصوير در حوزه فضايي و فركانس شده وسپس كاربردها و تكنيكهاي موجود به صورت عمومي بررسي شده است و در نهايت روش LSB در حوزه فضايي با جايگزيني متوالي براي ذخيره سازي يك تصوير 64×64 و همچنين روش F5 براي ذخيره سازي يك فايل متني با نرم افزار MATLAB پياده سازي و نتايج ارائه شده است. . بدين ترتيب مشخص ميشود كه روش F5 در مقايسه با روش LSB كه يك روش نسبتا ساده و ابتدايي است از ويژگي مناسبي جهت افزايش ظرفيت ذخيره سازي توام با مقاومت در مواجه با انواع حملات برخورداراست.

سال انتشار 1390

8 صفحه

2500ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !