دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

خداست که معبودى جز او نیست ؛ زنده و برپادارنده است ؛ نه خوابى سبک او را فرو مى‌گیرد و نه خوابى گران ؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ، از آنِ اوست . کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى‌داند . و به چیزى از علم او ، جز به آنچه بخواهد ، احاطه نمى‌یابند. کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته ، و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست ، و اوست والاى بزرگ. در دین هیچ اجبارى نیست. و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزى استوار، که آن را گسستن نیست ، چنگ زده است. و خداوند شنواى داناست. خداوند سرور کسانى است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى به در مى‌برد. ولى‌ کسانى که کفر ورزیده‌اند، سرورانشان همان عصیانگران = طاغوتند ، که آنان را از روشنایى به سوى تاریکی ها به در مى‌برند. آنان اهل آتشند که خود ، در آن جاودانند

 

تکنيک

اين موضوع شباهت به ايده و طرح دارد. اما در اين روش ها با استفاده از ديگر عوامل و ساختارها به فکر ترقی و پيشرفت هستيم. تکنيک های انواع و اقسام متفاوتی دارند که به آنها اشاره می کنيم و در مورد آنها مثالهايي خواهيم زد.

تکنيک نقشه روند

اين تکنيک که بصورت فردی و گروهي قابل اجرا است. در اين تکنيکها برای دستيابی به حداکثر محصول يا موفقيت بر می گرديم به گذشته و سيرتکاملی محصول خود. تا بتوان ايده های جديد را پايه گذاری نمود. به اين صورت که بدانيم که اين محصول ما سيرتکاملی, نحوه برداشت و داشت و کاشت آن به چه گونه بوده است. که اينها را می توان بر غالب نقشه پياده کرد. مثل نقشه قيمتها و رقبا.

مثل: توليد خربزه:

در قديم اليام دور که خربزه بطور طبيعي رشد می کرده و کسی آنرا نمی شناخته است ولی به طور اتفاقی کشف شده که در ابتدای کار با طريقه کاشت آن آشنايي نداشته اند. بعضي فکر می کردند به همان گونه که دئر طبيعت وجود دارد رشد و فرآيند توليد محصول دارد. بعدها آنرا بصورت      توده ای يا مزرعه ای کوچک کاشت می کردند. دانه ها را می انداختن در سوراخ کوچکی از زمين و روی آن را با مقدار کمی از خاک می پوشاندند و آبياری صورت نمی گرفت.

بعد از چند سال عمل آبياری بصورت عام درآمد و آن را بصورت آبياری کرتی آبياری می نمودند. وبعد از چند سال زمين را شخم زدند و آنرا کشت نمودند. وحدود چند وقت بعد عمليات نرم کردن خاک بعد از شخم زنی رواج يافت . و بعدها خربزه ها به شکل انبوه کشت می شد. و بعد از چند سال بصورت نواری آبياری می شد و بعد در سالهای قبل که نمونه های تقريباً اصلاح شده به وجود آمد کاشت می شد. اما امروزه خربزه نه به شکل خاص بلکه بطور عموم به صورت اصلاح شده و مکانيزه کاشت می شود. آن هم در سطوح وسيع در اکثر مناطق جهان.

يا اگر بخواهيم نقشه روند تکميلي را در عمليات برداشت طراحی کنيم:

در ابتدا خربزه را با دست تک تک می چينند و آنرا بصورت توده های انبوه جمع می کردند و آن را با الاغ و اسب به مراکز فروش می رساندند . بعد از پيشرفت علم و بوجود آمدن ماشين, ماشين جايگزين خر و اسب شد که با آن حمل می شد, که راندمان بالا رفت و بعدها حمل از مزرعه تا ماشين به وسيله دستگاه نقاله انجام گرفت ولی امروزه تمام مراحل حتی دسته بندی در داخل يک دستگاه انجام می شود.

ولی در کشور ما مرسوم نيست . در کشور ما خربزه با دست چيده شده , با ماشين انتقال می يابد . در ماشين چيده شده به مراکز فروش انتقال می يابد.

تکنيک PPC:

تکنيک توهم خلاق:

و….

17 صفحه

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !