دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

چکیده: در سال 1997، گروه تحقیقاتی کونو با بهبود روش گوس – سایدل برای ماتریس های Z، ثابت کرد که نرخ همگرای روش گوس – سایدل با پیش شرط برای ماتریس های Z مسلط قطری ساده نشدنی با پیش شرط  برتر از نرخ روش تکراری پایه می باشد. در این مقاله، یک پیش شرط جدید  ارائه می کنیم که متفاوت از پیش شرط ارائه شده توسط گروه تحقیقاتی کونو می باشد و نظریه ی همگرایی در مورد دو روش تکراری پیش شرط دار را زمانیکه ماتریس ضریب یک ماتریس H می باشد، ثابت می کنیم. در ضمن، دو شرط کافی جدید برای تضمین همگرایی روش های تکراری پیش شرط دار ارائه می شوند.

 

دانلود  مقاله انگلیسی Convergence analysis of the preconditioned Gauss–Seidel method for H-matrices

 

13 صفحه

6000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !