فروردین ۱۴, ۱۳۹۲ - admin

مقاله ترجمه شده زیست: متابولیسم گلیکول و دفع با کمک chlamydomonas reinhardtii

 

چکیده : تراوش گلیکول با کمک  خط سیر C2 در Chlamydomonas reinhardtii بعد از بستن محل عبور  با آمینوکسی استات AOA و امینواستانتوریل AAN با اندازه گیری تراکم گلیکول و گلیسین مورد بررسی  قرار گرفت. سلول های رشد کرده به صورت خوراک ساز نوری در هوا مقدارکمی گلیکول دفع کردند به جز در وجود 2 mm AOA زمانی که 5 میکرو گلیکول در هر ساعت در هر میلی گرم کلروفیل دفع کردند. سلول های رشد کرده در CO2 بالا هنگام انتقال به هوا، با نیمی از گلیکول متابولیسم شده و نیمی دفع شده، سه برابر گلیکول تولید کردند. میزان کمتر گلیکول تولید شده توسط سلول های رشد کرده ی هوایی، وجود CO2 را با تمرکز روی مکانیزمی که منجر به افزایش سطح CO2 درونی و کاهش واکنش اکسیژن زنی ribulose-1,5-bisP برای تولید گلیکول می شود، بازتاب می سازد. با وجود CO2 متمرکز روی مکانیزم، مقدار قابل توجهی گلیکول تولید شده و متابولیز شده توسط Chlamydomonas وجود دارد. ظرفیت این سلول ها برای متابولیز بین 5 و 10 میکرومول از گلیکول در هر ساعت به ازای هر میلی گرم کلروفیل با اندازه گیری جذب دو مرحله ای گلیکول برچسب دار افزوده شده تایید شده است. فاز سریع اولیه، جذب گلیکول را نشان داد، فاز کند، متابولیسم گلیکول را نشان داد. نرخ های متابولسیم گلیکول با نرخ های تعیین شده با استفاده از بازدارنده های سیکل  در طول تثبیت CO2 مطابقت داشتند.

دانلود مقاله انگلیسی   Glycolate Metabolism and Excretion by Chlamydomonas reinhardtii  

12 صفحه

ترجمه مقالات زیست / مقاله Biology / Chlamydomonas / chlamydomonas reinhardtii / paper / translate / ترجمه / ترجمه مقاله زیست شناسی / متابولیسم گلیکول / مقاله زیست شناسی / مقاله متابولیسم گلیکول / میکرومول /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *