فروردین ۶, ۱۳۹۲ - admin

مقاله ترجمه شده کامپیوتر:شبکه های کامپیوتری

 

فهرست مطالب

 • شبکه های داده گرا
 • الگوریتم مسیریابی را تعریف کنید. ویژگی های الگوریتم مسیریابی را بیان کرده و آنها را طبقه بندی نمایید
 • انواع الگوریتم های مسیریابی
 • اصل بهینگی را توضیح دهید
 • در مورد الگوریتم مسیریابی کوتاه ترین مسیر و الگوریتم Dijkstra توضیح دهید
 • نکته های کوتاهی در مورد غرقه سازی بنویسید. کاربردهای غرقه سازی را نام ببرید
 • مسیریابی مبتنی بر جریان چیست؟ با مثال توضیح دهید
 • با کمک مثال زیرشبکه، عملکرد الگوریتم بردار فاصله را توضیح دهید
 • مسئله ی شمارش تا بی نهایت را با کمک مثال توضیح دهید
 • در مورد مسیریابی وضعیت لینک توضیح دهید. مراحل متعدد را در مسیریابی حالت لینک لیست کرده و توضیح دهید
 • مسیریابی سلسله مراتبی چیست؟
 • مسیریابی را برای میزبان های متحرک توضیح دهید.
 • انتشار چیست؟ روش های متعدد انتشار را توضیح دهید.
 • الگوریتم انتشار- ارسال مسیر معکوس را با مثال توضیح دهید.
 • مسیریابی ارسال به چند شبکه به صورت همزمان را به صورت اجمالی توضیح دهید.
 • دو کاربرد مثال برای سرویس اتصال گرای مناسب ارائه کنید. سپس دو مثال برای بهترین سرویس بدون اتصال ارائه کنید.
 • مسئله ی طراحی زیر را با در نظر گرفتن پیاده سازی سرویس مدار مجازی در نظر بگیرید.
 • با فرض اینکه روترها و میزبان ها به درستی کار می کنند و اینکه همه ی نرم افزارها عاری از خطاها می باشند، آیا فرصتی وجود دارد که در آن بسته به مقصد اشتباهی ارسال خواهد شد؟
 • هیوریستیک ساده ای برای یافتن دو مسیر از طریق شبکه از مبدا خاص به مقصد خاص ارائه کنید که می تواند از افت هر خط ارتباطی استفاده کند.
 • اگر تاخیرها به صورت اعداد 8 بیتی در شبکه ی 50 روتری ثبت شوند و بردارهای تاخیر دوبار در ثانیه مبادله شوند، چه میزان پهنای باند به ازای هر خط توسط الگوریتم مسیریابی توزیع شده مورد توجه قرار می گیرد؟ فرض کنید که هر روتر دارای سه خط برای روتر دیگر می باشد.
 • برای مسیریابی سلسله مراتبی با 4800 روتر، کدام منطقه و سایزهای کلاستر باید برای کمینه سازی سایز جدول مسیریابی برای سلسله مراتب سه لایه ای انتخاب شوند؟
 • می دانیم که زمانیکه میزبان های متحرک در خانه نمی باشند. بسته های ارسال شده به LAN خانگی توسط عامل خانه ارسال می شوند. برای شبکه ی IP روی 802.3 LAN، چگونه عامل های خانگی این ارسال را انجام می دهند؟
 • منظور از تراکم چیست؟ اختلاف بین کنترل تراکم و کنترل جریان چیست؟
 • اصول کنترل تراکم کدام اصول می باشند؟
 • الگوریتم Leaky Bucket
 • صف بندی منصفانه ی ساده و صف بندی منصفانه ی وزن دار
 • در مورد کنترل تراکم برای انتشار همزمان توضیح دهید

ترجمه مقالات کامپیوتر / مقاله الگوریتم DIJKSTRA / الگوریتم مسیریابی / شبکه کامپیوتری / شبکه های کامپیوتری / مسیر یابی / مسیر یابی سلسله مراتبی / مقالات ترجمه شده مسیر یابی / مقاله الگوریتم مسیر یابی رشته کامپیوتر / مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر / مقاله رشته کامپیوتر / مقاله مسیریابی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *