دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

چکیده: پیشرفت های تکنولوژیکی اخیر در سنسورها، میکروالکترونیک ها و کمینه سازی توان پایین و شبکه بندی بی سیم، طراحی و تکثیر شبکه های سنسور بی سیم قادر به نظارت و کنترل خودکار محیط ها را امکان پذیر ساخته اند. یکی از امیدبخش ترین کاربردهای شبکه های سنسور برای نظارت سلامتی انسان می باشد. تعدادی از سنسورهای بی سیم کوچک که از نظر استراتژیکی روی بدن انسان قرار داده می شوند، شبکه ی ناحیه ی بدنه ی بی سیم را ایجاد می کنند که می توانند بر علامت های حیاتی متعدد نظارت داشته باشند که فیدبک زمان واقعی برای کاربر و پرسنل پزشکی فراهم می سازند. شبکه های ناحیه ی بدنه ی بی سیم امید تغییر اساسی در نظارت سلامتی را می دهند. با این حال طراحان چنین سیستم ها با تعدادی از عملیات چالشی مواجه می شوند، همانطور که نیاز به بیان اغلب نیازهای تداخلی برای سایز، زمان اجرا، دقت و قابلیت اطمینان دارند. در این مقاله، معماری نرم افزار و سخت افزار سیستم شبکه ی سنسور بی سیم را برای نظارت وضعیت سلامتی سیار ارائه می کنیم. سیستم متشکل از چندین گره سنسور می باشد که از حرکت بدن و فعالیت قلب، هماهنگ کننده ی شبکه و سرور شخصی اجرایی روی کمک دیجیتالی شخصی یا کامپیوتر شخصی نظارت می کند.

کلمات کلیدی: سنسورهای بی سیم، شبکه های ناحیه ی بدنه، نظارت سلامتی، پردازش قابل پوشش.

16 صفحه

8000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !