دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

چکیده: دراین مقاله، یک الگوریتم استگانوگرافی جدیدی رامبتنی بر دامنه ی فضایی ارائه می کند: با بیت های کم ارزش انتخاب شده (SLSB). که دست کم با بیت های کم ارزش یکی از مولفه های رنگ پیکسل در تصویر کار می کند و آنها را با توجه به بیت های پیام برای مخفی سازی تغییر می دهد. بقیه بیت های موجود در  رنگ پیکسل انتخاب شده نیز به ترتیب رسیدن به نزدیک ترین رنگ به رنگ اصلی در مقیاس رنگ ها تغییر می یابند. این روش جدید با سایر روش هایی که در دامنه ی فضایی کار می کنند، مقایسه شده است و اختلاف عمده این نکته می باشد که بیت های LSB هر مولفه رنگ پیکسل برای تعبیه پیام استفاده نمی شوند، تنها بیت های مولفه رنگ پیکسل انتخاب شده مورد استفاده قرار می گیرند.

کلمات کلیدی: امنیت، استگانوگرافی، بیت کم ارزش

دانلود مقاله انگلیسی SLSB: Improving the Steganographic Algorithm LSB

 

12صفحه

9000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !