دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

خلاصه مقاله:

معماري مدرن با اينكه به راحتي در زواياي معماري كهن ايراني بخصوص دوره قاجار رخنه كرد، اما تاثير آن بگونه‌اي بود كه در اكثر بناها ارزش‌هاي معماري ايراني و اسلامي نمايانگر بوده است. تحقيق حاضر به روش موردي، روند تغييرات نما در شهر اردبيل، دوره قاجار را بررسي مي‌نمايد. به دليل دوري از پايتخت، معماري اين دوران بيشتر در بناهاي مسكوني خلاصه مي‌شده و تاثيرات معماري غرب به شكل واضحي مشهود نيست.

كلمات كليدي: اردبيل، تزيينات، نما، آجركاري، ارسي

7 صفحه

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !