دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

خلاصه مقاله: استفاده از فناوريهاي نوين به خصوص فناوري نانو در راستاي كاهش اثرات آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، بعنوان يكي از راهكارهاي مديريتي مطرح مي‌باشد. يكي از مواردي كه اين فناوري كاربرد خود را متبلور مي‌نمايد در ارتباط با ساماندهي نظافت و نگهداري سازه‌هاي شهري مي‌باشد. نانو تكنولوژي دانش نوين تشريح چگونگي تركيب و كنترل ساختار مواد در سطح مولكولي است. اين تكنولوژي را مي‌توان به كليه سطوح بتني، سنگي و آجري اعمال نمود كه در نتيجه آن، مولكول‌ها بر اساس روش Molecular Self Assembly (برگرفته از علم شيمي‌سوپر مولكولار)، با ترتيبي معين و از پيش تعيين شده جا‌به‌جا مي‌شوند و مولكول‌هاي همسان خود را مي‌يابند. سپس در آرايش مطلوب قرار گرفته و در زمان كوتاهي موفق به ايجاد سپري مقاوم و محافظ در برابر هر گونه خوردگي، شوره‌زدگي، فرسايش، تغيير شكل ظاهري، اشعه UV، جذب آب و مايعات توسط سطح سازه مي‌شوند. بهره‌مندي از اين فناوري در چشم انداز بلند مدت موجب صرفه جويي قابل توجه در مصرف انرژي و سرمايه ملي كشور خواهد شد و هزينه پروژه‌ها را كاهش خواهد داد. لذا در اين تحقيق با استفاده از عايق نانو تكنولوژي كه فاقد هرگونه حلال آلي بوده و با محيط‌زيست سازگار است، مي‌توان از ساختمانها و نماهاي شهري محافظت نمود.

كلمات كليدي:

فناوري نانو، المانهاي شهري، زيست‌محيطي و انرژي

10 صفحه

سال 1389

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !