منابع استخدامی آموزش و پرورش

 

  سوالات و منابع استخدامی آموزش و پرورش

  در هرآزمون استخدامی شرکت کننده باید 3 مرحله را بگذراند:

  1- شرکت در آزمون عمومی و تخصصی

  2- شرکت در

  مصاحبه

   

  چنانچه شما هم یکی از شرکت کنندگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشید خرید این مجموعه ها کمک بزرگی در موفقیت شماست

  ردیف

  نام آزمون و رشته

  قیمت

  حجم فایل

  دانلود

  1

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نمونه سوالات عمومی

  2 هزار تومان

  402KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  2

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – آموزگار دوره ابتدایی

  2 هزار تومان

  204KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  3

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – آموزگار توانبخشی استثنایی

  2 هزار تومان

  233KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  4

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – دبیر ورزش

  2 هزار تومان

  241KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  5

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز کامپیوتر

  2 هزار تومان

  259KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  6

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز حسابداری

  2 هزار تومان

  272KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  7

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز ماشینهای کشاورزی

  2 هزار تومان

  268KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  8

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز مکانیک خودرو

  2 هزار تومان

  271KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  9

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز نقشه کشی معماری

  2 هزار تومان

  198KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  10

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز ساخت و تولید

  2 هزار تومان

  242KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  11

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری

  2 هزار تومان

  206KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  12

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز صنایع غذایی

  2 هزار تومان

  190KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  13

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز صنایع شیمیایی

  2 هزار تومان

  327KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  14

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز طراحی و دوخت

  2 هزار تومان

  201KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  15

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز تاسیسات

  2 هزار تومان

  289KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  16

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز امور زراعی و باغی

  2 هزار تومان

  284KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  17

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – کارشناسی آمار

  2 هزار تومان

  267KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  18

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – کارشناسی فناوری IT

  2 هزار تومان

  243KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  19

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – کارشناس امور حقوقی

  2 هزار تومان

  328KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  20

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نمونه سوالات آزمون عمومی

  2 هزار تومان

  263KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  21

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نمونه سوالات آزمون تخصصی -پرورشی

  2 هزار تومان

  274KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  22

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نمونه سوالات آزمون عمومی

  2 هزار تومان

  238KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  23

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – جزوه عمومی (کلیه رشته ها) – زبان و ادبیات فارسی—136 صفحه

  2 هزار تومان

  3.73MB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  24

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نکات کلیدی و سوالات (مشاوره تحصیلی) – روشها و فنون راهنمایی در مشاوره- 68 صفجه

  3 هزار تومان

  633KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  25

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نکات کلیدی و سوالات (مشاوره تحصیلی) – گامی در مسیر تربیت اسلامی

  3 هزار تومان

  527KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  26

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نکات کلیدی و سوالات (مشاوره تحصیلی) – نظریه های مشاوره و روان درمانی- 56 صفحه

  3 هزار تومان

  524KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  27

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نکات کلیدی و سوالات (آموزگار دوره ابتدایی) – روانشناسی تربیتی- 74 صفحه

  3 هزار تومان

  639KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  28

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – جزوه تخصصی و سوالات تالیفی (آموزگار دوره ابتدایی) – کلیات روشها و فنون تدریس – 133 صفحه

  3 هزار تومان

  1020KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .

  29

  آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نکات کلیدی و سوالات (آموزگار توانبخشی استثنایی) – روانشناسی کودکان استثنایی

  3 هزار تومان

  575KB

  » ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
  » بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .


  مربوط به دسته: سوال استخدام
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
cprozhe.com
حقوق سایت برای cprozhe.com محفوظ می باشد