دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

یکی از وظایف دانشجویان در درس سمینار توانایی نقد یک نموه پایان نامه می باشد.در نقد پایان نامه رعایت موارد زیر ضروری می باشد:

1- هدف از نقد کردن فقط پرداختن به نکات منفی نیست.

2- در هنگام نقد باید فرمت های پایان نامه نویسی تحصیلات تکمیلی مطالعه شود.

3-گزارشی از نقد ارئه شود و توانایی دفاع از ایرادات را داشته باشید.

 

 

یک نمونه نقد کارشناسی ارشد آماده

5000 تومان

ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !