فروردین ۲۵, ۱۳۹۲ - admin

اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

فصل اول: بسط و تکامل حسابداری
1- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از:
الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه)
طبقه بندی (دفتر کل و معین)
تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی – ترازنامه صورت سود و زیان – صورت سرمایه – صورت گردشی وجوه نقد.
ب) حسابداری حرفه خدماتی است که وظیفه آن ارائه خدمات مالی بر استفاده کنندگان (درون سازمان – برون سازمان) می باشد.
ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق همکاری بین اجزاء به هم پیوسته و وابسته در جهت میل به هدف مشترک در همان تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان است می نماید اجزاء این سیستم عبارتند از:
1- اصول، استانداردها و مقررات 2- دفاتر و نهادها 3- ابزار و وسایل کار 4- کارکنان
د) حسابداری علم است. امروزه تلاش محققان رشته حسابداری آن است که حسابداری را به عنوان علم تعریف آن را به سمت عدم طبیعی. مهمترین خاصیت در ویژگی علم آن است که اولاً در طول زمان ثابت و غیرقابل تغییر است، ثانیاً پیش بینی آینده را دارد.
2- اصول پذیرفته شده حسابداری: مجموعه ای از قواعد و ضوابط به عنوان رهنمود حسابداران است انجام مراحل حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و به سه گروه اصل زیر پذیرفته شده و طبقه بندی شده:
الف) مفروضات بنیادی یا فرضیات مبنا
ب)اصول کلیات حسابداری
ج) ثبتهای محدود کننده
الف) مفروضات حسابداری: اصول بدیهی و آشکاری هستند که نیازی به اثبات نداشته و زیربنای اصول عملیاتی حسابداری می باشد مورد قبول تمام جوامع حسابداری هستند. این فرضیات عبارتند از:
1- فرض تفکیک شخصیت 2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت 3- فرض دوره مالی 4- فرض واحد اندازه گیری (پولی) 5- فرض تعهدی.
فرض تعهدی: بر اساس این فرض در حسابداری باید درآمدها در هنگام تحقق شناسائی و ثبت شود زمان تحقق زمانی است که کالا به فروش رسیده و تحویل شده و خدمات انجام شده باشد حتی اگر وجه نقدی دریافت نگردد همچنین هزینه ها در هنگام وقوع یا تحویل باید شناسایی و ثبت شوند زمان وقوع زمانی است که کالای خریداری شده دریافت گردد و خدمات نیز مصرف شود حتی اگر هیچ وجه نقدی پرداخت نگردد.  نکته: فرض نقدی عبارت است از آنکه درآمدها و هزینه ها فقط در هنگام دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی گردد. این فرض امروزه منسوخ شده بدلیل آنکه درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره زمانی را نمی تواند شناسایی کند.  نکته: با استفاده از فرض تعهدی است که از حسابهای پیش پرداخت وجه نقد شناسایی گردد این پیش دریافت استفاده می شود بدلیل آنکه در این حسابها هنوز درآمد و هزینه نشده است ولی در فرض نقدی از حسابهای فوق استفاده نمی گردد.
 • فهرست مطالب
 • فصل اول: بسط و تکامل حسابداری 3
 • ب) اصول عملیاتی حسابداری: 6
 • اصل محافظه کاری: 7
 • ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری: 8
 • صورتهای مالی اساسی: 8
 • مسائل خاص در صورت حساب سود و زیان: 14
 • اقلام کاهنده دارایی ها: 18
 • شکل و محتوای ترازنامه: 19
 • سرمایه در گردش: 20
 • طبقه بندی اقلام ترازنامه: 21
 • گروه بندی دارایی های جاری: 22
 • گروه بندی دارایی های نامشهود: 24
 • گروه بندی بدهیهای بلندمدت: 25
 • صورت منابع و مصارف: 26
 • روش غیرمستقیم 27
 • مطالبات تجاری: 35
 • روشهای حسابداری موجودی کالا: 38
 • روش میانگین موزون. 39
 • به طریق نقد: 42
 • استهلاک دارائیهای بلندمدت: 48
 • علت افزایش سرمایه شرکت: 49
 • ب) تقاضا برای پول و نرخ بهره: 83
 • تفاوت بانک با شرکت: 85
 • مركز ثقل نظريه هاي پول گرايي:‌ 103
 • سياستهاي مالي:115

125 صفحه

پایان نامه حسابداری اساسنامه شرکت / اساسنامه شرکت خصوصی / استهلاک دارایی / اصول عملیاتی حسابداری / پایان نامه / پروژه / پروژه اساسنامه شرکت / پروژه حسابداری / تحقیق حسابداری / ترازنامه / دانلود پروژه حسابداری / روش میانگین موزون / سیاست مالی / شرکت خصوصی / نظریه پول گرایی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *