جولای 23, 2013 - admin

بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت+پرسشنامه

تعريف موضوع تحقيق:

در دنياي امروز ، دگرگوني هايي بسيار زياد همراه با گسترش رقابت درزمينه هاي متنوع ،‌ بويژه در بازارها مشاهده مي شود بازاريابي از محدوده ي توليد ، قيمت گذاري ، شناسايي بازار و توزيع كالا فراتر رفتند و شركت ها مجبور به ايجاد تماس و ارتباط با خريداران بالقوه و بالفعل مي نمايد با توجه به تغيير در زمينه مفهوم بازاريابي كه از كسب سود از طريق افزايش فروش برمبناي توليد به كسب سود از طريق ارضاي   نياز خريداران بر مبناي خريدار و مصرف كننده تغيير جهت داده  خواه ناخواه مصرف كننده و خريدار كه در اين  مفهوم فرصت مشاركت پيدا نموده است به آنان نيز  حق تصميم گيري مربوط به كارشان داده شده است دراين جا اهميت مذاكره بيش از هر زماني ديگر روشن ديده شده است و هر چه افراد بيشتري در تصميم گيري ها مشاركت داشته باشند احتمال عدم توافقها نيز بيشتر خواهد شد با توجه به اين موارد آشنايي مدير و بازارياب با مهارت هاي اساسي مذاكره امروزه از اهميت خاصي برخوردار شده است . آشنايي و نهايتاٌ سلطه به اصول و مهارت هايي در مذاكره مديران را به اين توان مجهز مي كند كه در جريان ارتباطات با ديگران از پايين ترين و ابتدايي ترين مذاكرات تا بالاترين حد خودش يعني مذاكرات بين المللي با طرف هاي مذاكره به نحوي مذاكره كنند كه توافق حاصل از مذاكرات معقول ، منطقي و در بيشتر مواقع به نفع خود باشد .

بنابراين مساله اصلي تحقيق به صورت زير تعريف مي گردد:

رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركتهاي كاشي و سراميك چگونه است؟

تاريخچه و سابقه موضوع تحقيق :

با بررسي تحقيقات انجام شده در داخل كشور كه از طريق مطالعه پايان نامه ها در كتابخانه ها و مركز اسناد و مدارك و بررسي پايان نامه هاي خارجي كه از طريق سايت UMI انجام گرفت , سابقه اي از انجام پروژه اي مرتبط با موضوع وجود ندارد.

فقط تحقيقي در سطح بين الملل توسط رون آندريا كه طي سال 2005 مهارت مذاكره در فروش را مورد بررسي قرار داده كه هدف از اين تحقيق شناسايي راه حل هايي جهت اجراي مذاكرات فروش بود در اين تحقيق 2000فروشنده به طور يكسان از 500 شركت ثروتمند از همه صنايع را مورد بررسي فرار دا د.و محققاني ديگر نظير توني مانينگ و باب ربرتسون بروي مهارت مذاكره و نفوذ در دو بخش طي سال 2003 و پولينس و ديگران كه در مورد تفاوت هاي فردي و انگيزش در استفاده از مهارت هاي مذاكره در سال 2000 را مورد تحقيق قرار داده اند……

 • فهرست
 • فصل اول
 • کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • تعریف موضوع تحقیق
 • تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • چهارچوب نظری تحقیق
 • ارکان اساسی مذاکره
 • فرضیات تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • روش تحقیق
 • ابزارهای گردآوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • محدودیت تحقیق
 • تعریف واژگان و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
 • فصل دوم
 • ادبیات تحقیق
 • تعاریف مذاکره
 • ارکان اصلی مذاکره
 • مراحل اصلی در فرآیند مذاکره
 • شناسایی اهداف
 • هدف ها و نتایج مذاکره
 • هدف های ماهوی
 • هدف های رابطه ای
 • پیش بینی جهت احتمالات مذاکرات
 • ارزیابی طرف مقابل
 • انتخاب استراتژی
 • تهیه و پیش نویس دستور جلسه
 • تعیین محل مذاکره
 • فواید تشکیل در دفتر شما
 • فواید تشکیل جلسات در دفتر حریف
 • محل استقرار
 • ارائه پیشنهاد
 • زمانبندی
 • ترغیب و تشویق جهت ارائه پیشنهاد
 • بهترین روش
 • دفاع از اصول اولیه مذاکرات و رفع عوامل بازدارنده
 • پاسخ به پیشنهاد
 • چانه زنی
 • قالب های شناختی در چانه زنی
 • ختم مذاکره
 • به هم خوردن مذاکره و نحوه اداره ی آن
 • استفاده از میانجی
 • توافق های اشکار و نهان
 • روش های مذاکرات بازاریابی
 • انواع اساسی مذاکره
 • مذاکره درون سازمانی
 • مهارت های مذاکره و نفوذ
 • تاکتیک های اساسی در مذاکره
 • پاره ای از تاکتیک های خدعه آمیز رایج
 • تاکتیک هاش فشار روی مواضع
 • شش عامل مهمی که مذاکره کننده باید بداند
 • شش اصل کلیدی موفقیت در مذاکره
 • مذاکرات معطوف به عاقبت
 • اصول مذاکرات فروش
 • مسائل میان فرهنگی در مذاکره
 • بررسی تطبیقی سبک های مذاکره در جهان
 • جنبه های اخلاقی مذاکره
 • انگیزه ی رفتارهای غیر اخلاقی
 • سی نکته و رهنمودهای اساسی در مذاکره
 • فصل سوم
 • روش تحقیق
 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • طبقه بندی بر اساس روش
 • طبقه بندی براساس اهداف
 • جامعه و نمونه اماری مورد تحقیق
 • جامعه آماری
 • نحوه گزینش نمونه
 • روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات
 • روش بررسی اسناد و مدارک
 • روش میدانی
 • پرسشنامه
 • قابلیت اعتماد پرسشنامه
 • روش‌ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مشاهدات
 • فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات تحقیق
 • بررسی فرضیه تحقیق
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری  و پیشنهادات
 • نتیجه گیری از فرضیه
 • پیشنهادات
 • منابع و مآخذ

91 صفحه

8500 تومان خريد

پایان نامه حسابداری / پایان نامه مدیریت پروژه مهارت مذاکره / روش تحقیق مذاکره / فروش شرکت / مقاله حسابداری /

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *