تجارت الکترونیک در ایران و جهان

پيش‌گفتار
امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي مختلف قرار گرفته است. تجارت الكترونيكي يكي از نمودهاي عيني انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌هاي اقتصادي است. ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه‌هاي اخير شيوه‌هاي سنتي تجارت را متحول نموده است. تجارت الكترونيكي انقلابي در شيوه‌ها و رويه‌هاي تجاري گذشته ايجاد كرده و سرعت و صرفه‌جويي را در بهترين وجه جامه عمل پوشانده است. در محيط الكترونيكي فاصله‌هاي جغرافيايي و محدوديت‌هاي زماني و مكاني منتفي و مبادلات تجاري بر پايه اطلاعات الكترونيكي انجام مي‌شود. تجارت الكترونيكي با رفع موانع فراروي تجارت بين‌الملل روند تجارت جهاني را تسريع مي‌نمايد. تجارت الكترونيكي از مزايا و پيامد‌هاي اقتصادي مهمي از قبيل گسترش بازار، كاهش قيمت منابع توليد، ارتقاي بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي، ايجاد اشتغال و كاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زاي اقتصادي نقش محوري دارد.  مزاياي فراوان تجارت الكترونيكي سبب شده كه نه‌ تنها كشورهاي توسعه يافته بلكه كشورهاي در حال  توسعه نيز از آن به عنوان ابزاري براي رقابت در عرصه داخلي و بين‌المللي استفاده نمايند. نبود راهبرد تجارت الكترونيكي نتيجه‌اي جز انزوا درعرصه اقتصاد جهاني بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الكترونيكي در جهان، بكارگيري آن توسط بنگاه‌هاي اقتصادي و پذيرش تدريجي آن از سوي مصرف‌كنندگان بيانگر مزاياي بالقوه تجارت الكترونيكي در عرصه‌هاي اقتصادي و تجاري است. بنابراين راهي جز تلاش مستمر براي استفاده از آن در فعاليت‌هاي اقتصادي متصور نيست. دسترسي افراد و تجار به ابزارهاي ارتباطاتي با كيفيت برتر و هزينه‌هاي پايين، يكي از بسترهاي مهم تجارت الكترونيكي است.

I. مقدمه
بسياري از اقتصاددانان, متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سالهاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد ” عصر اطلاعات“ ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي,‌ اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول, تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد, شركتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر, شركتها با يكديگر  افراد و با شركتها و دولتها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر منباي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است.
تجارت الكترونيكي,‌به دليل سرعت, كارايي,‌ كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصتهاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي‌شود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
در اين مقاله نگاهي داريم به مفهوم تجارت الكترونيكي,‌ روند گسترش آن در جهان و گريز ناپذيربودن استفاده از آن. سپس مروري خواهيم داشت به تجربه برخي از كشورها در اين زمينه و اقدامات و دستاوردهاي آنها.
مفاهيم پايه تعريف تجارت الكترونيك:
شبكه جهاني اينترنت با گسترش ارتباطات در جهان بستر بسياري از تعولات در حوزه‌هاي تختلف بشري شره است به طور مثال شبكه اينترنت به عنوان يك رسانه اطلاع رساني رقيبي براي روزنامه ها، تلويزيون و راديو شده است از سوي ديگر نامه هاي الكترونيكي جاي نامه هاي پستي را تنگ كرده كتابخانه‌هاي ديجيتالي رقيبي براي كتابخانه‌هاي شتي شده و مكالمات تلفني از طريق اينترنت جايگزين ارتباطات قبلي شده‌اند. خلاصه آنكه اينترنت، با اتكا به شبكه جهاني خود مفاهيم جديدي را وارد زندگي ما كرده است.
تجارت الكترونيكي نيز يكي از مفاهيم است كه باورود به شبكه اينترنت به دنياي تجارت شكل گرفته است. تجارت با استفاده از اينترنت و سوار بر آن مرزهاي جغرافيايي، فاصله‌هاي زماني، سرعت، حركت، نحوه ارتباط با شركاي تجاري، خدمات پس از فروش، تبليغات تجاري و بسياري مفاهيم ديگر در حوزه تجارت را دستخوش تغيير نموده است.
اگر چه تجارت همچنان معناي خود را در خريد، توزيع و فروش مي‌داند اما تجارت الكترونيك روش‌هاي انجام را تغيير داده است درك اين تغيير در روش‌ها ما را از تجارت سنتي به دنياي جديد و بازارهاي بكر تجارت الكترونيكي وارد خواهد كرد.
اين يك موجود پيچيده و عجيب بشري نيست. در واقع همان تجارت است با سبك و سياقي ديگر در تجارت الكترونيكي نيز مشتري، كالا، حمل ونقل، انبار، فاكتور، حواله انبارع بانك و … به همان شكل قبلي در سرجاي خود قرار دارند.
تجارت الكترونيك يك موجود پيچيده و مخلوق عجيب بشري تجارت الكترونيك همان تجارت است با سبك و سياقي ديگر. در تجارت الكترونيك ذيز مشتري، كالا، حمل و نقلع انبار فاكتور، حواله انبار، بانك، و … به همان شكل قبلي و در سر جاي خود قرار دارند.
تفاوت تجارت الكترونيك با تجارت سنتي در يك نكته است: در تجارت الكترونيك تبادل اطلاعات بين اشخاص درگير تجارت مانند بانك، خريدار، فروشنده، به صورت الكترونيكي و معمولاً از طريق اينترنت صورت مي گيرد. حال آن كه تبادل اطلاعات در تجارت سنتي به صورت كاغذي، حضوري و يا تلفني صورت مي‌پذيرد.
روش مبادله در تجارت سنتي روش مبادله در تجارت الكترونيكي
بروشور، آگهي در روزنامه و … وب سايت، ارسال ؟؟ گروهي تبليغ در سايت ها و …
چك و وجه نقد، واريز به حساب چاپ فاكتور، حواله انبار، رسيد انبار و … حواله اينترنتي، كارت بانكي و پرداخت هاي اينترني و …
چاپ فاكتور و حواله انبار و رسيد انبار و … به صورت كاغذي ارائه الكترونيكي فاكتور، حواله انبار، رسيد انبار و …

فهرست مطالب

 • تجارت الترونیک در ایران و جهان 1
  پيش‌گفتار 3
  I. مقدمه 4
  مفاهيم پايه تعريف تجارت الكترونيك: 5
  تجارت الكترونيك در ايران و جهان < وضعيت تجارت الكترونيك در جهان 8
  1 – تجارت الکترونیک در جهان 12
  2 – راهبردهاي تجارت الكترونيكي در ايران 14
  3- تجارت الكترونيك ابزاري درجهت توسعه صادرات 18
  استراتژي توسعه صادرات 19
  هزينه هاي راه اندازي تجارت الكترونيك در ايران 19
  1-4 تقسيم بندي تجارت الكترونيك 22
  1-1-4- نمونه اي از يك فعاليت تجاري بين بنگاه و بنگاه 23
  2-1-4- فعاليت هايي كه در محدوده بين بنگاه و مصرف كننده قرار مي گيرند. 23
  3-1-4- فعاليت هايي كه در محدوده  مصرف کنندهقرار مي گيرند. 24
  1-2- 3 مزاياي دولت الكترونيك 25
  3-3 قوانين حقوقي حاكم بر كسب و كار الكترونيكي  26
  قوانين حاكم بر تجارت الكترونيك در ايران 27
  قوانين حاكم بر تجارت الكترونيك در ايران 27
  2-3-3 وظايف مراكز تاييد و ثبت نرم افزارها در حفاظت آن ها 28
  4 – 3 مزيت هاي تجارت الكترونيكي . 29
  5 – 3 معايب تجارت الكترونيكي 30
  1 – 4 تجارت الكترونيكي چيست ؟ 32
  2 – 4 امنيت در تجارت الكترونيكي 33
  1 – 2 – 4 رمز نگاري 33
  1 – 1 – 2 – 4 رويه رمز نگاري به روش رمز مشترک 34
  2 – 1 – 2 – 4 رويه رمز نگاري به روش رمز عمومی 34
  1 – 2 – 2 – 4 موسسات 35
  2 – 3 – 4 پول الكترونيكي 37
  3 – 3 – 4 كارتهاي هوشمند 39
  4 – 4 پول الكترونيكي مبتني برشبكه 39
  1 – 5 – 4 ايجاد يك فروشگاه بزرگ مجازي 40
  6 – 4 تدوين قوانين در تجارت الكترونيك 41
  7 – 4 ايجاد قوانين روشن تجاري به منظور ايجاد يك بازار الكترونيكي معتبر 42
  5 – مبادله الكترونيكي داده ها به عنوان پيشينه تجارت الكترونيك 42
  2 – 5 هزينه هاي استفاده از تبادل الكترونيكي اطلاعات 44
  6 – زير ساخت هاي لازم جهت تجارت الكترونيكي 46
  1 – 6 – سخت افزارهاي متداول در سايت هاي مهم تجارت الکترونیک : 48
  نتيجه گيري 49
  منابع و مآخذ50

50 صفحه

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *