آوریل 28, 2013 - admin

طراحی سیستم انبارداری (رشته حسابداری)

چکیده
انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی،صنعتی،مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف درآن نگهداری می شود که بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم می گردد. اصولا به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالا از هر قبیل (تجاری، صنعتی، مواد اولیه، یا فرآورده های مختلف ) نگهداری می شود انبار اطلاق می شود. به عبارت دیگر انبار محل تجمع و ذخیره سازی اقلامی است که موجودی های درون آن برای ارضای نیازها و تقاضاهای آتی مصرف می گردند بنابراین انبار و انبارداری به لحاظ اهمیت که در تغذیه و تامین اجناس و اقلام مورد نیاز قسمت های مختلف در واحدهای تولیدی بازرگانی و خدماتی دارد نیاز مبرمی به سازماندهی صحیح و دقیق و کامل و کادری مجرب و دلسوز خواهد داشت به همین دلیل انبارداری باید روشمند و منطقی و مبتنی بر رفتار متقابل و دقت زیاد با سایر واحدها باشد.  در این پایان نامه قصد داریم از منظر رشته حسابداری به طراحی یک سیستم انبارداری بپردازیم. برای این منظور :
در فصل اول تعاریف اولیه سیستم انبارداری ارائه شده است
در فصل دوم مفصلا به نحوه طراحی سیستم انبارداری پرداخته شده است
در فصل سوم به بررسی نحوه کنترل انبار (کنترل موجودی و . . .) پرداخته شده  است
در فصل چهارم به بررسی برخی از فرمهای مورد استفاده در سیستم انبارداری پرداخته شده است
در ادامه به بررسی موارد ذکر شده فوق خواهیم پرداخت.
مقدمه:
امروزه با پيشرفت علوم و تكنولوژي امكان توليد انبوره كالا فراهم شده است و اين كار برنامه‌ريزي دقيق جهت استفاده به موقع و حداكثر از امكانات را مي‌طلبد. تقسيم كار و رشد جمعيت نياز استفاده از فرآورده‌هاي ديگران را بوجود آورده است و اين خود زمينه پيدايش سازمان‌هاي معظم گرديده كه در اين نظام‌هاي پيچيده فني ـ اجتماعي، انبار به عنوان واسطه موجبات گردش كالا از ثبات قيمت محصول، تعمير و نگهداري ماشين‌ها و … نقش مهمي را ايفا نمايد بطوريكه نقش آن در تجارت غير قابل انكار است.
ارزش ريالي موجودي‌هاي انبار در صنايع مختلف متفاوت است و عوامل مختلفي در ميزان نگهداري موجودي انبار واحدهاي صنعتي ـ تجاري مؤثرند مثل روش توليد، دوره توليد، ميزان بكارگيري ماشين‌آلات، نوع محصول ساخته شده، بازار مصرف، نوع مواد اوليه مورد احتياج، نوسانات ارزي و قيمت در بازارهاي جهاني، وضعيت واحد صنعتي در كل صنعت كشور و جهان و … و بالاخره سيستم‌هاي تداركاتي و سفارشات واحدهاي توليدي. اما انبار به دلايل متفاوتي براي مؤسسات و مراكز تجاري ـ صنعتي از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد كه اهم آنها عبارتند از:
(1) ارزش بالاي سرمايه در گردش شركت كه به صورت كالا در انبار نگهداري مي‌شود (گاهاً تا 60 درصد سرمايه در گردش).
(2) ارتباط مداوم و تنگاتنگ بخش انبار با بخش‌هايي نظير توليد يا تعمير و نگهداري و وقفه در توليد به علت نرسيدن نيازمندي‌ها.
(3) ارتباط نزديك انبار با بخش برنامه‌ريزي مواد بايد به نحوي باشد كه ضربه‌هاي حاصله در اثر كمبود محصول يا مواد را خنثي نمايد و حكم ضربه‌گير را در سازمان داشته باشد.

فهرست مطالب

 • چکیده 10
 • مقدمه: 11
 • فصل اول: تعاریف اولیه سیستم انبارداری 12
 • تعريف انبار: 13
 • جايگاه انبار: 13
 • اهداف و وظايف انبارها: 13
 • انواع انبارها: 14
 • انواع موجودي‌هاي انبارها: 15
 • سيستم انبارداري و مزيت‌هاي آن: 16
 • وظايف انباردار: 17
 • وظايف رئيس يا متصدي انبار: 18
 • انتظارات مديريت يك مؤسسه از سيستم كنترل انبارها: 19
 • طراحي و برنامه‌ريزي تأمين كالا: 19
 • (1) تعيين انواع كالاهاي مورد نياز: 20
 • (2) استاندارد كردن كالاهاي مورد نياز سازمان: 21
 • (3) تعيين مقدار هر يك از اقلام كالاها: 21
 • (4) شناسايي منابع خريد و تأمين كالا: 21
 • طبقه‌بندي 21
 • تعريف طبقه‌بندي و نكات مهم در اجراي آن: 21
 • عوامل مؤثر در انتخاب سيستم و شيوه طبقه‌بندي: 22
 • انواع طبقه‌بندي كردن كالاها: 23
 • تعريف و فوايد كدگذاري: 24
 • انواع روش‌هاي كدگذاري: 24
 • سيستم Mesc: 27
 • فهرست گروه‌هاي طبقه‌بندي و كدگذاري كالاها 29
 • الف ـ حفاري و توليد: 29
 • ب ـ حمل و نقل (‍Transportation): 29
 • ج ـ متعلقات ماشين‌آلات و ابزار دقيق: 30
 • فصل دوم: طراحی سیستم انبارداری 31
 • (1) كارت انبار: 34
 • (2) برگ درخواست جنس از انبار: 34
 • (3) حواله انبار (برگ مصرف كالا): 35
 • (4) برگ درخواست خريد: 35
 • (5) برگ سفارش خريد: 35
 • (6) رسيد انبار: 36
 • (7) برگ رسيد و تحويل مستقيم 36
 • (8) كارت حساب انبار: 36
 • بخش‌هاي درگير در سيستم اطلاعاتي انبارها: 37
 • اهم مراحل سيستم تداركات مواد و غيره: 40
 • نكات مهم در چيدن اجناس در انبار: 59
 • استفاده حداكثر از فضاي بالاسري: 60
 • (1)   استفاده از فضاي خارج ساختمان: 60
 • (2)  رعايت اندازه اجناس: 60
 • (3)  انبار كردن عمومي: 61
 • (1)  فاصله قفسه‌ها: 61
 • الف)   در نظر گرفتن فصل مصرف: 61
 • ب)  در نظر گرفتن محل اندازه‌گيري و توزين: 61
 • انبار محصول ساخته شده: 63
 • بازده اقتصادي در حمل و نقل انبارها: 63
 • انواع عمده وسائل حمل و نقل انبارها: 64
 • 1ـ نقاله‌ها 64
 • 2ـ جراثقال‌ها 65
 • 3ـ ارابه‌هاي دستي 65
 • 4ـ   ماشين‌هاي صنعتي 65
 • فصل سوم: کنترل انبار 66
 • كنترل انبار: 67
 • شمارش موجودي‌ها و مزاياي آن: 68
 • الف) شمارش موجودي دائمي: 69
 • ب) شمارش موجودي دوره‌اي: 69
 • گردش فيزيكي (Physical Flow): 72
 • گردش بهاي تمام شده (Cost Flow): 72
 • سيستم ارزيابي موجودي‌ها (Perpetual Inventory): 74
 • مقايسه سه روش ارزيابي موجودي‌ها: 74
 • مزيت‌ها و معايب روش FIFO: 75
 • مزايا و معايب LIFO: 75
 • حفاظت و ايمني انبارها: 76
 • (1) حمل و نقل مواد: 77
 • (2) محيط كاري: 77
 • ـ نظافت انبارها. 78
 • (3) آلات و ابزار دستي: 78
 • (4) وسايل حفاظت فردي: 78
 • (5) ساير موارد: 78
 • مقدمه: 79
 • تعريف موجودي: 80
 • اهميت موجودي‌ها: 80
 • علت نگهداري موجودي‌ها: 80
 • مزاياي موجودي: 80
 • ـ تغييرات سريع تكنولوژيكي. 83
 • ـ بحران انرژي و محدوديت‌هاي صنايع. 83
 • انواع مدل‌هاي كنترل موجودي: 84
 • ـ نحوه محاسبه عملي هر يك از اقلام فرمول EIQ در موسسات: 85
 • محاسبه هزينه‌هاي ثبت سفارش: 85
 • (4)        هزينه سفارش يك ريال كالا * قيمت كالا = هزينه سفارش هر قلم كالا 86
 • قيمت كل موادي كه در اين انبار نگهداري مي‌شود 86
 • 4* مساحت انبار = حجم ناخالص انبار 87
 • درصد تجمعي مصارف ساليانه 95
 • 100 95
 • سيستم‌هاي مختلف سفارش‌دهي: 96
 • طراحي فيزيكي انبارها: 98
 • حركت عوامل توليد: 104
 • تفاوت بازارهاي داخلي و بين‌المللي: 104
 • اهداف بخش خريد: 105
 • خريد متمركز و يا غير متمركز: 108
 • منابع اطلاعاتي برون سازماني تداركات: 109
 • فرآيند يا مراحل خريد خارجي: 110
 • سياست خريد و اتخاذ قيمت: 111
 • خصوصيت مذاكره كننده ماهر: 116
 • قراردادهاي خريد و مفاد قراردادها: 119
 • مفاد قرارداد: 120
 • ـ بازرسي نحوه بسته‌بندي كالاها. 124
 • مندرجات (P/I): 125
 • فصل چهارم: فرمهای مورد استفاده در سیستم انبارداری 126
 • فرم مربوط به ثبت ، اصلاح و حذف كالا 127
 • فرم مربوط به مشاهده كالا 127
 • فرم مربوط به معرفي درخواست كننده 128
 • فرم مربوط به معرفي انبارها 128
 • فرم مربوط به معرفي پروژه ها 128
 • اين قسمت شامل سه فرم مرتبط به هم مي باشد:  الف) فرم مربوط به معرفي پروژه ها 128
 • ب) فرم مربوط به مواد مصرفي پروژه ها 129
 • ج) كد شركت درخواست كننده 129
 • فرم مربوط به معرفي كارپردازها 129
 • 2- ورود و خروج كالا 130
 • 1-2) رسيد انبار 130
 • فرم مربوط به رسيد انبار دائم 130
 • 2-2) حواله انبار 131
 • 1-2-2) ثبت حواله انبار 131
 • فرم مربوط به حواله انبار 131
 • 3-2) برگشتي به انبار 132
 • 1-3-2) ثبت برگشتي به انبار 132
 • 4-2) درخواست خريد 133
 • 1-4-2) ثبت درخواست خريد 133
 • 4-4-2) چاپ درخواست خريد 134
 • 5-2) رسيد محصول 135
 • 1-5-2) ثبت رسيد محصول 135
 • 3- گزارشات سيستم 136
 • 1-3) گزارش گردش انبار 136
 • فرم مربوط به گزارش گردش انبار 136
 • 2-3) گزارش كاردكس انبار يك كالا 136
 • فرم مربوط به گزارش كاردكس انبار يك كالا 136
 • 3-3) كالاهائي كه به نقطه سفارش رسيده اند 137
 • فرم مربوط به گزارش كالاهائي كه به نقطه سفارش رسيده اند 137
 • 4-3) گزارش مواد يك محصول 137
 • فرم مربوط به گزارش مواد يك محصول 137
 • 5-3) گزارش پيگيري درخواستهاي خريد 137
 • فرم مربوط به گزارش پيگيري درخواستهاي خريد 137
 • 6-3) گزارش مربوط به واحدها 138
 • فرم مربوط به گزارش مربوط به واحدها 138
 • 7-3) گزارش مربوط به پروژه ها 138
 • فرم مربوط به گزارش مربوط به پروژه ها 138
 • 1-4) ثبت شمارش كالا 139
 • فرم مربوط به ثبت شمارش كالا 139
 • 2-4) گزارش مغايرت 139
 • فرم مربوط به گزارش مغايرت 139
 • 3-4) ليست شمارش كالا 140
 • فرم مربوط به ليست شمارش كالا 140
 • 4-4) ليست انبارگرداني (صورت خلاصه ريز انبارگرداني شركت) 140
 • فرم مربوط به ليست انبارگرداني (صورت خلاصه ريز انبارگرداني شركت) 140
 • 5-4) ثبت انبارگرداني 140
 • فرم مربوط به ثبت انبارگرداني 140
 • فهرست منابع 142

140 صفحه

8500 تومان خريد

پایان نامه حسابداری پایان نامه / پروژه انبارداری / پروژه انبارداری حسابداری / پروژه رشته حسابداری / تحقیق / تحقیق حسابداری / دانلود پروژه / سیستم انبارداری حسابدرای / طراحی سیستم انبارداری / مزیت سیستم انبارداری / مقاله حسابداری انبار /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *