دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

شرح گزارش

شرکت طاها شیراز از بخش ها و قسمت های مختلفی تشکیل شده است.این شرکت در زمینه های برنامه نویسی،شبکه،گرافیک و انیمیشن،سخت افزارو آموزش فعالیت می کند.این شرکت دارای یک بخش به نام بخش سخت افزار می باشد که شامل یک اتاق می باشد که در این اتاق تمامی وسایل مورد نیاز برای نصب کردن قطعات کامپیوتر موجود می باشد. بخش دیگر این شرکت،بخش نرم افزار می باشد که شامل یک اتاق می باشد با چهار کامپیوتر که این کامپیوترها به هم شبکه می باشند و در این اتاق برای کارهای گرافیکی،آموزشی و برنامه نویسی تمهیداتی در نظر گرفته شده است.این شرکت یکی از شرکت های موفق در زمینه ی فعالیت های گرافیکی و انیمیشن می باشد. تمامی کامپیوترها و سیستم های این شرکت شبکه می باشند و می توانند از این طریق با هم ارتباط داشته باشند.

فهرست

مقدمه 4
شرح گزارش 5
تعريف حسابداري 6
حسابداری در ایران 7
حسابداري شركت طاها 8
انواع بدهي ها: 10
ترازنامه: 11
تجزيه و تحليل و ثبت رويدادهاي مالي 12
مانده گيري حساب ها: 14
سند حسابداري: 15
دفاتر حسابداري: 15
موسسه آموزش زبان دانا 18
دفتر كل 19
دفتر معين: 21
موسسه آموزش زبان دانا  سند حسابداري 21
تراز نامه: 24
درآمد و هزينه:  درآمد: 25
هزينه: 26
مؤسسه / شركت طاها 28
مؤسسه / شركت طاها 29
تراز آزمايشي 30
ترازنامه 33
دفتر كل 37
دفتر كل 38
دفتر كل 39
دفتر كل 41
دفتر كل 43
دفتر روزنامه 47
سند حسابداري 53
سند حسابداري 58
سند حسابداري 62
سند حسابداري 65
سند حسابداري 66
سند حسابداري 81
سند حسابداري 87
سند حسابداري 124
سند حسابداري 133 

قیمت 9 هزار تومان- 135 صفحه

9000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !