تیر ۹, ۱۳۹۲ - admin

حقوق شهروندی

 

مقدمه
آنگاه که سخن از دموکراسی، جامعه درونی، توسعه، مشارکت و انواع آن به بیان می‌آید بحث شهروندی نیز پیش کشیده می‌شود. شهروند به عنوان اتم جامعه بخصوص در اندیشه مدرن بحث محوری پیدا می‌کند. شهروندی و جامعه مدنی دو مفهومی است که همواره با یکدیگر همراه بوده‌اند و در واقع مهمترین ویژگی جامعه مدرن، پیوستگی تفکیک ناپذیر آئین شهروندی و مشارکت های مدنی به منظور رشد حیات مدنی به سمت تکوین جامعه مدنی است.  در واقع شهروند قهرمان اصلی جامعه مدنی است و در این جامعه تصمیم گیری هایی از طریق فرآیندهای جمعی و مشارکت فعالانه شهروندان در شرایطی آزاد و برابر صورت می گیرد. در اندیشه مدرن مؤلفه هایی همچون تکالیف، وفاداری، مسئولیت، هویت و آموزش نقش و مفهوم شهروندی را تبیین می نمایند و بیش از هر چیز به نزدیکی شهروندی و جامعه مدنی تأکید دارند. اما چگونه می توان از مسئولیت ها، تکالیف و حقوق شهروندی سخن به میان آورد بدون آنکه تلاشی هرچند اندک در تبیین مفهوم شهروندی صورت گیرد. از اینرو ضرورت ایجاب می نماید که در ابتدا مفهوم شهروند و چگونگی ایجاد آن به لحاظ تاریخی و سپس حقوق شهروندی و تکلیف ناشی از آن و آثار نقض این حقوق مورد بحث و بررسی قرار گیرد….
 • فهرست مطالب
 • تاریخچه 5
 • نظریات فلسفی 8
 • 3- مفهوم شهروند 10
 • 4- شهروندی و تابعیت 13
 • 5- اقسام شهروند 15
 • 5- شهروند جهانی 16
 • 6- حقوق شهروندی 17
 • 7- تکالیف شهروندی 26
 • شهروند و شهرداری: 29
 • الف) ترافیک و حقوق شهروندی 30
 • ب) دفع پسماندها 32
 • ج) حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی 33
 • 1- حقوق شهروندی و عوارض 33
 • د- تصویب طرح های جامع شهری و شهروندان 38
 • شهروندی و طرح های جامع شهری 38
 • 5-ایجاد اماکن تفریحی و شهروندان 40
 • و- ساخت و ساز و حقوق شهروندی 40
 • ز- سدّ معبر و حقوق شهروندی 41
 • حقوق شهروندی از منظر حضرت امام خمینی 42
 • 1) در خصوص جوانان 42
 • 2) در خصوص اقشار ضعیف، فقرا و مستمندان 43
 • 3) در خصوص عدالت اجتماعی (منع تبعیض) 45
 • 4) در خصوص حقوق زنان 46
 • 5) در خصوص حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان 47
 • 6) حقوق شهروندان در تعلیم و تعلم و فرصتهای برابر آموزشی 48
 • 7) در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد 49
 • 8) درخصوص اقلیتهای مذهبی 50
 • 9) توصیه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندی 51
 • 10- نقض حقوق شهروندی و سلامت اجتماعی 52
 • نظام حقوق شهروندی در اسلام 56
 • منابع 63

پایان نامه حقوق پروژه رشته حقوق شهروندی / تحقیق حقوق / تکالیف شهروندی / حقوق زنان / حقوق سیاسی / حقوق شهروندی / شهروند / شهروند جهانی /

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *