مرداد ۱۰, ۱۳۹۲ - admin

بررسي اختلالات گفتاری دانش آموزان ابتدايي+پرسشنامه

چكيده

تحقيق حاضر با هدف مطالعه ميزان اختلالات گفتاري در  دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر نيشابور انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر نيشابور تشكيل مي دهند كه به روش نمونه گيري تصادفي از 10 مدرسه مختلف نمونه اي به حجم 30 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه مربوط به اختلالات گفتاري را كه بايد توسط والدين كودكان پاسخ داده مي شد تكميل كردند . اين تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي است كه با هدف بررسي يك فرضيه و سه سئوال انجام شده است . پس از استخراج نتايج پرسشنامه زمينه و سئوالات به اين ترتيب مشخص شده اند كه در نمونه مورد مطالعه لكنت زبان شايعترين اختلال گفتاري در دانش آموزان بوده است و دو زبانگي در ايجاد اختلالات زباني كودكان تاثيري نداشته است همچنين لكنت زبان در نمونه مورد مطالعه ريشه ارثي ندارد و ترس و اضطراب نيز در ايجاد اختلال زبان كمترين نقش را دارد .

روش تحقيق

در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي ـ پيمايشي استفاده شده است كه يكي از روشهاي پژوهشي يا بررسي مي باشد . تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد مطالعه است . اجراي تحقيق توصيفي مي تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم گيري مي باشد .

تحقيق توصيفي را مي توان به دسته هاي زير تقسيم كرد .

1 ـ تحقيق پيمايش 2 ـ تحقيق همبستگي 3 ـ اقدام پژوهشي 4 ـ بررسي موردي 5 ـ تحقيق پس رويدادي

تحقيق پيمايشي : براي بررسي توزيع ويژگيهاي يك جامعه آماري روش تحقيق پيمايشي بكار مي رود تحقيق پيمايشي را برحسب حجم جامعه مورد مطالعه مي توان به تحقيق پيمايشي در مقياس كوچك يا بزرگ نام نهاد .

65 صفحه


پایان نامه روانشناسی / پایان نامه علوم تربیتی اختلالات گفتاری / پرسشنامه اختلال / پرسشنامه اختلال گفتار / روش تحقیق اختلالات گفتار / مقاله روش تحقیق /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *