بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران

ت- سؤالات پژوهش:

     سؤالات اين پژوهش شامل اين موارد مي باشد:

1-   چه نوع معتاداني در سطح مصاحبه شوندگان وجو دارد؟

2-   چه دسته بندي از افراد معتاد بر اساس اولين ماده معرفي مي توان كرد؟

3-   چه رابطه اي بين طبقه اي كه فرد معتاد در آن قرار دارد با اولين ماده مصرفي اش وجود دارد؟

4- چه رابطه اي بين طبقه اي كه فرد معتاد در آن قرار دارد با آخرين ماده در دوره نهايي مصرفش وجود دارد؟

5-   بيشتر افراد معتاد متعلق به چه طبقه اجتماعي هستند؟

ث- اهداف تحقيق:

     هدف اصلي از اين پژوهش بررسي رابطه ي بين اعتياد با طبقات اجتماعي در معتادان اجتماع درمان مدار تهران T.c (هجرت) و همچنين مركز فرهنگي نداي آرامش در سال 1386 مي باشد.

     به طور كلي مي توان گفت: دليلي كه هر پژوهشگر را به تحقيق در مسئله و موضوعي وامي دارد متعدد است: نخست ميل به دانستن و فهميدن و رضايت خاطري است كه در اثر دانستن و فهميدن حاصل مي آيد. دوم اينكه: هدف هر تحقيقي پيدا كردن جواب مسائل و حل مشكلات با استفاده از روشهاي علمي است و ديگر اينكه يافتن راه حل و وسيله اي كه بتوان كاري را بهتر انجام داده و بهره ي بيشتر مي برد و بتوان اشتباهي را برطرف و مشكلي را حل نمود[1].

     برا اين اساس بر آن هستيم تا محورهاي اساسي اين مسئله را تا حدودي باز نموده و به بررسي اين موضوع در مراكز ياد شده بپردازيم.

     و همچنين اهداف جزئي تحقيق شامل:

1-   بررسي انواع معتادين در سطح مصاحبه شوندگان

2-   بررسي و دسته بندي افراد معتاد بر اساس اولين ماده مصرفي

3-   بررسي طبقه اجتماعي افراد معتاد

4-   بررسي رابطه ميان طبقه اجتماعي و نوع مواد مخدر مصرفي در شروع اعتياد

5-   بررسي رابطه ميان طبقه اجتماعي و نوع مواد مخدر مصرفي در دوره نهايي مصرف

ج- اهميت موضوع:

     به عنوان يك محقق به دليل اينكه اين موضوع مشغله ي اصلي ذهن ما بوده و ضمناً موضوع اعتياد موضوع تحقيقي ما در دوران كارورزي نيز بوده و به بياني ديگر از آنجايي كه اعتياد را ما به طور ملموس مي توانيم در جامعه مان مشاهده كنيم پس بر آن شديم تا به طور علمي اين مشكلات را بررسي كنيم.

     مسئله ي اعتياد و قاچاق مواد مخدر معضلي است تقريباً جهاني و كشورهاي بي شماري از آن به عنوان يكي از كليدي ترين مشكلات اجتماعي ياد مي كنند و خطرات آن را جدي مي پندارند امروزه تجارت مواد مخدر بعد از قاچاق اسلحه بزرگترين و سودآورترين تجارت روي زمين است. و قاچاقچيان بين المللي مواد مخدر از طريق تجارت افيون در جهان سالانه مبلغ پانصد ميليارد دلار سود به جيب استعمارگران سرازير مي كنند، آمار و ارقام مربوط به اين تجارت مسموم در ايران نيز قابل توجه و تأمل است.

     لازم به ذكر است كاربرد اين تحقيق در مراكز بازپروري معتادان و كلينيك هاي ترك اعتياد مي تواند راهگشان برنامه ريزي باشد زيرا براي هر برنامه ريزي موفق مي بايست ابتدا شناخت مشكل صورت گيرد بنابراين مي توان اين تحقيق را سرآغازي براي تحقيقات بعدي دانست.

اهميت كاربردي:

     با توجه به شناختي كه در مورد ا عتياد به عنوان يك بيماري اجتماعي داريم، مي توان گفت اعتياد عبارت از مسموميت مزمن كه براي افراد و جامعه مضر است، مواد مخدر بسان شمشير دو لبه اي عمل مي كند كه از يك طرف سود سرشاري فراهم مي آورد و از سوي ديگر بر پيكره ي اجتماع سم وارد مي كند و باعث از دست رفتن نيروي انساني و جمعيت فعال و كاهش توانايي هاي فكري و جسمي منابع انساني، طبيعي و مالي كه مي توانستند نقش و تأثير بسزايي در راه توسعه اقتصادي و اجتماعي و … ايفا كنند.

     اهميت كلي پرداختن به اعتياد و قاچاق مواد مخدر در جامعه ي رو به توسعه ي ايران زماني جدي بودن و ضرورت طرح آن را مي نماياند كه نگاهي به آمار و ارقامي كه بعضاً از ساير منابع در مناسبت هاي مختلف ارائه مي گردد داشته باشيم كه اين مهم خود گوياي تصوير كلي از شدت ابعاد اين مسئله ي اجتماعي و معضل همگاني در تمامي ساختارهاي جامعه است.

     امروزه شنيدن آمار و ارقام مربوط به اعتياد مواد مخدر و مسائل ناشي از آن بخصوص در ميان نسل جوان تصوير دردناكي را رو در روي انسان قرار مي دهد كه نمي تواند بي اعتنا به اين مشكل بزرگ اجتماعي باشد.

     كه در اينجا براي فهم بهتر موضوع مي توان از خسارت هاي اقتصادي ناشي از سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر در ايران در سال 1373 نام برد:

     خسارت هاي اقتصادي ناشي از سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر در ايران ساليانه بر اساس محاسبه صورت گرفته در سال 1373 بالغ بر 480 ميليارد تومان برآورد گرديده است كه با توجه به افزايش نرخ تورم ساليان اين رقم در سال 1373 معادل 700 ميليارد تومان در سال تخمين زده مي شود، كه نگارنده تصريح مي نمايد كه اگر اين رقم قابل توجه صرف سازندگي و ايجاد مشاغل براي جذب عظيم خيل از بيكاران مي شد سيماي اجتماعي و اقتصادي متحول مي گشت.

     ضمناً همان طور كه قبلاً هم گفته شد با كمال تأسف ديده شد، كه بيشترين معتادان هر جامعه را افراد طبقه پائين تشكيل مي دهند كه در اين جا مي توان به نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي حاكم در جامعه اشاره كرد.

     به طور مثال در مورد اعتياد در جامعه ي آمريكا مي توان گفت: يكي از دلايل عمده اي كه جامعه آمريكا بالاترين رقم معتادان را دارد وجود طبقات اجتماعي مختلف در آن  جامعه است. طبقاتي بودن آن جامعه تضاد اجتماعي را  زياد مي كند و شايد مواد مخدر راه درمان مناسبي در اين زمينه براي مردم باشد، هر ساله دولت آمريكا ميليونها دلار پول صرف بهبود بيماري اجتماعي اعتياد مي كند و با توجه به نظر رهبران آمريكا به اين مشكل اجتماعي ساليانه درصد معتادان در حال افزايش است و به همين دليل مي توان به جرأت گفت: تا شكاف و فاصله ي طبقاتي كم نشود اعتياد هم در آن جامعه كاهش نخواهد يافت[2].

     حال لذا از آنجايي كه اعتياد به مواد مخدر يكي از آسيب هاي اجتماعي تهديدآميز و ويرانگر به شمار مي رود كه زمينه ي سقوط بسياري از ارزش ها و معيارهاي اخلاقي را فراهم مي كند و سلامت افراد جامعه را به خطر مي اندازد پس متوجه مي شويم كه مؤثرترين شيوه در راستاي كاهش و جلوگيري اعتياد به مواد مخدر بررسي همه جانبه ي ساختاري اعتياد مي باشد و اين مطلب ضرورت انجام تحقيق را در رابطه با موضوع ياد شده براي ما بيش از پيش مشخص مي كند.

تعاريف و مفاهيم

تعريف مواد مخدر: در زبان فارسي به چيزي كه ايجاد سستي و رخوت كند مخدر گفته مي شود و اكثر فرهنگ هاي فارسي در اين زمينه اختلافي ندارند….

کد :3018 فرمت :ورد صفحه :133

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *