بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی+پرسشنامه سلامت عمومی

بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

مقدمه
هيجانات رويدادهاي دروني هستند كه زير مجموعه هاي روان شناختي بسياري نظير؛ پاسخ هاي زيست شناختي، شناخت ها و آگاهي‌هاي هشيار را هماهنگ مي سازند. هنگامي كه رابطه شخص با خانواده و با همه انسان ها تغيير كند، هيجانات شخص نيز، تغيير خواهند كرد.
به عنوان مثال: شخصي كه خاطرات شيريني از دوران كودكي به خاطر آورد، ممكن است دنيا به نظرش شاداب تر و بسيار مسرت بخش‌تر به نظر آيد. زيرا هيجانات روابطي را در اين حس (فضا) مي‌كنند كه تداعي كننده معنايي مرتبط با اين روابط مي باشند (اسكو ارز و كلر، 1983 ؛ به نقل از ماير، 2001)
هوش هيجاني اصطلاح نسبتاً جديدي است كه در تكميل مفهوم هوش سنتي بر سهم اجتماعي، شخصي و هيجاني دررفتار هوشمندانه تأكيد دارد (گاردنر، ماير و سالووي 1983 ، وكسلر 1940 ، 1943 ، 1958 ؛ به نقل از ماير و سالووي 1995).
هوش هيجاني به عنوان يك مفهوم جديد از دهه 1990 وارد ادبيات روان شناختي شده و حاصل در هم تنيدگي دو حس هيجاني و عقلاني و رابطه متقابل عقل و احساس است.
هوش هيجاني مولفه تازه اي است كه خيلي از محققان به كاربرد آن در امور مختلف علاقمندند. نظريه هوش هيجاني و ديدگاه يوسني درباره پيش بيني عوامل موفقيت در زندگي از جمله پيشرفت تحصيلي و مقابله كارآمد با عوامل فشارزا به عنوان منشأ اختلالهاي رواني فراهم مي آورد، زيرا بسياري از ويژگي هاي شخصيتي همچون همدردي، خودگرايي، خوش بيني، خودانگيختگي، كنترل تكانه ها، خودآگاهي و مديريت هيجان، زمينه ساز موفقيت در عرصه هاي گوناگون زندگي هستند.
به نظر مي رسد هوش هيجاني از شخصيت و شاخص هاي شناختي (مثل هوشبهر) متمايز است و در پيش بيني پيامدهاي واقعي و اساسي زندگي موثر باشد. به عبارت ديگر «هوش هيجاني ممكن است بهترين پيش بيني كننده موفقيت شخص در زندگي باشد» (سياروچي و همكاران 2001).
افرادي كه از هوش هيجاني پاييني برخوردارند قادر نيستند از سازوكارهاي منسجم و منظم استفاده كنند بنابراين مستعهد ابتلاء به اختلالات اضطرابي مي باشند (سياروچي و همكاران 2001). در مورد سلامت و بهداشت رواني ديدگاه ها و تعاريف زيادي برشمرد و عوامل زيادي را در داشتن و نداشتن بهداشت و سلامت رواني ذكر كرد: شناخت خود و محيط، داشتن ثبات عاطفي، تسلط بر هيجان ها، پذيرش مسئوليت، توانايي گرفتن تصميمات شخصي، داشتن توانايي رويارويي با مشكلات و استدلال ها (پورافكاري، 1379)، بهداشت رواني را نيز مي‌توان نوعي قابليت ارتباط هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي، حل تضادها و تمايلات شخصي به طور مناسب و منطقي داشت (گنجي، 1376).

فهرست مطالب:

فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه 1
بيان مسأله 4
اهميت نظري و عملي پژوهش 8
پيشينة تحقيق 9
اهداف پژوهش 10
فرضيه هاي پژوهش 10
تعاريف مفاهيم 11
تعاريف نظري 11
تعاريف عملياتي 12
فصل دوم : مباني نظري و پيشينة پژوهش
تعاريف هوش هيجاني 13
ويژگيهاي هوش هيجاني 14
سير مطالعه‌ي هوش هيجاني 18
اندازه گيري هوش هيجاني 21
پرسشنامه هوش هيجاني پترايد زوفارنهام 24
هوش هيجاني و بيماريهاي رواني 28
ابراز هيجان و پيامدهاي آن در قلمرو سلامت 31
افزايش هوش هيجاني 34
تعاريف سلامت رواني 53
اهداف و مقاصد بهداشت رواني 55
بهداشت رواني 57
معيارهاي بهداشت رواني در مكتب اسلام 60
تعريف بهداشت رواني و سه سطح پيشگيري 62
اصول بهداشت رواني 66
پژوهش هاي انجام شده در زمينه رابطه هوش هيجاني يا سلامت رواني 70
فصل سوم : روش تحقيق
جامعه آماري 87
روش نمونه گيري 87
روش اجراي پژوهش 94
تجزيه و تحليل اطلاعات 94
فصل چهارم : تحليل داده‌ها
مقدمه 95
فرضيه‌هاي SPSS 96
آمار توصيفي 97
آمار استنباطي 113
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه 122
ارائة فرضيه‌ها 124
بحث و نتيجه گيري 133
پيشنهادات 135
محدوديت‌ها 135
منابع و ماخذ
137 صفحه
 
3 پاسخ
  1. مریم
    مریم می گوید:

    من این پایان نامه رو خریدم ولی برام فرستاده نشده!!!!!!!
    پولم واریز شده ولی نه به ایمیلم ارسال شده و نه میشه از لینکی که دادین دانلود کنم!!!!!!!!!!!!!!!!

    پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *