مرداد ۱۰, ۱۳۹۲ - admin

مقايسه ميزان افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس كودكان استثنايي ومعلمان مدارس عادي+پرسشنامه

اضطراب وافسردگي دو مقوله بسيار مهم در زندگي افراد مي باشد چرا كه هر فرد بدون شك درمعرض استرسها وتنش ها قرار مي گيرد واين ، ميزان اثر پذيري فرد است كه مشخص مي كند تا چد حدودي متاثر از شرايط محيطي است در اين پژوهش سعي بر آن شده تا مشخص شود كه محيط تا چه حدودي بر فرد اثر مي گذارد . فرضيه تحقيق اشاره به آن دارد كه ميزان افسردگي واضطراب معلمان مدارس استثنايي بيشتر از معلمان مدارس عادي است ودر اين راستا براي سنجش اين موضوع از دو آزمون معتبر ( آزمون افسردگي بك ، و آزمون اضطراب كتل ) استفاده گرديد . جامعه اي كه تحقيق روي آن صورت گرفت ، معلماني بودند كه سابقه كاري آنها در بخش مربوط بيش از 2 سال واز نظر وضعيت اقتصادي داراي شرايط نسبتا متوسطي بودند .

نمونه تحقيقي شامل 60 نفر كه 30 نفر آنها در مدارس استثنايي و 30 نفر ديگر ا زمدارس عادي بصورت تصادفي انتخاب شده بودند . در پايان پس از اجراي آزمون وجمع آوري پرسشنامه ها وتجزيه وتحليل داده ها ، از آ”زمون t استودنت استفاده گرديده شد ونتايج نشانگر اين بود كه افسردگي واضطراب معلمان مدارس استثنايي ومعلمان مدارس عادي با يكديگر تفاوت معني داري ندارد ودريك سطح مي باشند در نتيجه فرضيه پژوهش رد مي شود.

هدف تحقيق

انسانها در جامعه امروزي در معرض انواع تنش ها و فشارها قرار مي گيرند . فشارهايي كه با پيشرفت جوامع در زمينه تكنولوژي وصنعت به مراتب بيشتر شده وموجبات بروز مشكلات جسمي و روحي فراواني را براي افراد فراهم مي آورد . فشارها ومعضلات عديده اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي سبب مي شود كه وجود انسان سريعتر از گذشته فرسوده گردد وروان حساس آدمي زودتر در معرض انواع بيماريها قرار گيرد بخصوص دراين ميان تولد كودكان استثنايي مشكل را دو چندان كرده است .

د راين راستاست كه مسئله اي بنام تربيت و آموزش وتحت الشعاع آن مدارس استثنايي و كادر آموزشي مطرح مي شود .

شايد يكي از مهمترين عوامل ترقي در زمينه آموزش اين كودكان در هر جامعه اي ، وجود معلمان ودبيران كار آزموده و مجرب است كه با مراقبتهاي دقيق و آموزش و روش دلسوزانه توام باشد .

ودر آموزش وتربيت اين كودكان ،اگر مثلثي را فرض كنيم كه يك زاويه آن كودك در زاويه ديگر والدين باشند ، در راس آن معلمان ودبيران قرار دارند .

معلمان علاوه بر اينكه در دروس كتب را به كودكان مي آموزند نقش تربيت

كردن آنان را براي ورود به جامعه اي بزرگتر را به عهده دارند وچه بسا در اين راستا خود نيز به مرور زمان دچار معضلات عديده جسمي و روحي شود . چرا كه برخورد دائمي با مشكلات روحي وجسمي كودكان مي تواند وجود هر فردي را تحت تاثير قرار دهد .

بدين تربيت از آنچه گفته شد در مي يابيم كه سلامت رواني كادر آموزشي از درجه اهميت بالايي برخوردار است وهدف از اين پژوهش درك ودريافت پديده افسردگي واضطراب ومسايل ناشي از آنها وارائه راه حلهاي مناسب در جهت ياري نمودن به كادر آموزشي مدارس است .

همراه با پرسشنامه و آزمون بک

138 صفحه

پایان نامه روانشناسی آزمون افسردگی / اضطراب / افسردگی / پرسشنامه افسردگی / پرسشنامه بک / تحقیق روانشناسی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *