مارس 20, 2013 - admin

پروژه بررسی سوپر آلیاژها

 

فهرست
 • فصل اول 8
 • مقدمه 8
 • مقدمه 9
 • 1-1- معرفي و به كار گيري سوپر آلياژها 9
 • 1-2- مروري كوتاه بر فلزات با استحكام در دماي بالا 10
 • 1-3- اصول متالورژي سوپر آلياژها 11
 • 1-4- بعضي از ويژگيها و خواص سوپر آلياژها 13
 • 1-5- كاربردها 14
 • فصل دوم 16
 • انتخاب سوپر آلياژها 16
 • 2-1- كليات 17
 • 2-2- شكل سوپر آلياژها 17
 • 2-3- دماي كاري سوپرآلياژها 18
 • 2-4- مقايسه سوپر آلياژهاي ريخته و كار شده 19
 • 2-4-1- سوپر آلياژهاي كار شده 19
 • 2-5- خواص سوپرآلياژها 21
 • 2-5-1- كليات 21
 • 2-5-2- سوپر آلياژهاي پيشرفته 21
 • 2-5-3- خواص مكانيكي و كاربرد سوپرآلياژها 23
 • 2-6- انتخاب سوپرآلياژها 24
 • 2-6-1- كاربردهاي آلياژهاي كار شده در دماي متوسط 24
 • 2-6-2- كاربردهاي آلياژهاي ريخته در دماي بالا 25
 • فصل سوم 28
 • متالورژي سوپرآلياژها 28
 • 3-1- گروه‌ها، ساختارهاي بلوري و فازها 29
 • 3-1-1- گروه‌هاي سوپرآلياژها 29
 • 3-1-2- ساختار بلوري 29
 • 3-1-3- فاز در سوپرآلياژها 29
 • 3-2- مقدمه‌اي بر گروه‌هاي آلياژي 31
 • 3-2-1- سوپر آلياژهاي پايه آهن- نيكل 31
 • 3-2-2- سوپرآلياژهاي پايه نيكل 32
 • 3-2-3- سوپرآلياژهاي پايه كبالت 33
 • 3-3- عناصر آلياژي و اثرات آنها بر ريزساختار سوپرآلياژها 33
 • 3-3-2- عناصر اصلي در سوپرآلياژها 34
 • 3-3-3- عناصر جزئي مفيد در سوپرآلياژها 34
 • 3-3-4- عناصر تشكيل دهنده فازهاي ترد 35
 • 3-3-5- عناصر ناخواسته و مضر در سوپرآلياژها 35
 • 3-3-6- عناصر ايجاد كننده مقاومت خوردگي و اكسيداسيون 35
 • 3-4- استحكام دهي سوپرآلياژها 36
 • 3-4-1- رسوب‌ها و استحكام 36
 • 3-4-2- فاز   37
 • 3-4-3- فاز   37
 • 3-4-4- كاربيدها 38
 • 3-4-5- كاربيدهاي M7C3 40
 • 3-4-6- بوريدها و عناصر جزئي مفيد ديگر (به جز كربن) 41
 • 3-5- تاثير فرآيند بر بهبود ريز ساختار 41
 • فصل چهارم 42
 • ذوب و تبديل 42
 • 4-1-1- تشريح فرآيند EAF/AOD 43
 • 4-2- عمليات كوره قوس الكتريكي/ كربن زدايي با اكسيژن و آرگن (EAF/AOD) 45
 • 4-2-1- تركيب شيميايي آلياژ و آماده كردن شارژ 45
 • 4-2-2- بارگذاري EAF 47
 • 4-2-3- كوره قوس الكتريك 48
 • 4-2-4- تانك AOD 50
 • 4-2-5- پاتيل ريخته‌گري 52
 • 4-3- مروري بر ذوب القايي در خلاء (VIM) 53
 • 4-3-2- تشريح فرآيند VIM 54
 • 4-4- عمليات ذوب القايي در خلاء 56
 • 4-4-1- عمليات ذوب القايي در خلاء 56
 • 4-4-2- كوره القائي تحت خلاء 58
 • 4-4-3- سيستم‌هاي ريخته‌گري 60
 • 4-5- مروري بر ذوب مجدد 66
 • 4-5-2- تشريح فرآيند ذوب مجدد در خلاؤء با قوس الكتريكي (VAR) 66
 • 4-5-3- تشريح فرآيند مجدد با سرباره الكتريكي (ESR) 68
 • 4-6- عمليات ذوب مجدد در خلاء با قوس الكتريكي 69
 • 4-6-1- كوره VAR 69
 • 4-6-2- عمليات ذوب مجدد در خلاء با قوس الكتريكي 70
 • 4-6-3- كنترل ذوب مجدد در خلاء با قوس الكتريكي 71
 • 4-7- عمليات ذوب مجدد با سربار الكتريكي (ESR) 73
 • 4-7-1- كوره ESR 73
 • 4-7-2- عمليات كوره ذوب مجدد با سرباره الكتريكي 74
 • 4-7-3- كنترل ذوب مجدد با سرباره الكتريكي 75
 • 4-8- محصولات ذوب سه مرحله‌اي 78
 • 4-8-2- ‏فرآيند ذوب سه مرحله‌اي شمش 79
 • 4-9- تبديل شمش و محصولات نورد 80
 • 4-9-2- همگن‌سازي توزيع عنصر محلول در شمش‌ها 81
 • 4-9-3- آهنگري محصول نيمه تمام 83
 • 4-9-4- آهنگري محصول نيمه تمام آلياژ IN-718 84
 • 4-9-5- اكستروژن 85
 • 4-9-6- نورد 86
 • 4-9-7- دسترسي به محصولات نورد
90 صفحه

پایان نامه ریخته گری/جوشکاری آلیاژ ها / آهنگری محصول نیمه تمام / اکستروژن / به کارگیری سوپر آلیاژها / پروژه ریخته گری / پروژه متالوژی / سوپر آلیاژها / کوره القایی / نورد /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *