خرداد ۱۴, ۱۳۹۲ - admin

تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

چکیده
اين پروژه ، تحقيقي برروي پروتئينهاي گياهي هيدروليز شده (hvp) با هدف توليد و كوشش براي فصل آن مي باشد . در فصل اول كه به تعريف ساختار و ويژگيهاي hvp  اختصاص دارد چگونگي فرآيند ايجاد رنگ و طعم بيان شده است . فصل دوم اشاره اي دارد به محصولات و صنايعي كه در آن از HVP بعنوان يك طعم دهنده يا تقويت كننده طعم استفاده شده است . در فصل سوم كه بخش اصلي پروژه مي باشد چگونگي ساخت HVP  در ازمايشگاه بيان شده است در اين فصل دو روش مجزا براي توليد آزمايشگاهي HVP  ارائه و تفسير شده است . در فصل چهارم با نظر به اهميت فرآيند رنگبري در توليد HVP به بررسي اصول كلي اين فرايند پرداخته ايم . در فصل پنجم ابتدا به بيان چگونگي توليد و بررسي فرآيند صنعتي توليد HVP پرداخته و سپس كاربرد و وضعيت HVP  در ايران را ارزيابي كرده ايم  فصل ششم شامل تعدادي Patent كه با موضوع بحث مرتبط بوده مي باشد و براي استفاده علاقمندان در آخر پايان نامه آورده شده است .
فصل اول
شناخت خواص و ويژگيهاي
پروتئين هاي گياهي هيدروليز شده
مقدمه
صدها سال است كه منابع پروتئني در توليد مواد طعم دهنده غذايي هيدروليزشده
استفاده شده است . طعم هاي خوشمزه از هيدروليزپروتئينها سالانه در حدود صدها و ميليونها كيلوگرم در جهان عرضه مي شود .
استفاده از اين پروتئينهاي هيدروليزشده بعنوان غذا يا اجزاء تركيبي مواد غذايي ويا براي تهيه طعم غذاها در شرق دور و آسياي غرب در كشورهايي مثل ژاپن ، چين ، اندونزي ، جائيكه براي قرنهاي متمادي به منظور حفظ و يا تغيير دادن طعم محتواي پروتئين غذاهايي از قبيل ماهي و گوشت از فرآيندهاي تخميري استفاده شده بود نشات گرفت.
توجه صنعتي به پروتئين هاي گياهي هيدروليزشده بعد از كشف گلوتامات منوسديم (MSG)  توسط IKEDA  بعنوان تركيب دهنده اصلي در پروتئين گياهي هيدروليزه سريعاً افزايش يافت . توليد پروتئين گياهي هيدروليزه اشل صنعتي ابتدا در اروپا شروع شد ه بود .
اولين محصول تجارتي كه ماده اصلي آن پروتئين گياهي هيدروليزه بود بعنوان يك جايگزين براي عصاره گوشت مصرف مي شد. امروزه بوسيله بهينه سازي و فرمولاسيون فرآيند كارخانجات توليد كننده مي توانند انواعي از پروتئين  هاي گياهي هيدروليزه را كه مورد نياز براي توليد يك غذاي اختصاصي مي باشدتوليد كنند…
 • فهرست
 • چکیده 9
 • فصل اول 10
 • مقدمه 10
 • (2-1) ساختار و ويژگيهاي پروتئين هاي گياهي هيدروليزه 11
 • (3-1) خواص ارگا نو لپتيكي : 13
 • (1-3-1) رنگ : 13
 • (2-3-1) مزه : 13
 • (5-1) ويژگيهاي پروتئين هاي گياهي هيدروليزه : 14
 • حلاليت درآب : 15
 • (1-6-1) خواص عملكردي پروتئين هاي گياهي هيدروليزه: 16
 • (8-1) فرآيند هاي توسعه طعم : 18
 • كاربرد پروتئين هاي گياهي هيدروليزه 22
 • (1-2)مقدمه 22
 • (2-2)محصولات نيازمند به يك طعم دهنده : 23
 • (3-2) محصولات نيازمند به يك تقويت كننده طعم: 24
 • (4-2) پارامترهاي موثر در انتخاب يك پروتئين گياهي هيدروليزه 24
 • (5-2) لزوم استفاده از پروتئين گياهي هيدروليزه و كاربرد آن : 25
 • سوپها ، خورشتهاو آبگوشتها: 26
 • سوپها گوجه فرنگي و سبزيجات مخلوط : 27
 • محصولات مرغ و گوشت : 27
 • سوسيسهاي جگر : 28
 • نوشيدنيهاي غير الكلي : 30
 • مرباها ،. مارملادها .پركنهاي پاي: 30
 • فصل سوم 32
 • (1-3) مقدمه: 33
 • (1-2-3) تئوري آزمايش : 33
 • فصل چهارم 38
 • (1-4) مقدمه : 38
 • (2-4) جذب سطحي : 39
 • (3-4)روشها ي جذب سطحي : 39
 • (4-4) جذب ماده جذب شونده از محلول رقيق : 40
 • (5-4) ويژگيهاي مواد جاذب : 40
 •  (6-4) خاكهاي رنگبري : 42
 • (1-5) مقدمه : 44
 • (3-5) روشهاي هيدروليزكردن : 45
 • (1-3-5) هيدروليزآنزيمي 45
 • (2-3-5) هيدروليزقليايي: 45
 • (3-3-5) هيدروليز اسيدي: 46
 • (4-5) فرآيند صنعتي: 46
 • (5-5)مصرف پروتئين گياهي هيدروليزه  درايران: 47
 • (6-5) تفاوت بين MSG و HVP : 48
 • فصل ششم 49
 • (1-6) مقدمه : 49
 • (2-6) عنوان و چكيده patent ها : 50
 • (2-2-6) فرآيند تهيه پروتئين سوياي هيدروليزشده : 50
 • (5-2-6) توليد چاشني با طعم گوشتي : 52
 • (6-6-2) ايجاد طعم گوشتي در غذاها به كمك طعم دهنده: 52
 • فصل هفتم 53
 • خلاصه نتيجه گيري 53
 • خلاصه و نتيجه گيري 53
 • آمونيا نيتروژن 54
 • MSG 55
 • بقيه عوامل بطور كامل در فصل 2 بحث شده است 56
 • چراها از پروتئين هاي گياهي استفاده مي كنيم ؟ 56
 • اين سوالي كه ممكن است براي خواننده هاي اين پروژه مطرح 57
 • و بنابراين آشنايي چنداني با اين محصول در ايران نيست . 57
 • حذف كلروهيدرين ها از مايع پروتئين گياهي هيدروليزشده 64
 • فرآيند تهيه پروتئين سوياي هيدروليزشده 64
 • فرآيند توليد پروتئين گياهي هيدروليزشده بابكار بردن HCL 66
 • توليد چاشني با طعم گوشتي 66
 • ايجاد طعم گوشتي در غذا به كمك طعم دهنده 67
 • مراجع: 68

 

70 صفحه

پایان نامه زیست hvp / آمونیا نیتروژن / پایان نامه رشته زیست / پروتئین گیاهی / پروتئین گیاهی هیدرولیز شده / روش تحقیق زیست شناسی / منابع پروتئینی / هیدرولیز /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *