آوریل 2, 2013 - admin

نقش آلاینده ها در ایجاد بیماریهای جسمی روحی و راهکارهای پیشگیری از آن

مقدمه
آلودگی هوا و تأثیراتی که بر روی سلامتی جسم و روان انسان دارد یکی از مهمترین و جدیدترین معضلاتی است که انسان امروزه با آن دست به گریبان است. و اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت، صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه همگان واقع شده است و همچنین به شکل یک مسأله قابل لمس مورد توجه عامه قرار گرفته است. ما در این فصل می خواهیم به شکافتن این مسأله و سؤال اساسی تحقیقمان بپردازیم.
و با توجه به اینکه در بیان اهمیت هوا این نکته را می توان بیان داشت که انسان بدون غذا 6 هفته و بدون آب 1 هفته زنده می ماند ولی بدون هوا پس از چند دقیقه خواهد مرد خاطر نشان می کنیم که چرا مسأله ی آلودگی هوا اکنون از اهمیت زیادی برخوردار است و در نهایت به بررسی و تحلیل متغیرها و واژگان اساسی مورد استفاده در متن تحقیق می پردازیم.
2-1 . بیان مسأله
انجمن مشترک مهندسین آلودگی هوا و کنترل آن تعریف زیر را برای آلودگی هوا بیان کرده است:
«آلودگی هوا یعنی وجود یک یا چند آلوده کننده مانند گرد و غبار، فیوم ها، گازها، هیست، بو، دود، بخارات در هوای آزاد با کمیت ها ، ویژگیها و زمان ماند که برای زندگی انسان، گیاه یا زندگی حیوانات خطرناک و برای اموال مضر باشند و یا به طور غیر قابل قبولی مخل استفاده راحت از زندگی واموال گردد.
با دانستن تعریف کلی آلودگی هوا می خواهیم به سؤال اساسی تحقیقمان که تأثیر آلودگی هوا بر سلامت جسم و روح انسان است پاسخ دهیم.
3-1. اهداف
هدف از نوشتن این تحقیق بررسی بنیادی آلودگیهای هوا است، به نحوی که بتواند به آسانی مورد استفاده سایرین قرار گیرد. اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت، صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه کاشناسان واقع شده و همچنین به شکل یک مسأله قابل لمسی مورد توجه عامه مردم قرار گرفته است و به همین دلیل در پی پاسخ گویی به اهداف زیر می باشیم :
1- شناسایی آلاینده های هوا
2- شناخت چگونگی تأثیر این آلاینده ها بر سلامتی فردی و جمعی
3- شناخت راههای پیشگیری یا جلوگیری از ورود آلاینده ها به فضا
فهرست
 • 1-1 . مقدمه 1
 • 2-1 . بیان مسأله 2
 • 3-1. اهداف 3
 • 4-1. اهمیت و ضرورت تحقیق 4
 • 5-1 .سئوال یا فرضیات 6
 • 6-1 . تعریف عملیاتی متغیرها 8
 • 1-2 . مقدمه 11
 • 2-2 . تاریخچه تحقیق 12
 • 3-2 . پیشینه عملی 15
 • 4-2 . نظریات 16
 • 1-3 .مقدمه 18
 • 2-3. روش تحقیق 19
 • 3-3 .  فنون گرد آوری اطلاعات 20
 • 1-4. مقدمه 23
 • 2-4. فرضیات یا سئوالات تحقیق 23
 • ترکیبات  طبیعی هوا 29
 • هوای آلوده                 Air Pollution 33
 • تعریف آلودگی هوا 34
 • مهمترین آلوده کننده های هوا : 34
 • سؤال دوم : آلاینده های هوا به چند دسته تقسیم می شوند؟ 43
 • سوال 3 : مهمترین کانون های آلودگی هوا کدامند؟ 98
 • وسائط نقلیه 100
 • 3-صنایع 101
 • مواد بیگانه در هوا 102
 • حلالهای آلی 106
 • انیدرید سولفورو 124
 • هواپیماها 128
 • سؤال 4 : آلودگی هوا چگونه روی سلامت انسان تأثیر می گذارد؟ 131
 • بررسیهای اپیدمیولژی 131
 • آمفیزم ریوی 140
 • مردم در روزهای آلودگی بیشتر مایعات بخورند 152
 • تغییرات سلولی در برخورد با هوای آلوده 153
 • تأثیرات آلودگی هوا بر کودکان : 154
 • بیماری های ناشی از هریک از آلاینده های هوا : 155
 • تأثیر آلودگی هوا بر سلامت روانی انسان : 172
 • سوال 5 : روشهای بی میکروب ساختن هوا و تصفیه آن چیست؟ 175
 • بی میکروب ساختن هوا 176
 • تصفیة هوا 177
 • صافی پارچه ای 179
 • کنترل آلودگی هوا به کمک وسایل و تجهیزات 182
 • تأثیر آموزش در کاهش آلودگی هوا : 183
 • سوال 7 : عمده ترین پیامدهای آلودگی هوا کدامند؟ 206
 • باران اسیدی 209
 • چگونگی تشکیل باران اسیدی 216
 • لایه ازن 226
 • غلظت مجاز ازن 227
 • لایه محافظ یا آلاینده 228
 • مه دود فتوشیمیایی و ازن تروپوسفری 230
 • اثر ازن بر روی سلامتی 231
 • خطرات در خانه و محل کار 232
 • تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی 236
 • نمونه های سلولی برای مطالعة اثرات ازن 237
 • جهش ژنی 238
 • سرطانهای پوستی 239
 • آسیب چشمی 242
 • تخریب لایة ازن از کجا آغاز شد؟ 247
 • برنامة ایران برای حذف مواد کاهندة لایة ازن (ODSs ) 251
 • اقدامهای ملی 252
 • چگونه به حفاظت لایة ازن کمک کنیم؟ 254
 • گرمایش جهانی 255
 • کلروفلوروکربنها (CFCs) 265
 • اثرات بر روی انسان 267
 • اثرات گرم شدن زمین بر روی سلامتی انسان 267
 • هشدار یونپ دربارة پیامدهای پدیدة گلخانه ای 274
 • اقدامهای جهانی برای مقابله با گرمایش جهانی 277
 • فعالیتهای بین المللی 281
 • 1-5 مقدمه 285
 • 2-5 . نتیجه گیری 287
 • 3-5. خلاصه 289
 • 4-5. مشکلات تحقیق 290
 • 5-5 . پیشنهادات 291
 • منابع تحقیق :316
316 صفحه

پایان نامه زیست آلاینده ها / اثر ازن بر سلامتی / اثر گرم شدن زمین بر سلامتی / بررسی نقش آلاینده ها در ایجاد بیماریها / بی میکرب ساختن / بیماریهای ناشی ازآلودگی / پیامد پدیده گلخانه ای / تاثیر آلاینده ها بر سلامتی / تاثیر آلودگی بر جسم / تاثیر آلودگی بر روح / تحقیق زیست / زیست شناسی / گرمایش جهانی /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *