, ,

بررسي تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگری بين دانش آموزان

بررسي تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي شهرستان قروه

(ب)طرح مسئله

موضوع اين تحقيق :

« بررسي تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي شهرستان قروه »

بنابر اين با طرح سؤالات زير مسئله اين تحقيق را مطرح مي سازيم :

1-   آيا ناكامي در پرخاشگري تأثير دارد ؟

2-   آيا تأثير ناكامي در پرخاشگري دختران و پسران دانش آموز يكسان است ؟

3-   دختران دانش آموز در برابر عوامل ناكام كننده چه نوع واكنش پرخاشگرانه نشان مي دهند ؟

4-   پسران دانش آموز در برابر عوامل ناكام كننده چه نوع واكنش پرخاشگرانه نشان مي دهند ؟

5-  آيا عكس العمل هاي پرخاشگرانه دختران دانش آموز ، در برابر عوامل ناكام كننده براي دفاع از خود ، تسلط و بقاي مانع ويا بقاي نياز است ؟

6- آيا عكس العمل هاي پرخاشگرانه پسران دانش آ”موز در برابر عوامل ناكام كننده براي دفاع از خود ، تسلط و بقاي مانع ويا بقاي نياز است ؟

(پ) هدف تحقيق

هدف اين تحقيق داراي دو جنبه بنيادي و كاربردي مي باشد ، بنابراين با توجه به اين هدف دو جنبه ، اهداف تحقيق مطرح مي شود :

1-) جنبه بنيادي : بررسي ديدگاه روانكاري و بخصوص نظريه زيگموند فرويد در مورد ناكامي بعنوان عامل برانگيزنده پرخاشگري است .

« ناكام ماندن تلاشهاي فرد براي دستيابي به هدف موجب پيدايش سائق پرخاشگري شده  و اين نيز به نوبه خود رفتاري را  براي صدمه زدن به فرد به شي موجد ناكامي بر مي انگيزد و بروز پرخاشگري باعث كاهش اين سائق شده و در پاسخ به ناكامي پرخاشگري يك پاسخ غالب است .» (هليگارد ، اتكينسون 1985).

2) جنبه كاربردي : بررسي پرخاشگري دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي و ناكامي بعنوان علتي براي آن كه بدين منظور ، آزمون مصّور ناكامي روزتر وايگ در كودكان مقطع ابتدايي بكار مي رود .

 • فهرست

  فصل اول
  سازمان اصلی گزارش
  (الف ) مقدمه
  (ب)طرح مسئله
  موضوع این تحقیق :
  « بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه »
  (پ) هدف تحقیق
  (ت ) فرضیه تحقیق
  (ج) تعریف عملیاتی متغیرها و اصطلاحات :
  پرخاشگری
  پرخاشگری در حیوانات :
  با رفتار پرخاشگرانه دیده می شود : خود داری مادران در برابر فرزندان ، بزرگتر ها در برابر كوچكترها و …
  داده های فیزیولوژی درباره پرخاشگری :
  دیدگاههای مختلف در مورد پرخاشگری :
  نتیجه :
  انواع عكس العملهای پرخاشگرانه:

  فصل دوم :
  ادبیات مربوط به تحقیق
  پیشینه تحقیق
  تحلیلی از تحقیق های پیشین
  الف ) تحقیقات د رزمینه پرخاشگری :
  از عوامل موثر در پرخاشگری می توان عوامل ذیل را نام برد .
  ب ) تحقیقات در زمینه ناكامی :
  علل پیدایش ناكامی :
  – واكنشهای ناشی از ناكامی :
  تدابیر موثر برای تحمل ناكامی :
  ج) تحقیق در رابطه با آزمون روز نزوایگ :

  فصل سوم
  روش تحقیق
  1- جامعه :
  2- نمونه و نمونه گیری :
  3-طرح تحقیق :
  4-متغیرها
  انواع پرخاشگری طبق تابلوی روزنزوایگ :
  عوامل یازدهگانه ناكامی و پرخاشگری درآزمو ن روزنزوایگ :
  1- ثبات بیرونی پرخاش ( E)
  2- ثبات درونی پرخاش (I)
  3- ثبات در ناپرخاشگری (M)
  4- تنبیه به سرزنش بیرونی ( E)
  5- عامل ( E)معرف نوعی از تغیرات عامل( E است .
  6- تنبیه و سرزنش درونی (I)
  7- عامل (I)معرف نوعی از تغییرات عامل (I)است
  8- بدون تنبیه و سرزنش (M)
  9- مقاومت بیرونی (e)
  10- مقاومت درونی (I)
  11- بدو ن مقاومت (m)
  شیوه و مفهوم اساسی تجزیه و تحلیل آزمون روزنزوایگ :
  6-روشهای آماری :
  1- محاسبه G.C.R تطابق باگروه :
  2- محاسبه نیمرخها :
  3- محاسبه انگاره ها : ( انگاره كلی كلاسیك )
  4- محاسبه گرایشها :

  فصل پنج
  « خلاصه و نتیجه گیری »
  1- بیان مجدد مسأله :
  2- توصیف روشهای بكار رفته :
  3- یافته های اصلی و نتیجه گیری :

98 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *