شهریور ۵, ۱۳۹۲ - admin

بررسی علل پرخاشگری کودکان+پرسشنامه

چكيده تحقيق :

بالا بودن جمعيت جوان كشور اين واقعيت مهم  را  گوشزد مي كند كه براي فراهم آوردن اثري مناسب جهت رشد اين گروه سني در همه جهات زندگي همه ما مسئول و معتقديم . بنابراين لازم است والدين ، معلمان ، استادان ، مديران نهادهاي آموزشي و پرورشي و بطور كلي همه مسئولان كشور مهمترين و اساسي ترين وظايف خود را پيرامون رفع نيازهاي ضروري و آينده اين قشر عظيم متمركز سازند روشن است كه اگر حركات تفكرات و تصميمات بسيار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسير و جايگاه منطقي خود قرار نگيرند ممكن است اين امر عواقب و عوارض وخيمي را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاري هاي رفتاري دانش آموزان از اهميت زيادي برخوردار است دانش آموزان كه گرفتار نارسايي اخلاقي و رفتاري هستند به كمك و ياري نياز دارند لذا بايستي ريشه هاي اين نارسائيها شناسايي شده و راههاي كاهش و نهايتا درمان آنها مشخص گردد .

 پرخاشگري كه به صورت رفتارهاي پرخاشگرانه مشخص مي شود ناشي از محروميتها و كمبودهاي فرد مي باشد محيط و افرادي كه فرد با آنها در ارتباط است نقش موثري در اين فرآيند دارند هدف از اين پژوهش شناخت عوامل موثر در پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي و غير روشهاي مناسب جهت تعديل اين رفتار مي باشد .

در اين تحقيق به عوامل متعددي نظير نقش والدين وضع اقتصادي خانواد ه سطح سواد آنها و روابط خانوادگي و شيوه رفتار دانش آموزان با همكلاسيها و معلم مورد توجه قرار گرفته است وبيشتر مطالعاتي كه تا كنون انجام شده مربوط به عوامل ايجاد و تداوم پرخاشگري مي باشد گاهي پرخاشگري حالتي هيجاني دارد و براي جلب توجه و يا هنگام خشم و ابزار مي شود يا استفاده از اقدامات منطقي و منظم مي توان پاسخهاي پرخاشجويانه را از طريق رههاي غير مستقيم به رفتاري مطلوب تبديل كرد نقش معلم در اين فرايند از اهميت ويژه اي برخوردار است و چون پرخاشگري از راه تقليد قابل يادگيري است لذا معلم و همكلاسيها مي توانند نقش مناسبي را ايفا نمايند .

 

 • فهرست مطالب
 • عنوان                                     صفحه
 • چكيده تحقيق                                                                                                    1
 • فصل يكم
 • مقدمه                                                                                                                 2
 • بيان مساله پژوهش                                                                                           2
 • اهميت و ضرورت مساله                                                                                   3
 • ا هدف ويژه پژوهش                                                                                          4
 • سوالات يا فرضيه                                                                                              5
 • فرضيه                                                                                                               5
 • تعريف متغيرها                                                                                                 6
 • تعريف عملياتي                                                                                                 9
 • فصل دوم
 • جامعه آماري                                                                                                      9
 • نمونه تحقيق                                                                                                    10
 • نوع تحقيق                                                                                                       10
 • روش نمونه گيري                                                                                           10
 • ابزار اندازه گيري                                                                                             10
 • طرح پژوهش و روش تجزيه و تحليل                                                             11
 • فصل سوم
 • يافته هاي پژوهشي                                                                                         11
 • مقدمه                                                                                                               12
 • جامعه آماري معلمين مشهد                                                                             12
 • جدول سوالات پرسشنامه                                                                                13
 • جدول آماري يك                                                                                               15
 • جدول آماري دوم                                                                                              16
 • جدول آماري سوم                                                                                            18
 • جدول آماري چهارم                                                                                          19
 • جدول آماري پنجم                                                                                            20
 • جدول آماري ششم                                                                                           21
 • جدول آماري هفتم                                                                                            21
 • جدول آماري هشتم                                                                                           22
 • جدول آماري نهم                                                                                              23
 • جدول آماري دهم                                                                                             24
 • جدول آماري يازدهم                                                                                        25
 • جدول آماري دوازدهم                                                                                      26
 • جدول آماري سيزدهم                                                                                      27
 • جدول آماري چهاردهم                                                                                     28
 • جدول آماري پانزدهم                                                                                      29
 • جدول آماري شانزدهم                                                                                    30
 • جدول آماري هفدهم                                                                                        31
 • جدول آماري هيجدهم                                                                                     32
 • جدول آماري نوزدهم                                                                                      33
 • جدول آماري بيستم                                                                                        34
 • فصل چهارم
 • بيان مسئله پژوهش                                                                                       35
 • تجزيه و تحليل داده ها                                                                                   39
 • محدوديت پژوهش                                                                                          39
 • پيشنهاد و كاربردهاي پژوهشي                                                                     40

 

 

40 صفحه+ پرسشنامه
 

 

پایان نامه جامعه شناسی / پایان نامه روانشناسی / پایان نامه علوم تربیتی آزمون پرخاشگری / پرخاشگری کودکان / پرخاشگریpdf / پرسشنامه پرخاش / دانلود پرخاشگری مقاله / روش تحقیق پرخاشگری / سایت تحقیق و پروژه / علل پرخاشگری /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *