جولای 20, 2013 - admin

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر +پرسشنامه

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور

مقدمه

امروز جامعه در حال پيشرفت، نيازمند افرادي مسئول و خودكفا است و آموزش مسئوليت پذيري به كودكان نيازمند جوي خاص در خانه و مدرسه است. بایستي شرايطي فراهم كرد تا كودكان و نوجوانان، ابزارهاي نگرش و ارزشيابي پيدا كنند تا به كمك آنها بتوانند بهتر تصميم گيري كنند. تصميماتي كه آنان را در اين دنياي پيچيده به سوي زندگي بارور و رضايت بخش رهنمون كند. انسانهاي امروز بيش از بيش نيازمند پذيرش مسئوليت براي زندگي و سرنوشت خود هستند و اين امر ميسر نمي شود مگر اينكه مبناي آموزش و پرورش آنها مبتني بر افزايش درك كودكان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعيين سرنوشت و ساخت كيفيت زندگيشان باشد و براي رسيدن به اين اهداف، سعي و كوشش و برنامه ريزي دقيق لازم است.

 • فهرست مطالب:
 • مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیرانتفاعی در نیشابور
  تعاریف و مفاهیم
  آغاز زندگی اجتماعی کودک
  مهمترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی کودکان از نظر مید
  جامعه پذیری
  عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری
  عوامل دیگر
  هدفهای جامعه پذیری
  اجتماعی شدن
  پاسخ به این سؤال که آیا انسان اجتماعی است؟
  گونه های اجتماعی شدن
  تأثیر هنجار ها بر اجتماعی شدن فرد
  اهداف اجتماعی شدن
  عوامل اجتماعی شدن
  خانواده
  روابط همالان
  مدارس
  رسانه های همگانی
  سایر عوامل اجتماعی شدن
  باز اجتماعی شدن
  روشهای پرورش مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس
  چهارچوب عملی تحقیق
  موضوع تحقیق
  اهداف تحقیق
  هدف کلی
  هدف جزئی
  طرح مسئله تحقیق
  فرضیات
  جامعه آماری
  واحد آماری
  روش نمونه گیری و حجم نمونه
  روش تحقیق
  تعاریف و مفاهیم
  اجتماعی شدن
  جامعه پذیری
  خانواده
  معلم
  مدرسه
  شخصیت اجتماعی
  مسئولیت پذیری
  پیشینه تحقیق
  مسئولیت آموزش ارزش ها وظیفه همه نیروهای تربیتی جامعه
  قشر بندی اجتماعی در مدراس دولتی و غیر انتفاعی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان
  بررسی عوامل مؤثر در انتخاب مدارس غیر انتفاعی توسط والدین بر اساس موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها (با تکیه بر مطالعه در شهر تهران
  نتایج پژوهش
  توصیف یافته های آماری
  تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات
  ضمائم
  نتیجه گیری
  محدودیت ها
  منابع و مأخذ
  پایان نامه ها
  مجلات
  پرسشنامه ها

102 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه جامعه شناسی / پایان نامه علوم تربیتی پرسشنامه مسئولیت پذیری / تحقیق جامعه شناسی / مسئولیت پذیری / مسولیت پذیری در خانواده /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *