اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۲ - admin

بررسی میزان مسئولیت پذیری

مقدمه :
همانطور كه مي دانيم انسان اجتماعي متولد شده و از زماني كه كودك به مادرش مهر مي ورزد و يا به ديگران احساس عشق  ، حد و يا دشمني مي كند ، اجتماعي است . روان شناسان تربيت اوليه را در شكل گیري شخصيت كودك بسيار مؤثر دانسته اند . فرويد اولين كسي كه نقش نخستين تربيت را در تشكيل شخصيت كودك عنوان كرد ، و جامعه شناسان را بر آن داشت تا از اين دريچه به افراد و گذشتة آنان بنگرند و به تحصيل آن بپردازند . چرا كه شخصيت هر فرد از تركيب دو زمينه فطري و اكتسابي صورت مي پذيرد . بدين معنا كه بعضي از خصوصيات زمينه وراث و ژنتيكي دارند و برخي از آنها اكتسابي است. رفع نيازهاي زيستي نوزاد و گرفتن پستان مادر و مكيدن و شيرخوردن، خوابيدن و نظاير آن، به طور غريزي و بدون آموزش صورت مي پذيرد. ولي در زمان اندك، زماني كه كودك دست خود را براي گرفتن اشياء ( خوب یا بد ، خطرناك و يا بي خطر ) دراز مي كند، وقتي كه سراپا ايستاده آهنگ راه رفتن مي كند، آموزش و پرورش اهميّت و ضرورت خود را مي نماياند، در اين موقع است كه مرحله ي يادگيري كودك آغاز مي گردد. اساس يادگيري اجتماعي كودك كه با مشكلات آموزشي نيز توأم است. از وقتي شروع مي شود كه با« ديگري »مواجه مي گردد.يعني اولين برخورد وي با افراد غير از والدينش، يا افرادي چون خودش كه تا كنون در ذهن و تصورش نبوده است.
بیان مسأله
امروز جامعه در حال پيشرفت، نيازمند افرادي مسئول و خودكفا است و آموزش مسئوليت پذيري به كودكان نيازمند جوي خاص در خانه و مدرسه است.
بایستي شرايطي فراهم كرد تا كودكان و نوجوانان، ابزارهاي نگرش و ارزشيابي پيدا كنند تا به كمك آنها بتوانند بهتر تصميم گيري كنند. تصميماتي كه آنان را در اين دنياي پيچيده به سوي زندگي بارور و رضايت بخش رهنمون كند. انسانهاي امروز بيش از بيش نيازمند پذيرش مسئوليت براي زندگي و سرنوشت خود هستند و اين امر ميسر نمي شود مگر اينكه مبناي آموزش و پرورش آنها مبتني بر افزايش درك كودكان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعيين سرنوشت و ساخت كيفيت زندگيشان باشد و براي رسيدن به اين اهداف، سعي و كوشش و برنامه ريزي دقيق لازم است از این جهت در این تحقیق به بررسی میزان مسئولیت پذیری بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در حیطه خانواده و جامعه در شهرستان نیشابور می پردازیم .
اهداف تحقیق
هدف کلی
بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه ، بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور می باشد .
هدف جزئی
هر حرکت و فعالیتی به منظور رسیدن به هدف یا اهدافی صورت می گیرد . به طوری که می توان گفت رفتار اساساً هدفدار است .
و از آنجا که انگیزه رسیدن به هدف باعث انجام کار می شود در این تحقیق نیز اهدافی در نظر است و برای رسیدن به آن اهداف تحقیقات خود را انجام می دهم .
همانطور که می دانیم برای رفع نیازهای مختلف افراد جامعه ،‌ سازمانها و مؤسسات متعددی بوجود آمده اند ، با توجه به اینکه خانواده نمی تواند همه نیازهای دانش آموزان را برطرف کند ، این سازمانها در زندگی اجتماعی اهمیت ویژه ای دارند .  یکی از آنها مدرسه ای است که برای رفع نیازهای آموزشی بوجود آمده است .
از آنجا که فعالیت و تلاش انرژی زاید دوران دانش آموزی از ویژگیهای این دوره زندگی انسان است باید برای دانش آموزان به تناسب مقطع تحصیلی و سن ، برنامه های جذاب و مورد علاقه تدارک دیده شود و زمینه را برای مسئولیت پذیری ، بروز خلاقیتها ، ابتکارات ، اصلاح رفتار و در نتیجه بالا بردن عزت نفس در آنان فراهم ساخت ….
 • فهرست مطالب
 • مقدمه : 9
 • بیان مسأله 9
 • اهداف تحقیق 10
 • جامعه آماری : 12
 • تعاریف و مفاهیم 13
 • جامعه پذیری : 13
 • مسئولیت پذیری : 14
 • « فصل اول » 17
 • آغاز زندگي اجتماعي كودك 18
 • مهمترين مراحل تحول شخصيت اجتماعي كودكان از نظر ميد : 19
 • جامعه پذيري 20
 • عوامل يا كارگزاران جامعه پذيري 21
 • هدفهاي جامعه پذيري 22
 • پاسخ به اين سؤال كه آيا انسان اجتماعي است؟ 24
 • گونه هاي اجتماعي شدن 25
 • اهداف اجتماعی شدن 26
 • عوامل اجتماعی شدن 26
 • روابط همالان 28
 • مدارس 30
 • رسانه های همگانی 30
 • باز اجتماعی شدن 32
 • روشهاي پرورش مسئوليت پذيري و رشد عزت نفس 33
 • « فصل دوم » 34
 • روش نمونه گیری و حجم نمونه : 37
 • تعاریف و مفاهیم 38
 • شخصیت اجتماعی : 39
 • « فصل سوم » 42
 • جدول شماره    2-18 57
 • جدول شماره    1-19 57
 • جدول شماره    2-19 58
 • جدول شماره    2-20 59
 • جدول شماره    2-22 60
 • جدول شماره    2-23 61
 • « فصل چهارم » 69
 • « فصل پنجم » 90
 • نتیجه گیری 90
 • محدودیت ها 92
 • منابع و مأخذ 92
 • پایان نامه ها 93
 • مجلات 94

100 صفحه

پایان نامه جامعه شناسی / پایان نامه علوم تربیتی پایان نامه جامعه شناسی / پروژه / تحقیق علوم تربیتی / تعریف مسئولیت پذیری / جامعه پذیری / رشد عزت نفس / روش تحقیق / شخصیت اجتماعی / مسئولیت پذیری / مسئولیت پذیری در کودکان / مقاله / مهارت اجتماعی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *