,

تحقیقی با موضوع آموزش و پرورش

 • فهرست مطالب
  1-1- اموزش :    5
  1-1-1 اهميت اموزش و پرورش:    5
  1-1-2 محتواي اموزش و پرورش:    5
  1-1-3 رده بندي مسائل اموزش و پرورش:    6
  1-1-4 اهداف در نظام اموزش و پرورش :    7
  1-1-5 اصول  کلي و اصول برنامه ريزي اموزشي در دورة متوسطه :    8
  1.رابطه برنامه با نيازها    8
  3.رابطه برنامه با ويژگيهاي فردي :    8
  رابطه برنامه با شرايط منطقه‌اي :    8
  1-1-6 تعريف اموزش و پرورش دوره متوسطه :    9
  – انتقال از محيط اموزش به محيط کار و زندگي    10
  1-1-7 اهميت اموزش و پرورش دوره متوسطه    10
  1-1-8 ويژگيهاي اموزش متوسطه :    11
  1-1-9 ويژگيهاي دانش اموزان دوره متوسطه    11
  1-1-11 طرح جديد اموزش دورة  متوسطه    14
  1-1-12 دلايل اولويت اجراي طرح جديد متوسطه :    15
  1-1-13 اهداف دوره متوسطه :    16
  1-1-15 اهداف و سياستهاي کلي از پيدايش گروه استعدادهاي درخشان در نظام اموزشي    19
  1-1-17 شيوه ها و روشهاي مختلف اموزش و تدريس علوم    21
  روش اموزشي تدريس به گروههاي کوچک    22
  انتخاب وضعيت فيزيکي در اموزش به شيوه گروههاي کوچک:    23
  روش اموزش فردي    24
  يادگيري به روش تحقيق يا اکتشاف ازاد    25
  اموزش و يادگيري به روش اکتشاف هدايت شده    25
  اموزش به روش اکتشاف هدايت شده    26
  اموزش فراگير براي يادگيري    26
  مزاياي روش اکتشاف هدايت شده    26
  1-1-18 نبود بهترين راه اموزش علوم براي همه کودکان    27
  1-2: تحقيق و پژوهش    29
  1-2-1 تحقيق و پژوهش    29
  از نظر لغت    30
  در اصطلاح    30
  1-2-2 ضرورت پژوهش    31
  1-2-3 فوائد پژوهش    31
  در جنبة اجتماعي    32
  1-2-4 اهداف و مقاصد پژوهش    32
  1-2-5 ضرورت امر پژوهش در توسعه علم :    32
  1-3-1-2 تاثير عوامل (فيزيکي ) در عملکرد قرارگاه هاي تربيتي    35
  خصوصيت فيزيکي مدرسه    36
  خصوصيت فيزيکي ساختمانهاي مدارس    36
  اندازه کلاسها و مدارس    37
  ساختار و سازماندهي محيط مدرسه    38
  مدرسه کوچک، مدرسه بزرگ ، تاثير اندازه مدرسه    38
  تاثير اندازه مدرسه بر دانش‌اموزان    40
  نور    42
  رنگ فضاها :    43
  کيفيت :    44
  مکان رنگ :    45
  رنگ اميزي مدرسه    46
  رنگ اميزي فضاي داخلي کارگاه و هنرستانها:‌    47
  مفهوم نياز و بررسي ان در جوانان    49
  تقسيم بندي نيازها    50
  نيازهاي فيزيولوژيک    50
  نياز به ا منيت    50
  نياز به تعمق و عشق (وابستگي)    50
  نياز به احترام    51
  طبقه بندي نيازهاي جوانان    51
  نيازهاي جسماني :    51
  نيازهاي رواني:    52
  نيازهاي زيستي:    52
  تفاوت هاي رشدي و ساختاري:    52
  تفاوت هاي کارکردي:‌    53
  استفاده از فضا :    53
  فضا و مکان :    54
  هوش جسماني – لمسي:    54
  علل سرامدي :    58
  ويژگيهاي رواني و عاطفي :‌    58
  اقدامات اموزشي :    59
  توصيه هاي اموزشي    60
  بخش مطالعات تکميلي    65
  ضوابط و معيارهاي استاندارد طراحي فضاهاي اموزشي    66
  مقدمه :    66
  بخش اول :    66
  فضاهاي مورد نياز مدارس :    67
  فضاهاي تحصيلي:    68
  اين فضاها در مدارس شامل:    68
  کلاس اموزش دروس نظري (از لحاظ عملکرد )    68
  کلاس اموزش دروس تجربي    68
  پاره اي از ويژگيهاي خاص فضاي تدريس ابتداييک    69
  پنجره :    70
  ازمايشگاه علوم :    71
  ظرفيت :    71
  کتابخانه :    71
  ويژگيهاي کتابخانه :   72
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *