دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

افت تحصيلي

يكي از مباحث مطرح در محافل آموزشي و پرورشي درحال حاضر، افت تحصيلي دانش آموزان مي باشد، اما اين معضل چرا و چگونه شكل گرفته است؟ يكي از مسائل و  مشكلات اساسي نظام آموزشي هركشوري، مسأله افت تحصيلي است. اين موضوع هرساله هزينه هاي بسيار بالايي را دربرداشته و دورنماي پيشرفت و توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشورها را مبهم مي كند. مطابق مطالعات انجام شده، اين مشكل هرسال افزايش مي يابد و بسياري از دانش آموزان و حتي دانشجويان، نمي توانند از پس مواد و محتواي آموزشي طراحي و تدوين شده برآيند يا آنها در موعد مقرر انجام دهند. زماني اين مسأله اهميت بيشتري پيدا مي كند كه بدانيم بسياري از اين افراد توانايي هاي لازم را براي كسب موفقيت دارند، ولي موفق نمي شوند. بايد به مقوله افت تحصيلي توجه بيشتري كرد تا بتوان با شناخت آن، توانايي ها و شايستگي هاي كودكان و نوجوانان را بارور كرد. افت تحصيلي كاهش عملكرد تحصيلي دانش آموز از سطحي رضايت بخش به سطحي نامطلوب است. توجه به تعريف فوق نشان مي دهد مقايسه و سنجش عملكرد تحصيلي قبلي و فعلي دانش آموزان بهترين شاخص افت تحصيلي است. مشكلاتي كه دراين ارتباط شايان توجه است، در ابعاد فرد، خانواده، مدرسه و جامعه خلاصه مي شود. البته فقط درذهن و روي كاغذ مي توان آنها را از يكديگر مجزا كرد. اين عوامل، گاه چنان درهم تنيده اند كه كنش متقابل دارند، كه تعيين نقش و سهم هركدام به دشواري امكانپذير است.

 • فهرست مطالب:
 • افت تحصيلي    4
  علل فردي    5
  درميان خانواده    6
  اثرات افت تحصيلي    10
  چرا درس نمي خوانيد؟!    10
  شرايط خانوادگي    11
  عامل اقتصادي    12
  تغذيه مناسب    14
  ارتباط با دوستان    15
  مشكلات تحصيلي نوجوانان    16
  عوامل ترك تحصيل نوجوانان    19
  افت تحصيلي    21
  علل و عوامل افت تحصيلي    21
  2.جدايي والدين    23
  4.بي سوادي والدين    23
  8. نداشتن امكانات رفاهي معلم    25
  9. شرايط اجتماعي و اقتصادي    26
  ا11. شرايط عاطفي و امنيت محيط خانواده    31
  بيگاري دانشجويي    36
  14. اشتغال مادران    39
  15. روابط معلم و دانش آموز    41
  5/1.طرح تقويت بنيه علمي معلمان    44
  7/1.طرح تشويق مرحله اي    44
  2. نظارت دقيق برعملكرد معلمان    46
  •كاهش موانع يادگيري از طريق :    48
  •ايجاد زمينه هاي رشد و يادگيري مؤثر    49
  مديريت خانواده برافت تحصيلي    51
  افت تحصيلي چيست؟    52
  زمينه ساز افت تحصيلي  چيست؟    53
  ترك تحصيل    59
  تاريخچه افت تحصيلي:    60
  نتيجه گيري:    67

70 صفحه

4800ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !