فروردین ۵, ۱۳۹۲ - admin

تحقیقی در زمینه نظریه کوچ مجازی(فرار مغزها)

صحيح است كه، فرار مغزها براي هر جامعه اي يك فاجعه است زيرا سرمايه هاي علمي و فني از دست مي روند، سرمايه هايي كه براي رشدشان از امكانات همين مملكت استفاده شده است. اما اين تنها بخشي از فاجعه است. فاجعه اصلي پراكندگي يك جمعيت است. انفجار از درون فاجعه. فاجعه نه فرار مغزها بلكه، شكل گيري انديشه فرار است. ما در كشورمان مغز فرار پرورش داده ايم. ذهنيت ضجه آور خيمه بركندن از آب و هواي پارس. فرار مغزها، صرفاً يك سندروم ملي است اما مسئله اساسي و ريشه اي نيست.
در سطح ملي با آماري وحشت زاتر روبه رو هستيم. آمار فراريان و مهاجران بالقوه اگر مهاجرت صورت نگيرد؛ آمار مهاجرت ظاهري افزايش نمي يابد؛ اما، دليل بر نبود مغز فرار نيست. نظريه كوچ مجازي خيلي اوقات مهاجرت به معناي تصديق مقصد نيست؛ بلكه به معناي نفي مبدا است.به اين ترتيب ماندگاري افراد، منجر به كوچ مجازي مي شود. ايشان شايد جغرافياي زندگي خود را تغيير ندهند؛ در مقابل، تبديل به موجوداتي منزوي و به شدت خصوصي گرا مي شوند. ايشان به صورت فيزيكي از جامعه جدا نشده اند؛ اما از آن دل كنده اند. ويلان وسيلان، ميان زمين و آسمان وامانده اند. وامانده در عذابم انداخته اند! چنين انساني (مردمي)، نيروهاي حياتي خود را از دست مي دهد. شور، شوق و هيجان كافي براي يك حيات مستمر توام با موفقيت، كوشش و تلاش خالصانه را از دست مي دهد. وي همراه با ياس و سرخوردگي به روزمرگي خود ادامه مي دهد. از اين رو به يك ناراضي تبديل مي شود.
او دل و جان خويش را از بطن حيات اجتماعي برمي گيرد. به اين ترتيب، اسباب مشاركت و نوآوري برچيده مي شود. او تفاوتي با يك مهاجر ندارد. كم نيستند كساني كه شغل هاي پايين و پست، در كشورهاي اروپايي و ينگه دنيا را با موقعيت هايي به مراتب بهتر در كشور خودشان ترجيح مي دهند. چنان كه در روح القوانين آمده است. فردي كه در فرانسه بر دار مي شود از پاشاي عثماني سعادتمندتر است. هر گاه بخواهيم براي حفظ وضعيت موجود، حتي با نيت خير و براي سعادت ايشان از انسان ها موجوداتي مطيع، سر به تو و فاقد خلاقيت و قوه انتقاد بسازيم، حتي اگر بهترين برنامه را در سر داشته باشيم، از ايشان عروسك هاي كوكي و مترسك هاي جاليزار ساخته ايم. چنين جامعه اي، به فساد مي گرايد و رو به تباهي مي رود. به اين ترتيب سبب كوچ مجازي ايشان مي شويم. جامعه از درون تهي مي شود. چه بسا صداهاي بزرگي در كار باشد؛ اما، آن صدا با تلنگري بند مي آيد چرا كه افراد آن جامعه كوچ كرده اند. ايشان خود را مسئول نمي دانند. از گردونه بازي خارجند. صرف موازنه اقتدار و قدرت، شرايط را آرام نشان مي دهد.  از ديدگاه مهندسي اجتماعي از نظر نگارنده اين سطور، هدف از مهندسي اجتماعي برآورده سازي نياز اعضاي جامعه و يا ايجاد بسترهاي لازم اين برآورده سازي است به صورت فراگير، همه جانبه و مداوم. آن شرايط به صورت گذرا و خلاصه داراي سه مرحله اساسي هستند……
فهرست مطالب
 • فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي 3
 • نظريه كوچ مجازي در علم مديريت و رفتار سازماني 12
 • فرار مغزها و راه‌هاي جبران آن 17
 • آنچه باعث ترك وطن و اقامت در سرزمين ديگر مي‌شود 17
 • 3 ـ بومي كردن نظام آموزشي. 20
 • 4 ـ بالا بردن جايگاه علوم در كشور؛ 21
 • تبادل مغزها، پديده تازه 22
 • چگونگي فرارمغزهاازايران 25
 • وقوع انقلاب اسلامي ايران 29
 • تلاش دولت براي باز گردان مغزها 31
 • منابع 33
 • بهبود اوضاع اقتصادي و اشتغال ازفرار مغزها جلوگيري مي‌كند 37
 • سفارت كانادا در تهران 43
 • فـــرار مغزها 53
 • علل مهـاجــرت مغـزها 59
 • راه‌حلهاي پيشنهادي 63
 • ابعاد فرار مغزها در جهان و ايران: 64
 • بازنگري آمارها 65
 • 1ـ پيشگفتار 65
 • سهم كشورها از مهاجران به ايالات متحده در سال 1990 73
 • فرار مغزها از كشورهاي شرق اروپا (نفر) 74
 • 3ـ فرار مغزها از ايران 77
 • 4ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 80
 • پيش درآمد 81
 • اصطلاح «فرار مغزها» 81
 • «فرار مغزها» و راههاي جبران آن 85
 • 2ـ گشودن مرزهاي كشور به روي متخصصان خارجي؛ 88
 • 6ـ حذب پژوهشگران خارجي تحصيل كرده در سوئيس؛ 88
 • تبادل مغزها، پديده تازه 88
 • چگونگي فرار مغزها از ايران 91
 • تلاش دولت براي بازگرداندن مغزها 95
100 صفحه

پایان نامه جامعه شناسی اشتغال و جلوگیری از فرار مغزها / تحقیق جامعه شناسی / تحقیق رشته علوم اجتماعی / جلوگیری از فرار مغزها / علل فرار مغزها / فرار مغزها / فرار مغزها و نظریه کوچ مجازی / کوچ مجازی / مقاله فرار مغزها+pdf / نظریه کوچ مجازی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *