آوریل 18, 2013 - admin

تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن

 

خلاصه:

فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم می توان برخورد سطحی و صوری با ان کرد و هم می توان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف ان نظر افکند. هم می توان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به ان نگریست و درباره ان به داوری نشست و هم می توان به عنوان یک ناظر بازیگر بهاعماق و لایه های درونی ان دست یافت. اگر فرهنگ را ” معرفت مشترک”  تعریف کنیم و لایه های ان را از عمیق ترین تا سطحی ترین لایه به ترتیب جهان بینی، ارزش، هنجار، نماد ، تکنولوژی مادی (مهارت به کارگیری و ساخت اشیاء ) و تکنولوژی اجتماعی (مدیریت و سازماندهی اجتماعی) بدانیم، به طور قطع ، فهم و درک عمیق لایه های گوناگون فرهنگ، روش شناسی متناظر و متناسب با خود را می طلبد و این امر مستلزم شناخت پارادایم های شناخت شناسی، مفروضات هستی شنانختی انها و اطلاع از توانمندی تکنیک های هر کدام از این روش شناسی هاست.

 • فهرست مطالب
 • خلاصه: 3
 • مقدمه : 6
 • مفهوم تهاجم فرهنگی: 8
 • تهاجم و تبادل فرهنگی 11
 • 3- اصل تولید فرهنگی 14
 • مراحل و ابعاد تهاجم فرهنگی 16
 • شناخت ملت ها 16
 • 1-2- تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی: 18
 • 3-2- تحقیر و تحریف تاریخ 18
 • 4-2- تخریب و نفی هویت ملی 19
 • 5-2- تخریب الگوها و اسوه های خودی: 20
 • 6-2- ترویج خط و زبان بیگانه 21
 • 7-2- تحقیر استعداد و توان مردم 22
 • 9-2- ناکارامد نشان دادن دین: 23
 • تحمیل فرهنگ 24
 • 2-3- تبلیغات 25
 • سیاست های مقابله با تهاجم فرهنگی 34
 • ب- راهبردهای اجرایی 38
 • 1- جوانان 38
 • 2- اموزش و پرورش 39
 • 3- دانشگاهها و نظام اموزش عالی 41
 • 4- حوزه های علمیه   42
 • 5- مساجد 44
 • ج- دستگاههای تبلیغی و رسانه های گروهی 45
 • 1- برنامه های فرهنگی و هنری 45
 • 2- مطبوعات 46
 • 3- صدا و سیما: 47
 • فهرست منابع :48

70 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه جامعه شناسی پایان نامه جامعه شناسی / پایان نامه کامپیوتر / تبادل فرهنگی / تحقیق جامعه شناسی / تهاجم فرهنگی / تهاجم فرهنگی در ایران / مقابله با تهاجم فرهنگی / مقاله تهاجم فرهنگی / نفی هویت ملی /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *