, ,

جامعه شناسی نفاق در قرآن

مقدمه

فرهنگ و نظام اجتماعي –سياسي اسلام ،در جريان رشد و پويايي خويش همواره در معرض خطراتي بوده و مي باشد . باتوجه به تاريخ اسلام و متون ديني مي توان دريافت ،گاهي خطراتي كه  از درون فرهنگ و نظام اسلامي را در معرض آسيب قرار داده است با اهميت تر از تهديداتي است كه ازبيرون با آن مواجه بوده است . بنابراين در صورت موفقييت نيروهاي خطرساز دروني، ضربه هاي كاري تري وارد مي آورند . توضيح اينكه: با دقت در مشاهدات اجتماعي چنين نتيجه گيري مي شود كه برخي انسانها بر شخصيت واقعي خويش روكش ايمان كشيده و دينداري را ابزاري جهت دنيا محوري خود قرار داده اند ، و چون از بيشتر راهكارهاي اجتماعي نظام اجتماعي –سياسي جامعه اطلاع دارند و مي توانند مشكلاتي  جدي در مسير رشد و پويايي فرهنگ اسلامي ايجاد كنند  .در فرهنگ ديني به اينگونه افراد منافق گفته مي شود . نفاق مشكلي است كه اسلام از ابتداي ظهور با آن مواجه بوده است و در قرآن و روايات جزء هاي آن بارها مورد تأكيد قرار گرفته است . از اينرو بهترين روش جهت رفتار شناسي و درنتيجه كنترل اين قشر از جامعه برسي متون مذهبي و ديني است كه در اين برسي ارجحيت با قرآن مي باشد.بنابراين با توجه به خطرهايي كه از ناحيه اين گروه جامعه را تهديد مي كند، شناخت كنش هاي منافقان در    عرصه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي مي تواند به شناخت ساخت نظام كنش منافقان و روابط اجتماعي آنها در عرصه هاي مختلف و تعيين چگونگي واكنش منافقان نسبت به قضاياي مختلف، كمك كند . بنابراين سعي ما در اين پژوهش اين است كه با توجه به آيات قرآن از ويژگي هاي اين گروه و راه هاي كنترل خطرات آنها آگاه شويم و سپس تحليلي جامعه شناسانه از نوع رفتار و عملكرد منافقان ارائه دهيم. علاوه بر اين استخراج مفاهيم اجتماعي قرآن پيرامون موضوع مورد پژوهش از نكات مثبت پژوهش مي باشد .

در پايان برخورد لازم مي دانم از دفتر تبليغات اسلامي كه امكان اين پژوهش را براي اين جانب فراهم آورد ،همكاري خوب و صميمانه گروه علوم اجتماعي دفتر تبليغات اسلامي خراسان ،ناظر محترم جناب حجة السلام والمسلمين دكترغلام رضا صديق اورعي كه علاوه بر نظارت بر  پژوهش ،در  نظرات ايشان نهايت  و همكار كوشا و صبورغير قابل انكار است، سركار خانم نرگس اصفهاني، نهايت تقدير و تشكر را داشته باشم و موفقيت گروهي و فردي اين بزرگواران را از خداي منان آرزو مندم…

 • فصل اول
  مقدمه
  موضوع پژوهش
  بیان مسئله:
  هدف و ضرورت
  فصل دوم : ادبیات پژوهش
  الف: بیان مفاهیم
  مقدمه:
  ۱-مفهوم سیستم
  ۲-مفهوم فراگیر سیستم اجتماعی
  ۳-مفهوم رفتار behavior
  4-مفهوم عمل(action) ، عمل اجتماعی(social acion) و تعامل اجتماعی(ntraction)
  5-گروه اجتماعی               social group
  6-هنجار (norm)
  7- توجه مجدد به چهارچوب عمل :
  ۸- تعریف کنش اجتماعی:
  ۹- عناصر کنش اجتماعی:
  ۱۰ -کنش متقابل:
  ۱-انتظارات متقابل
  ۲-هنجارها و ارزشها
  ۳-ضمانت اجراها
  ۱۱- نقش اجتماعی:
  ۱۲- سنخ اجتماعی
  ۱۳- نظام اجتماعی:
  فرایند دو گانه نظام اجتماعی:
  ۱۴- قشر اجتماعی
  ۱۵- نظامهای قشر بندی اجتماعی :
  ۱۶- مفهوم نفاق:
  الف: نفاق :
  ب:  منافق:
  ب-پیشینه تحقیق
  ۱-اخلاق در قرآن
  ۲-سیمای نفاق در قرآن۱
  ۳- پیامبر و منافقین
  ۱- علل روی آوردن به نفاق:
  ۲- شیوه های نفاق :
  ۳- ویژگیهای منافقان :
  ۴- ابزار منافقان برای نیل به اهداف :
  ۵- روش پیامبر در برابر منافقان :
  ۶- مجدداَ سکوت پیامبر در مقابل گستاخی عبدالله بن ابی تکرار می شود و سوء استفاده وی از صبر و گذشت پیامبر نمایان می گردد.
  ۷- روش عملی پیامبر در مقابل منافقین دوری جستن و تأیید نکردن ایندسته است
  ۴- دشمنان دوست نما۱:
  علائم و نشانه های منافق :
  ۵- منافق و منافقین۱ :
  علامت مؤمن : نماز ، روزه ، انفاق ، زکات بر فقرا
  در بخش دیگر به صفات منافقین پرداخته که عبارتند از :
  منافقان به رفتارهای زیر خصوصیت پیدا می کنند :
  رفتار منافقان در لباس پیمان شکنان :
  ۶-اسلام مکتب مبارز و مولد۱
  ۷-اخلاق از دیدگاه قرآن و عترت۲
  ۸-نفاق یا کفر پنهان۳
  ۹-فرهنگ واژه اخلاق در قرآن۱
  ۱۰-سی و دو سخنرانی پیرامون سوره حشر۲
  ۱۱-گذری بر سوره حشر۳
  -۱۲مصباح الشریعه۴
  ۱۳-رساله قلع الغیبه۵
  ۱۴-نبوغ حافظ شیرازی۶
  فصل سوم : روش تحقیق
  روش پژوهش:
  ۱-۲-تحلیل درونی :
  ۲-۱-۲:خصیصه ذهنی:
  ۲-۲:تحلیل بیرونی:
  نتیجه:
  فصل چهارم: یافته های پژوهش
  مقدمه :
  بخش دوم:
  جدول شماره ۲
  بخش سوم
  فصل پنجم
  تحلیل داده ها
  مقدمه :
  ۱- بررسی کنشهای فرهنگی منافقان :
  تعاملات فرهنگی:
  پیامبر – منافقان
  مومنان – منافقان
  کافران – منافقان
  ۲-کنشهای فرهنگی منافقان با منافقان و کافران
  ۱- بررسی کنشهای اجتماعی منافقان
  تعاملات اجتماعی
  پیامبر – منافقان
  منافقان – پیامبر
  منافقان – مومنان
  کنشها و تعاملات اجتماعی منافقان در رابطه با پیامبر و مؤمنان
  ۱-تخریب رأس هرم نظام اجتماعی
  ۲-از بین بردن همبستگی میان مسلمین
  الف : کنشهای اجتماعی منافقان عبارتند از :
  ب : تعاملات اجتماعی منافقان عبارتند از :
  ۱- بررسی کنشهای سیاسی منافقان
  کنشهای سیاسی منافقان در رابطه با نظام سیاسی
  کنشهای سیاسی منافقان در رابطه با دشمنان نظام اسلام
  تعاملات سیاسی
  ۴- بررسی کنشهای اقتصادی منافقان :
  تعاملات اقتصادی
  ۱- تذکر دادن و دعوت به ایمان :
  ۱- اعراض کردن و حذر کردن :
  ۲- تهدید به مجازات :
  ۳- مماشات ( تحمل کردن )
  فهرست منابع و مآخذ

 

213 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *