اردیبهشت ۵, ۱۳۹۲ - admin

عملیات در عراق درسهایی برآینده

فصل اول- مقدمه
1-1. در اوايل سال 2003، حدود 46 هزار نيروي نظامي بريتانيايي در عمليات نظامي عليه رژيم صدام حسين در عراق به ائتلاف تحت رهبري آمريكا پيوست. عمليات نظامي در تاريخ 20 مارس 2003 آغاز شد و در اول ماه مارس همان سال، پرزيدنت جورج بوش، پايان عمليات اصلي نظامي را اعلام كرد، اما با اين حال، رژيم بعثي عراق ظرف 4 هفته سرنگون شد و بخش زيادي از خاك عراق تحت كنترل نيروهاي ائتلاف درآمد. پيش زمينه جنگ، طرح ريزط اعزام نيروها و مراحل رزمي عمليات در عراق، اولين بازتابها  تشريح شدند. اين كتاب تحليل عميق تري از دروسي كه ما در عمليات فرا گرفته ايم و شرح مفصل تري از مأموريت هاي خاص نظامي را ارائه كرده و تداوم فعاليت هاي نيروهاي ائتلاف جهت استقرار ثبات و آرامش در عراق را پس از پايان مرحله اي رزمي عمليات شرح مي دهد.
فرآيند دروس وزارت دفاع انگلستان
2-1- وزارت دفاع انگلستان فرآيند جامع و تثبيت شده مناسبي را براي شناسايي و پياده سازي دروس فرا گرفته شده از عمليات دارد. اين فر ايند به تمام يگان هاي ارتش، هيئت هاي وزارت دفاع و آژانس هايي كه به طور مستقيم در يك عمليات شركت داشته اند، خواه در جبهه جنگ يا جاي ديگر، نياز دارد تا گزارش هاي آزادانه‌اي را در قالب زنجيره فرماندهي از تجارب آنها ارائه نمايد. چنين گزارش هايي حيطه هايي را روشن مي كنند كه كارها به خوبي انجام شده اند، اما تمركزعمدي بر شناسايي درس هايي در حيطه هايي دارند كه در آينده به تداوم بهبود آنها نياز داريم. اين فرايند منجر به نگارش و تدوين گزارش داخلي در مورد عمليات مي شود و پياده سازي دروس شناسايي شده اي كه الزامي و امكان پذير هستند به طور نزديكي مورد نظارت قرار مي گيرد. اين كتاب به همراه كتاب «اولين بازتابها»، گزارش ارائه شده توسط وزارت دفاع به پارلمان انگلستان (مجلس عوام) و افكار عمومي را در خصوص نتايج اين فرآيند در عمليات عراق را ارائه مي نمايد.
3-1- شناسايي و ارزيابي دروس فرا گرفته شده از عمليات، كار وقتگيري است و از اين رو عدم انجام قضاوت هاي لحظه‌اي  و اتخاذ تدابي رسنجيده در جهت پاسخگويي به دروسي كه ممكن است با توجه به شرايط يك عمليات خاص، منحصر به فرد باشند، اهميت زيادي دارد. علاوه بر اين، گرداوري شواهد تحليلي براي حمايت از دروس فردي، با اهميت است و پس از آن مي توان قضاوت دقيقي در مورد اقداماتي كه جهت پاسخگويي به دروس شناسايي شده انجام مي شدند را انجام داد. بودجه دفاعي محدود است و از اين رو، اتخاذ تصميمات دشواري براي اولويت بدني تقاضا براي مناهج نيز مورد نياز هستند و بايد عواملي مانند شرايط  اقتصادي و ريسك عملياتي را نيز به حساب آورد. تمام دروسي كه به اقدام نياز دارند، در قالب اقداماتي دسته بندي شده اند كه موجب حصول اطمينان از هرچه عملي تر انجام شدن آنها يا انجام آنها براساس مقتضيات منابع مي شوند….
 • فهرست
 • فصل اول- مقدمه 7
 • فرآيند دروس وزارت دفاع انگلستان 7
 • فصل دوم- طرح ريزي و تشكيل قوا 12
 • تشكيل قوا 13
 • 4-2- روش شناسي فعلي براي تعيين آمادگي مورد نياز 16
 • مفاهيم عمليات عراق براي ساختار قوا 17
 • نيازمنديهاي مبرم عملياتي 17
 • فصل سوم- درس هايي از عمليات 24
 • درسهاي كليدي 24
 • 1-3- بازبيني استراتژيك دفاعي 26
 • 2-3 عمليات نظامي نيروهاي ائتلاف در عراق 27
 • فرماندهي كل 30
 • سيستم هاي ارتباطي و اطلاعاتي (CIS) 32
 • اطلاعات 33
 • عمليات شبه جزيره فاو 35
 • عمليات شبه جزيره فاو 40
 • رويدادهاي عمليات اخير: رهنمودهايي براي آينده 42
 • پشتيباني آب نگاري: 47
 • كشتي هاي امدادي ناوگاون سلطنتي 48
 • عمليات ضد مين 50
 • تجهيزات فردي (شخصي) 56
 • فصل هفتم- همكاري در يك ائتلاف 60
 • طرحريزي استراتژيك ائتلاف 61
 • قابليت عمليات مشترك 62
 • طرح ريزي لجستيك 66
 • ذخاير موجودي 67
 • اعزام نيروها و تجهيزات 76
 • ترابري هوايي و دريايي 77
 • مديريت اطلاعات لجستيك 80
 • جنگ در صحرا 86
 • فصل نهم- افراد 89
 • -رفاه؛ 89
 • -ذخيره‌ها؛ 89
 • -مسائل بهداشتي و درماني؛ 89
 • پشتيباني عملياتي رفاهي 90
 • پشتيباني از خانواده‌ها 91
 • بيمه عمر 92
 • تقويت 92
 • دانش فرهنگي و آموزش زبان 93
 • مسائل بهداشتي و درماني 93
 • 40-9- عمليات عراق پس از جنگ 1991 خليج 94
 • مراقبت درماني از غير نظاميان 96
 • فصل دهم- جنگ اطلاعات 99
 • هدف جنگ اطلاعات 100
 • ضد اطلاعات 100
 • ارزيابي اثرگذاري 101
 • مترجمان همزمان 101
 • فصل يازدهم- عمليات پس از جنگ 103
 • عمليات پس از جنگ 103
 • فصل دوازدهم- كاهش آب- جبران خسارت و هزينه ها 108
 • پرسنل 108
 • جبران خسارات 109
 • پيوست A  وقايع نگاري 113
 • پيوست B 117
 • قرارگاه هاي فرماندهي دريايي 123
 • اسكادران اي هوايي نيروي دريايي 123
 • نيروهاي ذخيره نيروي دريايي سلطنتي 124
 • نيروهاي تفنگداران دريايي و كماندوهاي سلطنتي 124
 • قرارگاه ها 125
 • سواره نظام سلطنتي 126
 • توپخانه لشكر زرهي سلطنتي 126
 • هنگ سلطنتي توپخانه 126
 • سپاه مهندسين سلطنتي 127
 • سپاه سلطنتي مخابرات 128
 • پيام نظام 128
 • سپاه هوايي نيروي زميني 129
 • سپاه سلطنتي لجستيك 129
 • مهندسين سلطنتي برق و مكانيك 132
 • پليس نظامي سلطنتي 132
 • سپاه اطلاعات 132
 • خدمات آتش نشاني دفاعي 132
 • N نيروي هوايي سلطنتي 137
 • هواپيماهاي پشتيباني 138
 • هلي كوپتر پشتيباني 141

142 صفحه

پایان نامه جامعه شناسی ارتش / پایان نامه / پایان نامه جامعه شناسی / پایان نامه عملیات در عراق / پایان نامه نظامی / درس عملیات نظامی / عملیات در عراق / عملیات ضد مین / عملیات عراق درسهایی برای آینده / نیروی زمینی / نیروی هوایی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *