اسفند ۱۵, ۱۳۹۱ - admin

مونوگرافی و ارزیابی عملکرد شرکت تعاونی لوازم الکتریکی یزد

مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

تحقيق حاضر در 14 فصل مي باشد كه فصل اول در مورد كليات تحقيق و فصل دوم در مورد معرفي مكان مورد مطالعه از ابعاد مختلف مي باشد و فصل سوم معرفي شركت تعاوني مورد بررسي از لحاظ نيروي انساني، ايمني و كار و فصل چهارم در مورد تاريخچه تعاون در ايران و جهان و استان مورد بررسي در فصل پنجم نيز به ديدگاههاي انديشمندان تعاون پرداخته شد. و در فصول ششم و هفتم و هشتم و نهم عملكردهاي شركت از نظر اقتصادي، اجتماعي و سياسي فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته است و در فصول آخر به توصيف و تحليل داده هاي تحقيق پرداخته شده است
منبع ( تعليمات تعاوني، نشريه شماره 3، سازمان مركزي تعاون كشور، تهران، دي ماه 1346)
طرح مسأله
درمورد تعاون بايد گفت كه اين انديشه از ديروباز به شكل سنتي در ميان مردم رواج داشته است و مي توان گفت كه يكي از بزرگترين و مهمترين انگيزه هاي بشري براي همكاري  با يكديگر وجود نياز و منافع مشترك بوده است و وجود اين دو عامل يعني وجود نياز و منافع مشترك باعث شده كه افراد براي رفع اين نياز هاي مشترك به صورت گروهي و تعاوني اقدام نمايند. و به دليل ديگر كه اقتصاد ايران به سه بخش تقسيم شده است كه عبارتند از  دولتي و خصوصي و تعاوني كه در اين ميان بخش تعاون نسبت به دو بخش ديگر رشد كمتري را داشته است هر چند كه سياستهاي در جهت افزايش سهم بخش تعاون در كشور صورت گرفته است اما اين تلاشها اگر بي نتيجه نبوده ولي نتوانسته مثمر ثمر واقع شود. امروزه اگر چه ما مي بينيم كه تعاوني ها در حال گسترش هستند ولي رشد و گسترش تعاوني ها كمي مي باشد نه كيفي. با توجه به اينكه تعاونيها مي توانند در جهت اشتغال افراد جامعه و از بين بردن بيكاري و ساير معضلاتي كه از بيكاري ناشي مي شود فعاليت كنند ولي عملاً ما مي بينيم كه اين تعاوني ها به دلايل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و وجود افراد ذينفع و همچنين عدم نيروي متخصص در تعاوني ها و مديريت انفرادي اين تعاونيها خودشان در جامعه مشكلاتي را ايجاد مي كنند كه بيشتر آنها جنبه قانوني و حقوقي دارد. هدف شكرت تعاوني در حال حاضر جلب رضايت كامل اعضاء از لحاظ اقتصادي است و اعضاء در صورتيكه تعاوني جوابگوي نياز هايشان باشد از آن احساس رضايت مي كنند.
شايد بتوانيم يكي از دلايلي كه سبب شده تعاونها از رشد كافي  برخوردار نباشند را بدانيم كه در جامعه ما فقط به جنبه هاي اقتصادي تعاون توجه مي شود و به ساير جنبه ها توجهي نمي شود. پژوهش حاضر مونوگرافي عملكرد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي شركت تعاوني تهيه و توزيع لوازم الكترونيكي يزد مي باشد اميدوارم كه اين پژوهش بتواند ضمن شناسايي و مشكلات تعاوني ها بتواند راهكارهاي مفيدي را براي آنها ارائه دهد.
اهميت و ضرورت تحقيق: در دنيايي كه زيرلواي تكنولوژي قرار گرفته و هر روز با پيشرفت سريع آن بر تعداد بيكاران افزوده مي شود و فقر يكي از مهمترين معضلات جوامع امروزي است، سياستهاي اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي كشور ميتواند ايجاد تعاوني هاي توليد و توزيعي را هدف قرار داده از اين طريق با ايجاد اشتغال، موجبات افزايش درآمد، توسعه رفاه و ارتقاء سطح زندگي افراد جامعه را فراهم سازد. يكي ديگر از فوايد و كاركردهاي تعاون مخصوصاً در جوامع امروزي اين است كه مي تواند مدرنيته را بائين به طرز ظريف و دلپذيري تلفيق كند و باعث شود كه انسانها با صفا و صميميت و همبستگي بيشتر دنبال منابع اقتصادي خود باشند بدون اينكه در تقابل خصمانه ورود روي هم قرار گيرند. همچنين تعاون، دموكراسي و آزادي را براي فرد انسان به ارمغان مي آورد و همين قابليت كه تعاونيها را قادر مي سازد هم در اقتصاد جوامع مدرن امروزي و هم در اقتصاد جوامع سنتي رسوخ نمايد، موقعيت خاصي را براي موسسات مزبور بوجود آورده است….
فهرست
 • مقدمه : 2
 • فرضيات تحقيق 7
 • اهداف تحقيق: 9
 • تعريف مفاهيم و واژه هاي مهم تحقيق: 13
 • بيان مشكلات و تنگناهاي تحقيق: 17
 • عملكرد تعاونيها : 17
 • كاركردهاي فرهنگي تعاوني ها : 23
 • تاريخچه تحولات شركت تعاوني تهيه و توزيع فروشندگان لوازم الكتريكي: 32
 • عملكرد اقتصادي تعاون : 46
 • ارائه راهكار و پيشنهادات : 70
 • مسائل و مشكلا زنان در مشاركت در تعاوني و اداره امور آنها: 72
 • ئت 74
 • بررسي عملكرد اجتماعي شركتهاي تعاوني: 87
 • منابع و مأخذ 102
104 صفحه

پایان نامه جامعه شناسی ارزیابی عملکرد شرکت ها / بررسي عملكرد اجتماعي شركتهاي تعاوني / پایان نامه جامعه شناسی / تاريخچه تحولات شركت تعاوني / شرکت تعاونی / عملكرد تعاونيها / عملکرد شرکت / عوامل موثر بر شرکت ها /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *