تیر ۲۵, ۱۳۹۲ - admin

ويژگيهاي اشخاص مبتلا به اضطرابهای اجتماعی

مقدمه

اضطراب اجتماعي اضطرابي است كه خصوصاً هنگام برخوردهاي اجتماعي متقابل افراد با يكديگر بوجود مي‌آيد افرادي كه از اضطراب اجتماعي رنج مي‌برند با افزايش مسائل رواني، ناتواني در تمركز حواس و حالتهاي عصبي روبرو هستند . اشخاص دچار اضطراب اجتماعي به منبع ناراحتي خود كه برخوردهاي اجتماعي است كه اكنون يا بزودي با آن مواجه خواهند شد آگاه هستند. اگر چه هر كسي گاهي حداقل كمي از مصاحبه‌اي كه قرار است در آن شركت كند دچار حالت عصبي مي‌شود. در واقع يعني هر يك از ما در اضطراب اجتماعي قرار مي‌گيريم ، اضطراب اجتماعي مانند خيلي از مسائلي است كه روانشناسان و محققين ارتباطات در آن به تحقيق مشغول هستند.

اسامي كه به اين نظريه‌ها داده مي‌شود عبارتند از :

خجالتي بودن، اضطراب زماني ، اضطراب ارتباطي، كم‌گويي، وحشت در اثر ظهور در مقابل ديگران.

اگر چه برخي از روانشناسان بين اضطراب اجتماعي و نظريه‌هاي فوق تفاوتي قايل هستند. اما بيشتر محققين امروزه اصطلاح اضطراب اجتماعي را با خجالت‌زدگي هم معني بكار مي‌برند. نظريه‌هاي اضطراب زماني، وحشت در اثر ظهور در مقابل ديگران اغلب به عنوان نمونه هاي خاص براي نظريه اضطراب اجتماعي عنوان مي‌شود. علاوه بر اين بررسيهاي آماري نشان مي‌دهد بين اضطراب اجتماعي و خجالت‌زدگي و ديگر نظريه‌ها ارتباط همبستگي وجود دارد. بنابراين ما اصطلاح اضطراب اجتماعي و خجالت‌زدگي را مي‌توانيم در اين مقاله بجاي همديگربكار ببريم.

به هر حال بايد توجه داشت كه اضطراب اجتماعي را نبايد با درونگرايي همانند دانست. در حاليكه درونگراها اغلب بجاي حضور در اجتماع با خودشان تنها هستند. بيشتر اشخاصي كه دچار اضطراب اجتماعي هستند از خجالت‌زدگي متنفر‌اند.

تقريباً دو سوم اين اشخاص در يك تحقيق ، خجالتي بودن خود را يك مشكل واقعي بيان نمودند و يك چهارم اين افراد تمايل خود را براي يافتن راه‌حل اين مشكل بيان نمودند….

 • فهرست مطالب
 • عنوان                                        صفحه
 • فصل اول    1
 • طرح تحقيق    1
 • 1- مقدمه:    2
 • 2- بيان مسئله:    3
 • 3- ضرورت انجام تحقيق    5
 • 4- فرضيه‌هاي تحقيق:    6
 • 5- اهداف مورد نظر براي انجام تحقيق    7
 • 6- روش تحقيق:    7
 • 1- جامعه آماري:    7
 • 2- نمونه گيري:    8
 • 3- محدوديت‌ها و مشكلات انجام تحقيق    8
 • 4- پيشينه تحقيق    8
 • 5- تعريف واژه‌هاي تخصصي مورد استفاده در تحقيق:    9
 • فصل دوم    11
 • پيشينه تحقيق    11
 • بخش اول: مباني نظري مرتبط به «فيروزه»    12
 • 2-1-1- مختصري در مورد تاريخچه جواهرات    13
 • 2-1-2- قدمت استخراج فيروزه    14
 • 2-1-3- علم شناخت سنگهاي قيمتي و اهميت آن در جهان    15
 • 2-1-4- انواع فيروزه    16
 • 2-1-5- نحوه ساخته شدن فيروزه    18
 • 2-1-6- فضيلت فيروزه در اسلام    18
 • 2-1-7- معادن فيروزه    19
 • 2-1-8- كلياتي در مورد برش و جلاي كاني‌ها و سنگهاي جواهر رنگي    26
 • 2-1-9- تراش فيروزه    28
 • 2-1-10- مشخصات بهترين نوع فيروزه تراشيده    33
 • 2-1-11- صادرات فيروزه:    34
 • بخش دوم: مباني نظري مرتبط با «آميخته بازاريابي»    36
 • 2-2-1- تعريف بازاريابي    37
 • 2-2-2- فلسفه مديريت بازاريابي    37
 • 2-2-3- عوامل مؤثر در تغيير تقاضا    41
 • 2-2-4- عوامل مؤثر در اقدام به خريد    42
 • 2-2-5- فرآيند تصميم خريد    45
 • 2-2-6- مفهوم مدرن بازاريابي    51
 • 2-2-7- آميخته بازاريابي (Marketing Mix)    52
 • 2-2-8- جايگاه يابي در بازار    63
 • فصل سوم    69
 • روش تحقيق    69
 • 3-1 نوع تحقيق: به طور کلي تحقيقات علمي را به دو دسته تعرفه تقسيم مي‌نمايند:    70
 • 3-2 روش تحقيق    70
 • منابع وماخذ:    76
 • فصل چهارم    77
 • جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده‌ها    77
 • 4-1- ويژگيهاي پاسخگويان    78
 • 4-1-1- ويژگيهاي صادر كنندگان مصنوعات فيرزوه اي    78
 • 4-1-2-ويژگيهاي فيروزه تراشان    78
 • 2-4- آزمون فرضيه‌ها    79
 • فصل پنجم    91
 • نتيجه گيري و پيشنهادها    91
 • 5-1- مقدمه    92
 • 5-2- نتيجه گيري در مورد ويژگي‌هاي پاسخگويان    92
 • 5-2-1- نتيجه گيري در مورد ويژگي‌هاي «صادركنندگان مصنوعات فيروزه اي»    92
 • 5-2-2- نتيجه گيري در مورد ويژگي‌هاي «فيروزه تراشان»    93
 • 5-3- نتيجه گيري در مورد فرضيه‌هاي تحقيق    94
 • 5-3-1- نتيجه گيري در مورد فرضيه اول    94
 • 5-3-2- نتيجه گيري در مورد فرضيه دوم    95
 • 5-3-3- نتيجه گيري در مورد فرضيه سوم    98
 • 5-3-4- نتيجه گيري در مورد فرضيه چهارم    100
 • 5-3-5- نتيجه گيري در مورد فرضيه پنجم    104
 • 5-5- موضوعات پيشنهادي براي تحقيقات تكميلي    109
 • منابع    110

پایان نامه جامعه شناسی / پایان نامه روانشناسی / پایان نامه علوم تربیتی اشخاص مضطرب / اضطراب اجتماعی / تحقیق آماده / تحقیق روانشناسی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *